×

Programa de formació

Microsoft

Modalitat d'impartició

Live Virtual Class (LVC)

Duració

60 hores

Dates

-Selecciona una edició-

Horari

-Selecciona una edició-

Data límit d'inscripció

-Selecciona una edició-

Examen de certificació inclòs *

AZ-104: Microsoft Azure Administrator

Prova de selecció

Modalitat online

Places disponibles

30 places

* Vàlid, en modalitat online proctored, per a membres del programa PUE Alumni que finalitzin el curs amb aprofitament.
  |
 • Sobre aquest curs
 • |
 • A qui va dirigit
 • |
 • Objectius
 • |
 • Certificació associada
 • |
 • Com puc participar-hi?
 • |
 • Continguts
 • |
 • Edicions disponibles
 • |

Sobre aquest curs

TASTE OF TRAINING

En el present curs oficial de Microsoft s’ensenyarà als professionals de les TIC com administrar les seves subscripcions d'Azure, protegir identitats, administrar la infraestructura, configurar xarxes virtuals, connectar Azure i llocs on-premise, administrar el trànsit d’un xarxa, implementar solucions d'emmagatzematge, crear i escalar màquines virtuals, implementar aplicacions web i contenidors, fer còpies de seguretat, compartir dades i monitoritzar solucions.

Els administradors d'Azure gestionen els serveis al núvol que abasteixen les competències d'emmagatzematge, xarxes i computació al núvol amb un coneixement profund de cada servei al llarg de tot el cicle de vida d'un servei IT. Reben les sol·licituds dels usuaris finals per a noves aplicacions al núvol i fan recomanacions sobre els serveis que s'han d'utilitzar per optimitzar el rendiment i l'escalat, així com fer el proveït, dimensionat i monitoratge i ajustar-lo segons calgui.

A qui va dirigit

El present curs oficial està dirigit a alumnes que tinguin experiència en sistemes operatius, virtualització, infraestructura al núvol, estructures d'emmagatzematge i xarxes.

Han de tenir coneixements previs sobre els conceptes següents:

 • Tecnologies de virtualització: màquines virtuals, xarxes virtuals i discos durs virtuals.
 • Configuració de la xarxa incloent TCP/IP, sistema de noms de domini (DNS), xarxes privades virtuals (VPN), firewalls i tecnologies de xifratge.
 • Active Directory incloent dominis, controladors de domini, replicació, protocol Kerberos i Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).
 • Capacitat d'adaptació i recuperació davant de desastres incloent-hi les operacions de còpia de seguretat i restauració.

Objectius

Un cop finalitzat el curs l'alumne haurà adquirit els següents coneixements i habilitats:

 • Protegir identitats amb Azure Active Directory i implementar usuaris i grups.
 • Administrar subscripcions i comptes, implementar polítiques d'Azure i fer servir el control d'accés basat en rols.
 • Utilitzar eines que fa servir un administrador de Azure per gestionar una infraestructura: Azure Portal, Cloud Shell, Azure PowerShell, CLI i Resource Manager.
 • Conèixer conceptes bàsics de xarxes virtuals com subxarxes, adreçament IP, grups de seguretat de xarxa, Azure Firewall i Azure DNS.
 • Característiques de connectivitat entre llocs: VNet Peering, Virtual Network Gateways i Site-to-Site Connections.
 • Estratègies de trànsit de xarxa: Encaminament de xarxa i els punts finals de servei, Azure Load Balanç, Azure Application Gateway i Traffic Manager.
 • Característiques bàsiques d'emmagatzematge: Comptes d'emmagatzematge, blob storage, arxius d’Azure i sincronització d'arxius, seguretat d'emmagatzematge i les eines d'emmagatzematge.
 • Màquines virtuals d'Azure: Planificació, creació, disponibilitat i extensions.
 • Administrar funcions informàtiques serverless: Azure App Service, Azure Container Instances i Kubernetes.
 • Realitzar còpies de seguretat d'arxius i carpetes, i còpies de seguretat de màquines virtuals.
 • Monitoritzar una infraestructura de Azure: Azure Monitor, alertes i anàlisi de registres.

Certificació associada

Després de la realització del present curs oficial l'alumne estarà preparat per superar l'examen de certificació:

La superació d'aquest examen és un requisit imprescindible per obtenir la certificació Microsoft Certified: Azure Administrator Associate.

