×

Programa de formació

Oracle

Dates

21/09/2018 - 23/11/2018

Horari

divendres (16:00h - 21:00h) i dissabte (09:00h - 14:00h)

Duració

66 hores presencials

Data límit d'inscripció

05/10/2018

Prova de selecció

19/09/2018 a les 18:00h

Exàmen de certificació inclòs *

1Z0-062 Oracle Database 12c: Installation and Administration

Lloc d'impartició

PUE - Av. Diagonal, 98-100 (Barcelona, 08019)

Places disponibles

24 places

* Vàlid per a membres del programa PUE Alumni que finalitzin el curs amb aprofitament.
  |
 • Sobre aquest curs
 • |
 • A qui va dirigit
 • |
 • Objectius
 • |
 • Certificació associada
 • |
 • Com puc participar-hi?
 • |
 • Continguts
 • |
 • Altres edicions
 • |

Sobre aquest curs

El present curs oficial d'Oracle està dissenyat per atorgar als participants una base sòlida en l'administració de la Base de Dades d'Oracle 12c, constitueix el primer pas en el camí cap a l’èxit com a administrador de les Bases de Dades Oracle, gestionant els Sistemes d'Informació més Avançats de la Indústria TI.

Els alumnes aprendran a gestionar el rendiment de la base de dades de manera ràpida, fiable, segura i fàcil, optimitzar les càrregues de treball de la bases de dades, reduir els costos de TI i lliurar una major qualitat de servei en permetre la consolidació de bases de dades en el núvol.

A qui va dirigit

Aquest curs està dirigit a perfils TI que vulguin adquirir els coneixements necessaris per a l'administració de bases de dades Oracle.

Per a un correcte aprofitament del curs es recomana que l'alumne disposi de coneixements fonamentals sobre SQL.

Objectius

Un cop finalitzat el curs, l'alumne haurà adquirit els coneixements i habilitats per:

 • Conèixer l'arquitectura d'una base de dades
 • Instal·lar i migrar una base de dades ja existent a una base de dades Oracle 12c, així com administrar-la i mantenir-la
 • Monitoritzar una base de dades i gestionar el seu rendiment
 • Configurar la instància de bases de dades per repartir correctament els recursos entre sessions i tasques, i programar tasques a executar dins o fora de la base de dades
 • Configurar la base de dades per realitzar operacions de backup i recovery
 • Crear i gestionar les estructures d'emmagatzematge d'una base de dades Oracle, la seguretat de la base de dades i la gestió d'usuaris

Certificació associada

Després de la realització del present curs l’alumne estarà preparat per superar l’examen de certificació oficial:

1Z0-062 Oracle Database 12c: Installation and Administration

Informació important: examen oficial de certificació inclòs a la subvenció del curs per als membres del programa PUE Alumni que finalitzin el curs amb aprofitament.

Com puc participar-hi?

Un cop t’hagis preinscrit al curs, hauràs de fer la corresponent prova de selecció, que té com objectiu seleccionar aquelles persones candidates que puguin aprofitar més el curs, en base als seus coneixements previs i experiència professional.

El dia de la prova de selecció, hauràs de portar la següent documentació:

 • Currículum Vitae actualitzat.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Fotocòpia de la capçalera de la darrera nòmina, en cas d’estar treballant.
 • Fotocòpia de la demanda d’ocupació (DARDO), en cas d’estar desocupat.

Podeu contactar amb nosaltres enviant-nos un email a o trucant-nos al indicant que el motiu de la vostra trucada és en relació a un projecte de formació subvencionada.

Continguts

Mòdul 1: Base de dades Oracle 12C: Introducció a SQL

 • Introducció
 • Recuperació de Dades mitjançant la Sentència SQL SELECT
 • Restricció i ordenació de Dades
 • Ús de Funcions d'una sola fila per personalitzar la Sortida
 • Crida a Funcions de conversió i Expressions Condicionals
 • Agregació de Dades amb Funcions de Grup
 • Visualització de Dades de Diverses Taules Utilitzant Unions
 • Ús de Subconsultes per Solucionar Consultes
 • Operadors SET
 • Ús de Sentències DML per gestionar taules
 • Introducció al llenguatge de definició de dades (DDL)
 • Introducció a les vistes de diccionari de dades
 • Creació de Seqüències, Sinònims i índexs
 • Creació de Vistes
 • Gestió d'Objectes d'Esquema
 • Recuperació de Dades mitjançant Subconsultes
 • Manipulació de Dades utilitzant Subconsultes
 • Control d'Accés d'Usuari
 • Manipulació de Dades
 • Gestió de Dades Situats en Diferents Zones Horàries

Mòdul 2: Base de dades Oracle 12C: instal·lar i actualitzar taller

 • Introducció a la Base de Dades Oracle 12c
 • Instal·lació d'una Infraestructura Oracle Grid per un Servidor aïllat
 • Instal·lació del programari de bases de dades Oracle
 • Creació d'una base de dades Oracle amb DBCA
 • Ús d'Oracle Restart
 • Introducció a l'actualització a Oracle Database 12c
 • Preparació per a l'actualització a Oracle Database 12c
 • Actualització a Oracle Database 12cv
 • Realització de tasques Post-Actualització
 • Migració de Dades mitjançant Oracle Data Pump

Mòdul 3: Base de dades Oracle 12: taller d’administració

 • Introducció
 • Explorar l'arquitectura d'una base de dades Oracle
 • Gestió d'una instància de Base de Dades Oracle
 • Configuració de l'entorn de xarxa Oracle
 • Administració de les estructures d'emmagatzematge de la base de dades
 • Administració de la seguretat d'usuari
 • Gestió de concurrència de dades
 • Gestió de Undo de Dades
 • Implementació de l'auditoria d'una base de dades
 • Realització del Manteniment de la base de dades
 • Gestió del rendiment
 • Gestió del rendiment: Tuning SQL
 • Gestió de recursos amb l'ús del Manager de Recursos de la Base de Dades
 • Automatització de Tasques amb el Scheduler d'Oracle
 • Gestió d'Espai
 • Conceptes de Backup i recuperació
 • Moviment de Dades
 • Ús d'Oracle Support

Altres edicions

Administració de bases de dades Oracle 12c
01/03/18 al 20/03/18

Matins: de dilluns a divendres (09:00h - 14:00h)

Inscripcions tancades
Tancat

Administració de bases de dades Oracle 12c
09/04/18 al 04/07/18

Tardes: dilluns i dimecres (15:00h - 19:00h)

Inscripcions tancades
Tancat

Administració de bases de dades Oracle 12c
16/04/18 al 24/05/18

Nits: dilluns, dimarts i dijous (18:00h - 22:00h)

Inscripcions tancades
Tancat

Fabricants participants

Top