×

Programa de formació

Oracle

Dates

30/05/2018 - 20/06/2018

Horari

de dilluns a divendres (09:00h - 14:00h)

Duració

80 hores presencials

Data límit d'inscripció

20/05/2018

Prova de selecció

09/05/2018 a les 11:00h

Exàmen de certificació inclòs *

1Z0-883 MySQL 5.6 Database Administrator

Lloc d'impartició

PUE - Av. Diagonal, 98-100 (Barcelona, 08019)

Places disponibles

24 places

* Vàlid per a membres del programa PUE Alumni que finalitzin el curs amb aprofitament.
  |
 • Sobre aquest curs
 • |
 • A qui va dirigit
 • |
 • Objectius
 • |
 • Certificació associada
 • |
 • Com puc participar-hi?
 • |
 • Continguts
 • |
 • Altres edicions
 • |

Sobre aquest curs

Aquest curs pretén instaurar les bases per tal que l’alumne pugui exercir les tasques relatives a seguretat, xarxes, servidor d'aplicacions i ajust de rendiment de consultes.

A qui va dirigit

Professionals TIC que vulguin adquirir coneixements i habilitats en l’administració de bases de dades MySQL .

Per a un correcte aprofitament del curs es recomana que els assistents disposin d'experiència mínima en el maneig de base de dades relacionals. .

Objectius

El present curs prepara els assistents amb els coneixements i habilitats necessàries per poder instal·lar, configurar i administrar MySQL Server de manera professional, configurar replicació i seguretat, realitzar còpies de seguretat de bases de dades i tunning de rendiment i configurar paràmetres de seguretat en bases de dades MySQL.

Al llarg de la formació els assistents rebran els coneixements necessaris per instal·lar una base de dades MySQL, crear i executar estratègies de còpia de seguretat, particionar la base de dades, gestionar els seus usuaris, crear procediments emmagatzemats, Triggers, vistes, establir limitacions en recursos, controls de accés, etc.

Addicionalment es prepararà als alumnes per disposar dels coneixements necessaris per a la configuració i administració d'Alta Disponibilitat en infraestructures de bases de dades MySQL.

Certificació associada

Després de la realització del present curs, els assistents estaran en disposició dels coneixements recomanats per a la superació de l’examen de certificació oficial: 1Z0-883 - MySQL 5.6 Database Administrator.

Requerit per a l'obtenció de la credencial oficial OCP, Oracle Certified Professional, MySQL 5.6 Database Administrator.

Informació important: examen oficial de certificació inclòs a la subvenció del curs per als membres del programa PUE Alumni que finalitzin el curs amb aprofitament.

Com puc participar-hi?

Un cop t’hagis preinscrit al curs, hauràs de fer la corresponent prova de selecció, que té com objectiu seleccionar aquelles persones candidates que puguin aprofitar més el curs, en base als seus coneixements previs i experiència professional.

El dia de la prova de selecció, hauràs de portar la següent documentació:

 • Currículum Vitae actualitzat.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Fotocòpia de la capçalera de la darrera nòmina, en cas d’estar treballant.
 • Fotocòpia de la demanda d’ocupació (DARDO), en cas d’estar desocupat.

Podeu contactar amb nosaltres enviant-nos un email a consorci@pue.es o trucant-nos al 93.206.02.49 indicant que el motiu de la vostra trucada és en relació a un projecte de formació subvencionada.

Continguts

1. MySQL for Beginners

 • Introducció a MySQL
 • MySQL Server i Client
 • Fonaments de Bases de Dades
 • Disseny de Bases de Dades
 • Tipus de Taules de Dades
 • Creació de Taules i Bases de Dades
 • Consultes bàsiques
 • Manteniment de Taules i Bases de Dades
 • Manipulació de Dades de Taules
 • Funcions
 • Exportació i Importació de Dades
 • Join de Taules
 • Subconsultes a Taules
 • Eines d'Interfície gràfica d'usuari MySQL
 • Informació addicional
 • Conclusió

2. MySQL for Database Administrator

 • Introducció a MySQL
 • Arquitectura de MySQL
 • Administració del Sistema
 • Configuració del Servidor
 • Clients i Eines de MySQL
 • Tipus de Dades
 • Obtenció de Metadades
 • Transaccions i bloqueig
 • Motors d'emmagatzematge
 • Fer particions
 • Gestió d'usuaris
 • Seguretat
 • Manteniment de taules
 • Exportació i importació de dades
 • Programació Inside MySQL
 • Còpia de seguretat i recuperació
 • Replicació
 • Introducció a tunning de rendiment
 • Conclusió

Altres edicions

Administració de bases de dades MySQL
06/03/18 al 31/05/18

Tardes: dimarts i dijous (15:00h - 18:20h)

Inscripcions tancades
Tancat

Administració de bases de dades MySQL
16/04/18 al 23/05/18

Nits: de dilluns a dijous (18:40h - 22:00h)

Inscripcions tancades
Tancat

Administració de bases de dades MySQL
17/09/18 al 26/11/18

Nits: dilluns i dimecres (18:00h - 22:00h)

Inscripcions tancades
Tancat

Fabricants participants

Top