×

Programa de formació

Cisco Systems

Modalitat d'impartició

Live Virtual Class (LVC)

Duració

180 hores

Dates

13/02/2023 - 12/04/2023

Horari

de dilluns a divendres (09:00h - 14:00h)

Data límit d'inscripció

12/02/2023 23:59h

Examen de certificació inclòs *

200-301: Cisco Certified Network Associate (CCNA)

Prova de selecció

Modalitat online

Places disponibles

30 places

* Vàlid, en modalitat online proctored, per a membres del programa PUE Alumni que finalitzin el curs amb aprofitament tant l’exigit per part de Consorci com de Cisco (obtenció de voucher).
  |
 • Sobre aquest curs
 • |
 • A qui va dirigit
 • |
 • Objectius
 • |
 • Certificació associada
 • |
 • Com puc participar-hi?
 • |
 • Calendari
 • |
 • Continguts
 • |
 • Altres edicions
 • |

Sobre aquest curs

TASTE OF TRAINING

El curs CCNA introdueix els conceptes bàsics d’adreçament, dispositius i protocols a la xarxa. Un cop assolits, s’aprofundeix en aspectes més avançats per a la gestió i administració de xarxes, com l’adreçament IPv4 i IPv6, l’enrutament estàtic i dinàmic, l’aplicació de seguretat en switches, routers i hosts, la configuració de xarxes sense fils i la implementació de tunelització. A més, s’estudien temàtiques tan rellevants avui en dia com la qualitat del servei, la virtualització i l’automatització de les xarxes.

Aquest curs té l’objectiu de facilitar a la comunitat IT una formació i certificació en l’àmbit tecnològic, especialitzant-se en xarxes i Internet.

A qui va dirigit

El curs s'adreça a tots aquells professionals en l'àmbit de xarxes informàtiques, ja siguin administradors de xarxes, directors tècnics, instal·ladors de xarxes, especialistes en solucions TIC, o a qui desitgi començar la seva carrera professional en l’àmbit de les xarxes informàtiques.

Aquest curs no requereix coneixements previs. Tot i així, es recomana tenir competències introductòries en l'administració de xarxes i sistemes per aconseguir un millor aprofitament i comprensió del curs.

Objectius

El principal objectiu del curs, és fer arribar a l'alumne tots aquells coneixements necessaris per a l'administració de xarxes informàtiques a nivell professional.

Una vegada finalitzat el curs, l’alumne haurà adquirit els coneixements per:

 • Entendre els models de comunicació: model de referència.
 • Caracteritzar les funcions dels dispositius intermediaris de xarxa.
 • Reconèixer les responsabilitats associades en un model de capes.
 • Entendre l’adreçament físic i la funció en xarxes Ethernet.
 • Dimensionar l’adreçament dels dispositius en IPv4 e IPv6.
 • Conèixer i explicar els serveis i aplicacions crítiques de xarxa.
 • Crear una xarxa bàsica operativa.
 • Gestionar switches i VLANs.
 • Implantar rutes estàtiques i implementar l’enrutament dinàmic OSPFv2.
 • Implementar enrutament inter-VLAN.
 • Entendre diversos tipus de redundància i escalabilitat.
 • Conèixer el funcionament del protocol STP.
 • Configurar els dispositius per a evitar bucles de capa 2.
 • Implementar redundància mitjançant agrupació de canals.
 • Implementar redundància de gateway mitjançant FHRP.
 • Entendre i configurar xarxes sense fils.
 • Configurar serveis d’adreçament automàtic DHCP i DHCPv6.
 • Aplicar funcions de mitigació d’atacs al switch.
 • Resoldre problemes de rutes estàtiques i predeterminades.
 • Explicar els protocols d’enrutament d’estat d’enllaç.
 • Configurar enrutament dinàmic OSPF d’àrea única.
 • Verificar el funcionament i propagació de rutes en OSPFv2.
 • Entendre i aplicar controls d’accés mitjançant ACLs.
 • Implementar diferents tipus de NAT a la xarxa empresarial.
 • Conèixer el concepte de xarxes WAN, la infraestructura i els serveis.
 • Explicar les tecnologies de protecció de comunicacions a la WAN: VPNs i IPSec.
 • Comprendre els model d’aplicació de qualitat de servei.
 • Implementar serveis de suport a la gestió de xarxa.
 • Entendre el models de disseny de xarxa.
 • Explicar el concepte, la infraestructura i les tecnologies de virtualització de xarxa.
 • Conèixer les avantatges i aplicar tècniques d’automatització.

