×

Programa de formació

Microsoft

Modalitat d'impartició

Live Virtual Class (LVC)

Duració

60 hores

Dates

06/11/2023 - 29/11/2023

Horari

De dilluns a dimecres (09:00h - 14:00h)

Data límit d'inscripció

06/11/2023 23:59h

Examen de certificació inclòs *

AZ-204: Developing Solutions for Microsoft Azure

Prova de selecció

Modalitat online

Places disponibles

30 places

* Vàlid, en modalitat online proctored, per a membres del programa PUE Alumni que finalitzin el curs amb aprofitament.
  |
 • Sobre aquest curs
 • |
 • A qui va dirigit
 • |
 • Objectius
 • |
 • Certificació associada
 • |
 • Com puc participar-hi?
 • |
 • Calendari
 • |
 • Continguts
 • |

Sobre aquest curs

El present curs està dissenyat per a desenvolupadors de sistemes que estiguin en transició cap a Azure, així com a professionals de les TIC que tinguin experiència amb la plataforma i vulguin expandir les seves competències.

Aquest curs ensenya els desenvolupadors a crear solucions integrals a Microsoft Azure. Els estudiants aprendran com implementar solucions informàtiques d'Azure, crear funcions d'Azure, implementar i administrar aplicacions web, desenvolupar solucions que utilitzin l'emmagatzematge d'Azure, implementar autenticació i autorització i assegurar-ne les solucions mitjançant KeyVault i identitats administrades.

Els estudiants també aprendran com connectar-se i consumir serveis d'Azure i serveis de tercers, incloure models basats en esdeveniments i missatges en les solucions. El curs també cobreix la monitorització, la resolució de problemes i l'optimització de les solucions d'Azure.

A qui va dirigit

El present curs va dirigit a estudiants interessats en el desenvolupament d'Azure o obtenir la certificació Microsoft Certified: Azure Developer Associate.

Els estudiants haurien de complir els següents requisits recomanats:

 • Un o dos anys d’experiència en desenvolupament professional i amb Azure.
 • Experiència pràctica amb les solucions IaaS i PaaS d'Azure i Azure Portal.
 • Capacitat de programar en un llenguatge compatible amb Azure: C#, JavaScript, Python o Java.
 • Capacitat d'escriure codi per connectar-se i fer operacions en un producte de base de dades SQL o NoSQL (SQL Server, Oracle, MongoDB, Cassandra o similar).
 • Experiència d'escriptura de codi per controlar l'autenticació, l'autorització i altres principis de seguretat a nivell intermedi.
 • Coneixements generals d’HTML, el protocol HTTP i les interfícies dAPI de REST.

Objectius

Un cop finalitzat el curs l'alumne haurà adquirit els següents coneixements i habilitats:

 • Crear una aplicació web a la plataforma Azure App Service.
 • Crear Function apps i integrar disparadors i E/S en l'aplicació.
 • Funcionament de l'Azure Blob Storage.
 • Estructuració de Cosmos DB i com es gestiona la consistència de les dades.
 • Crear VM i imatges de contenidor per a usar en les seves solucions.
 • Aprofitar la plataforma Microsoft Identity Platform v2.0 per administrar l'autenticació i l'accés als recursos.
 • Protegir la informació (claus, secrets, certificats) que una aplicació fa servir per accedir als recursos.
 • Publicar APIs, crear polítiques per administrar la informació compartida a través de les APIs i administrar l'accés als seus APIs mitjançant el servei Azure API Management.
 • Utilitzar Azure Logic Apps per programar, automatitzar i orquestrar tasques, processos comercials, fluxos de treball i serveis en empreses o organitzacions.
 • Crear aplicacions amb arquitectures basades en esdeveniments i missatges.
 • Instrumentar el seu codi per telemetria i analitzar i solucionar problemes de les seves aplicacions.
 • Utilitzar diferents serveis d'emmagatzematge en memòria cau per millorar el rendiment de les seves aplicacions.

Certificació associada

Després de la realització del present curs oficial, l’alumne estarà preparat per superar l’examen de certificació oficial:

La superació d'aquest examen és un requisit imprescindible per obtenir la certificació Microsoft Certified: Azure Developer Associate.