Informació important: Aquest examen de certificació oficial està inclòs per als membres del programa PUE Alumni que finalitzin el curs amb aprofitament. Es realitzarà l’examen oficial a través de l’opció Online Proctored, que permet atendre l’examen de certificació des de qualsevol ubicació amb una simple connexió a internet.

Com puc participar-hi?

Un cop hagis realitzat la preinscripció al curs:

1r rebràs un correu electrònic amb els passos a seguir per accedir a realitzar la corresponent prova de nivell en modalitat online.

2º realitzada aquesta prova de nivell rebràs un correu on et recordarem, perquè puguem formalitzar i validar la teva candidatura, la següent documentació exigida per l'expedient que ens hauràs de facilitar:

 • Fotocòpia del DNI.
 • Títol de formació reglada oficial (Batxillerat, CFGS, CFGM, Diplomatura, Llicenciatura, Grau…). En cas de titulacions extrangeres, és necessària la homologació de la titulació.
 • Informe de Vida Laboral, en cas d’estar treballant.
 • Fotocòpia de la demanda d’ocupació (DARDO) actualitzada, en cas d’estar desocupat.

Podeu contactar amb nosaltres mitjançant el següent formulari de sol·licitud d’informació o trucant-nos al 93.206.02.49 indicant que el motiu de la vostra trucada és en relació a un projecte de formació subvencionada.

Continguts

Mòdul 1: Identitat

 • Azure Active Directory
 • Usuaris i grups
 • Laboratori: Administrar identitats d'Azure Active Directory

Mòdul 2: Governança i compliment normatiu (compliance)

 • Subscripcions i comptes
 • Polítiques d'Azure
 • Control d'accés basat en rols (RBAC)
 • Laboratori: Administrar subscripcions i RBAC
 • Laboratori: Administrar la governança a través de les polítiques d'Azure

Mòdul 3: Administració d'Azure

 • Azure Resource Manager
 • Azure Portal i Cloud Shell
 • Azure PowerShell i CLI
 • Plantilles ARM
 • Laboratori: Administar recursos d'Azure mitjançant Azure Portal
 • Laboratori: Administar recursos d'Azure mitjançant plantilles ARM
 • Laboratori: Administar recursos d'Azure mitjançant Azure PowerShell
 • Laboratori: Administar recursos d'Azure mitjançant Azure CLI

Mòdul 4: Xarxes virtuals

 • Xarxes virtuals
 • Direccionament IP
 • Grups de seguretat de xarxa
 • Azure Firewall
 • Azure DNS
 • Laboratori: Implementar xarxes virtuals

Mòdul 5: Connectivitat entre llocs

 • VNet Peering
 • Connexions gateway VPN
 • ExpressRoute i WAN virtual
 • Laboratori: Implementar la connectivitat entre llocs

Mòdul 6: Gestió del trànsit de xarxa

 • Enrutament de xarxa i endpoints
 • Azure Load Balancer
 • Azure Application Gateway
 • Laboratori: Implementar Traffic Mangement

Mòdul 7: Azure Storage

 • Comptes Storage
 • Blob Storage
 • Storage Security
 • Azure Files i File Sync
 • Gestió de Storage
 • Laboratori: Administrar Azure Storage

Mòdul 8: Màquines virtuals (VM) d'Azure

 • Planificació de VMs
 • Creació de VMs
 • Disponibilitat de VMs
 • Extensions VMs
 • Laboratori: Administrar VMs

Mòdul 9: Computació serverless

 • Azure App Service Plans
 • Azure App Service
 • Container Services
 • Azure Kubernetes Service
 • Laboratori: Implementar Web Apps
 • Lab: Implementar Azure Container Instances
 • Lab: Implementar Azure Kubernetes Service

Mòdul 10: Protecció de dades

 • Còpies de seguretat de fitxers i carpetes
 • Còpies de seguretat de màquines virtuals
 • Laboratori: Implementar la protecció de dades

Mòdul 11: Monitorització

 • Azure Monitor
 • Azure Alerts
 • Log Analytics
 • Network Watcher
 • Laboratori: Implementació de la monitorització

Edicions disponibles

AZ-104: Microsoft Azure Administrator
17/09/24 al 07/11/24

Nits: Dimarts i dijous (18:00h - 22:00h)

AZ-104: Microsoft Azure Administrator
18/09/24 al 11/11/24

Nits: Dilluns i dimecres (18:00h - 22:00h)

Iniciatives de Formació subvencionades per aquests organismes:

Consorci

Fabricants participants

Top