×

Programa de formació

Cisco Systems

Dates

-----

Horari

-----

Duració

180 hores

Data límit d'inscripció

-----

Prova de selecció

-----

Examen de certificació inclòs *

200-301: Cisco Certified Network Associate (CCNA)

Modalitat d'impartició

-----

Places disponibles

30 places

* Vàlid, en modalitat online proctored, per a membres del programa PUE Alumni que finalitzin el curs amb aprofitament tant l’exigit per part de Consorci com de Cisco (obtenció de voucher).
  |
 • Sobre aquest curs
 • |
 • A qui va dirigit
 • |
 • Objectius
 • |
 • Certificació associada
 • |
 • Com puc participar-hi?
 • |
 • Continguts
 • |
 • Edicions disponibles
 • |

Sobre aquest curs

El curs CCNA introdueix els conceptes bàsics d’adreçament, dispositius i protocols a la xarxa. Un cop assolits, s’aprofundeix en aspectes més avançats per a la gestió i administració de xarxes, com l’adreçament IPv4 i IPv6, l’enrutament estàtic i dinàmic, l’aplicació de seguretat en switches, routers i hosts, la configuració de xarxes sense fils i la implementació de tunelització. A més, s’estudien temàtiques tan rellevants avui en dia com la qualitat del servei, la virtualització i l’automatització de les xarxes.

Aquest curs té l’objectiu de facilitar a la comunitat IT una formació i certificació en l’àmbit tecnològic, especialitzant-se en xarxes i Internet.

A qui va dirigit

El curs s'adreça a tots aquells professionals en l'àmbit de xarxes informàtiques, ja siguin administradors de xarxes, directors tècnics, instal·ladors de xarxes, especialistes en solucions TIC, o a qui desitgi començar la seva carrera professional en l’àmbit de les xarxes informàtiques.

Aquest curs no requereix coneixements previs. Tot i així, es recomana tenir competències introductòries en l'administració de xarxes i sistemes per aconseguir un millor aprofitament i comprensió del curs.

Objectius

El principal objectiu del curs, és fer arribar a l'alumne tots aquells coneixements necessaris per a l'administració de xarxes informàtiques a nivell professional.

Una vegada finalitzat el curs, l’alumne haurà adquirit els coneixements per:

 • Entendre els models de comunicació: model de referència.
 • Caracteritzar les funcions dels dispositius intermediaris de xarxa.
 • Reconèixer les responsabilitats associades en un model de capes.
 • Entendre l’adreçament físic i la funció en xarxes Ethernet.
 • Dimensionar l’adreçament dels dispositius en IPv4 e IPv6.
 • Conèixer i explicar els serveis i aplicacions crítiques de xarxa.
 • Crear una xarxa bàsica operativa.
 • Gestionar switches i VLANs.
 • Implantar rutes estàtiques i implementar l’enrutament dinàmic OSPFv2.
 • Implementar enrutament inter-VLAN.
 • Entendre diversos tipus de redundància i escalabilitat.
 • Conèixer el funcionament del protocol STP.
 • Configurar els dispositius per a evitar bucles de capa 2.
 • Implementar redundància mitjançant agrupació de canals.
 • Implementar redundància de gateway mitjançant FHRP.
 • Entendre i configurar xarxes sense fils.
 • Configurar serveis d’adreçament automàtic DHCP i DHCPv6.
 • Aplicar funcions de mitigació d’atacs al switch.
 • Resoldre problemes de rutes estàtiques i predeterminades.
 • Explicar els protocols d’enrutament d’estat d’enllaç.
 • Configurar enrutament dinàmic OSPF d’àrea única.
 • Verificar el funcionament i propagació de rutes en OSPFv2.
 • Entendre i aplicar controls d’accés mitjançant ACLs.
 • Implementar diferents tipus de NAT a la xarxa empresarial.
 • Conèixer el concepte de xarxes WAN, la infraestructura i els serveis.
 • Explicar les tecnologies de protecció de comunicacions a la WAN: VPNs i IPSec.
 • Comprendre els model d’aplicació de qualitat de servei.
 • Implementar serveis de suport a la gestió de xarxa.
 • Entendre el models de disseny de xarxa.
 • Explicar el concepte, la infraestructura i les tecnologies de virtualització de xarxa.
 • Conèixer les avantatges i aplicar tècniques d’automatització.