Informació important: Aquest examen de certificació oficial està inclòs per als membres del programa PUE Alumni que finalitzin el curs amb aprofitament. Es realitzarà l’examen oficial a través de l’opció Online Proctored, que permet atendre l’examen de certificació des de qualsevol ubicació amb una simple connexió a internet.

Com puc participar-hi?

Un cop hagis realitzat la preinscripció al curs:

1r rebràs un correu electrònic amb els passos a seguir per accedir a realitzar la corresponent prova de nivell en modalitat online.

2º realitzada aquesta prova de nivell rebràs un correu on et recordarem, perquè puguem formalitzar i validar la teva candidatura, la següent documentació exigida per l'expedient que ens hauràs de facilitar:

 • Fotocòpia del DNI.
 • Títol de formació reglada oficial (Batxillerat, CFGS, CFGM, Diplomatura, Llicenciatura, Grau…). En cas de titulacions extrangeres, és necessària la homologació de la titulació.
 • Informe de Vida Laboral, en cas d’estar treballant.
 • Fotocòpia de la demanda d’ocupació (DARDO) actualitzada, en cas d’estar desocupat.

Podeu contactar amb nosaltres mitjançant el següent formulari de sol·licitud d’informació o trucant-nos al 93.206.02.49 indicant que el motiu de la vostra trucada és en relació a un projecte de formació subvencionada.

Calendari

A continuació, es mostra el calendari de sessions previstes en modalitat Live Virtual Class (LVC). En algunes situacions excepcionals, aquest calendari podria tenir algunes modificacions puntuals respecte a la seva previsió inicial.

Continguts

Mòdul 1: Creació d'aplicacions web d'Azure App Service

 • Explorar Azure App Service.
 • Configurar aplicacions web.
 • Escalat d'aplicacions a Azure App Service.
 • Exploració de ranures d'implementació de l'Azure App Service.

Mòdul 2: Implementació d'Azure Functions

 • Exploració d'Azure Functions.
 • Desenvolupament d'Azure Functions.
 • Implementació de Durable Functions.

Mòdul 3: Desenvolupament de solucions que usen Blob Storage

 • Exploració d'Azure Blob Storage.
 • Administració del cicle de vida d'Azure Blob Storage.
 • Treball amb Azure Blob Storage.

Mòdul 4: Desenvolupament de solucions que usen Azure Cosmos DB

 • Exploració d'Azure Cosmos DB.
 • Implementació de la creació de particions a Azure Cosmos DB.
 • Treball amb Azure Cosmos DB.

Mòdul 5: Implementació de solucions d'infraestructura com a servei

 • Aprovisionament de màquines virtuals a Azure.
 • Creació i implementació de plantilles d'Azure Resource Manager.
 • Administració d'imatges de contenidor a Azure Container Registry.
 • Execució d'imatges de contenidor a Azure Container Instances.

Mòdul 6: Implementació de l'autenticació i l'autorització d'usuaris

 • Exploració de la plataforma d'identitat de Microsoft.
 • Implementació de l'autenticació mitjançant la biblioteca d'autenticació de Microsoft.
 • Implementació de signatures d'accés compartit.
 • Exploració de Microsoft Graph.

Mòdul 7: Implementació de solucions al núvol segurs

 • Implementació d'Azure Key Vault.
 • Implementació d'identitats administrades.
 • Implementació d'Azure App Configuration.

Mòdul 8: Implementació d'API Management

 • Exploració d'API Management

Mòdul 9: Desenvolupament de solucions basades en esdeveniments

 • Exploració d'Azure Event Grid.
 • Exploració d'Azure Event Hubs.

Mòdul 10: Desenvolupament de solucions basades en missatges

 • Cues de missatges d'Azure.

Mòdul 11: Instrumentació de solucions per admetre la supervisió i el registre

 • Supervisió del rendiment de l'aplicació.

Mòdul 12: Integració d'emmagatzematge a la memòria cau i lliurament de contingut a les solucions

 • Desenvolupament d'Azure Cache for Redis.
 • Desenvolupament d'emmagatzematge a CDN.

Iniciatives de Formació subvencionades per aquests organismes:

Consorci

Fabricants participants

Top