Certificació associada

Després de la realització del present curs oficial l'alumne estarà preparat per superar l'examen de certificació:

Informació important: Aquest examen està inclòs en la subvenció del curs per a tots els membres actius del programa PUE Alumni que superin el curs amb aprofitament, tant l’exigit per part de Consorci, com el d'elegibilitat de Cisco per a l'obtenció de voucher. Es realitzarà l’examen oficial a través de l’opció Online Proctored, que permet atendre l’examen de certificació des de qualsevol ubicació amb una simple connexió a internet.

Com puc participar-hi?

Un cop hagis realitzat la preinscripció al curs:

1r rebràs un correu electrònic amb els passos a seguir per accedir a realitzar la corresponent prova de nivell en modalitat online.

2º realitzada aquesta prova de nivell rebràs un correu on et recordarem, perquè puguem formalitzar i validar la teva candidatura, la següent documentació exigida per l'expedient que ens hauràs de facilitar:

 • Fotocòpia del DNI.
 • Títol de formació reglada oficial (Batxillerat, CFGS, CFGM, Diplomatura, Llicenciatura, Grau…). En cas de titulacions extrangeres, és necessària la homologació de la titulació.
 • Informe de Vida Laboral, en cas d’estar treballant.
 • Fotocòpia de la demanda d’ocupació (DARDO) actualitzada, en cas d’estar desocupat.

Podeu contactar amb nosaltres mitjançant el següent formulari de sol·licitud d’informació o trucant-nos al 93.206.02.49 indicant que el motiu de la vostra trucada és en relació a un projecte de formació subvencionada.

Calendari

A continuació, es mostra el calendari de sessions previstes en modalitat Live Virtual Class (LVC). En algunes situacions excepcionals, aquest calendari podria tenir algunes modificacions puntuals respecte a la seva previsió inicial.

Continguts

PART I. Introducció a les xarxes

Mòdul 1 - Les xarxes a l’actualitat
Mòdul 2 - Configuració bàsica de switches i dispositius
Mòdul 3 – Protocols i models
Mòdul 4 - Capa física
Mòdul 5 - Sistemes numèrics
Mòdul 6 - Capa d’enllaç de dades
Mòdul 7 - Switching Ethernet
Mòdul 8 - Capa de xarxa
Mòdul 9 - Resolució d’adreçament Mòdul 10 Configuració bàsica d’un router
Mòdul 11 - Assignació d’adreçament IPv4
Mòdul 12 - Assignació d’adreçament IPv6
Mòdul 13 – ICMP
Mòdul 14 - Capa de transport
Mòdul 15 - Capa d’aplicació
Mòdul 16 - Fonaments de seguretat a la xarxa
Mòdul 17 - Crear una xarxa petita

PART II. Fonaments de commutació, enrutament i comunicacions sense fils

Mòdul 1 – Configuració bàsica de dispositius
Mòdul 2 – Conceptes de switching
Mòdul 3 – Enrutament entre VLAN
Mòdul 4 – STP
Mòdul 5 – EtherChannel
Mòdul 6 – DHCPv4
Mòdul 7 – Conceptes SLAAC i DHCPv6
Mòdul 8 – Conceptes de FHRP
Mòdul 9 – Conceptes de seguretat de switch
Mòdul 10 – Conceptes de WLAN
Mòdul 11 – Conceptes d’enrutament
Mòdul 12 – Rutes IP estàtiques
Mòdul 13 – Resoldre problemes de rutes estàtiques i predeterminades

PART III. Xarxes empresarials, seguretat i automatització

Mòdul 1 – Conceptes d’OSPF d’àrea única
Mòdul 2 – Configuració d’OSPF d’àrea única
Mòdul 3 – Conceptes de seguretat de la xarxa
Mòdul 4 – Conceptes d’ACL
Mòdul 5 – Configuració d’ACL per IPv4
Mòdul 6 – NAT per IPv4
Mòdul 7 – Conceptes de WAN
Mòdul 8 – Conceptes de VPN i IPSec
Mòdul 9 – Conceptes de QoS
Mòdul 10 – Administració de xarxes
Mòdul 11 – Disseny de xarxa
Mòdul 12 – Resolució de problemes de xarxa
Mòdul 13 – Virtualització de la xarxa
Mòdul 14 – Automatització de la xarxa

Altres edicions

Administració de xarxes. Curs oficial 200-301: Cisco CCNA v7
15/05/24 al 04/07/24

Matins: de dilluns a divendres (09:00h - 14:00h)

Iniciatives de Formació subvencionades per aquests organismes:

Consorci

Fabricants participants

Top