Certificació associada

Després de la realització del present curs oficial l'alumne estarà preparat per superar l'examen de certificació:

Informació important: Aquest examen està inclòs en la subvenció del curs per a tots els membres actius del programa PUE Alumni que superin el curs amb aprofitament, tant l’exigit per part de Consorci com de Cisco (obtenció de voucher). Es realitzarà l’examen oficial a través de l’opció Online Proctored, que permet atendre l’examen de certificació des de qualsevol ubicació amb una simple connexió a internet.

Com puc participar-hi?

Un cop t’hagis preinscrit al curs, hauràs de fer la corresponent prova de selecció, que té com objectiu seleccionar aquelles persones candidates que puguin aprofitar més el curs, en base als seus coneixements previs i experiència professional.

El dia de la prova de selecció, hauràs de portar la següent documentació:

 • Currículum Vitae actualitzat.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Fotocòpia de la capçalera de la darrera nòmina, en cas d’estar treballant.
 • Fotocòpia de la demanda d’ocupació (DARDO), en cas d’estar desocupat.

Podeu contactar amb nosaltres enviant-nos un email a consorci@pue.es o trucant-nos al 93.206.02.49 indicant que el motiu de la vostra trucada és en relació a un projecte de formació subvencionada.

Continguts

PART I. Introducció a les xarxes

Mòdul 1 - Les xarxes a l’actualitat
Mòdul 2 - Configuració bàsica de switches i dispositius
Mòdul 3 – Protocols i models
Mòdul 4 - Capa física
Mòdul 5 - Sistemes numèrics
Mòdul 6 - Capa d’enllaç de dades
Mòdul 7 - Switching Ethernet
Mòdul 8 - Capa de xarxa
Mòdul 9 - Resolució d’adreçament Mòdul 10 Configuració bàsica d’un router
Mòdul 11 - Assignació d’adreçament IPv4
Mòdul 12 - Assignació d’adreçament IPv6
Mòdul 13 – ICMP
Mòdul 14 - Capa de transport
Mòdul 15 - Capa d’aplicació
Mòdul 16 - Fonaments de seguretat a la xarxa
Mòdul 17 - Crear una xarxa petita

PART II. Fonaments de commutació, enrutament i comunicacions sense fils

Mòdul 1 – Configuració bàsica de dispositius
Mòdul 2 – Conceptes de switching
Mòdul 3 – Enrutament entre VLAN
Mòdul 4 – STP
Mòdul 5 – EtherChannel
Mòdul 6 – DHCPv4
Mòdul 7 – Conceptes SLAAC i DHCPv6
Mòdul 8 – Conceptes de FHRP
Mòdul 9 – Conceptes de seguretat de switch
Mòdul 10 – Conceptes de WLAN
Mòdul 11 – Conceptes d’enrutament
Mòdul 12 – Rutes IP estàtiques
Mòdul 13 – Resoldre problemes de rutes estàtiques i predeterminades

PART III. Xarxes empresarials, seguretat i automatització

Mòdul 1 – Conceptes d’OSPF d’àrea única
Mòdul 2 – Configuració d’OSPF d’àrea única
Mòdul 3 – Conceptes de seguretat de la xarxa
Mòdul 4 – Conceptes d’ACL
Mòdul 5 – Configuració d’ACL per IPv4
Mòdul 6 – NAT per IPv4
Mòdul 7 – Conceptes de WAN
Mòdul 8 – Conceptes de VPN i IPSec
Mòdul 9 – Conceptes de QoS
Mòdul 10 – Administració de xarxes
Mòdul 11 – Disseny de xarxa
Mòdul 12 – Resolució de problemes de xarxa
Mòdul 13 – Virtualització de la xarxa
Mòdul 14 – Automatització de la xarxa

Edicions disponibles

200-301: Cisco CCNA v7
04/10/21 al 24/11/21

Matins: de dilluns a divendres (09:00h - 14:00h)

Fabricants participants

Top