×

Programa de formació

Microsoft

Modalitat d'impartició

Live Virtual Class (LVC)

Duració

60 hores

Dates

-Selecciona una edició-

Horari

-Selecciona una edició-

Data límit d'inscripció

-Selecciona una edició-

Examen de certificació inclòs *

AZ-500: Microsoft Azure Security Technologies

Prova de selecció

Modalitat online

Places disponibles

30 places

* Vàlid, en modalitat online proctored, per a membres del programa PUE Alumni que finalitzin el curs amb aprofitament.
  |
 • Sobre aquest curs
 • |
 • A qui va dirigit
 • |
 • Objectius
 • |
 • Certificació associada
 • |
 • Com puc participar-hi?
 • |
 • Continguts
 • |

Sobre aquest curs

En el present curs els estudiants obtindran el coneixement i les habilitats necessàries per implementar controls de seguretat en una empresa, mantenir la seva postura de seguretat i identificar i corregir vulnerabilitats mitjançant l'ús d'una gran varietat d'eines de seguretat.

El curs cobreix scripting i automatització, virtualització i arquitectura N-tier al núvol de Microsoft.

A qui va dirigit

El present curs va dirigit a aquells estudiants que tinguin interès a formar-se en les diverses tecnologies de seguretat d'Azure i que tinguin almenys un any d'experiència laboral assegurant càrregues de treball d'Azure i també experiència amb els controls de seguretat.

Per tal que els candidats puguin afrontar amb garanties aquest curs és recomanable que tinguin els coneixements impartits al curs AZ-104: Microsoft Azure Administrator.

Objectius

Un cop finalitzat el curs l'alumne haurà adquirit els següents coneixements i habilitats:

 • Implementar estratègies de govern empresarial que inclouen control d'accés basat en rols, polítiques d'Azure i bloquejos de recursos.
 • Implementar una infraestructura d'Azure AD que inclogui usuaris, grups i autenticació multifactor.
 • Implementar Azure AD Identity Protection, incloses les polítiques de risc, l'accés condicional i les revisions d'accés.
 • Implementar Azure AD Privileged Identity Management, inclosos els rols de Azure AD i els recursos d'Azure.
 • Implementar Azure AD Connect, inclosos els mètodes d'autenticació i la sincronització de directoris local.
 • Implementar estratègies de seguretat perimetral, inclòs Azure Firewall.
 • Implementar estratègies de seguretat de xarxa, inclosos grups de seguretat de xarxa i grups de seguretat d'aplicacions.
 • Implementar estratègies de seguretat de l'amfitrió, inclosa la protecció de terminals, l'administració d'accés remot, l'administració d'actualitzacions i el xifrat de disc.
 • Implementar estratègies de seguretat de contenidors, incloses Azure Container Instances, Azure Container Registry i Azure Kubernetes.
 • Implementar Azure Key Vault, inclosos certificats, claus i secrets.
 • Implementar estratègies de seguretat d'aplicacions, inclòs el registre d'aplicacions, identitats administrades i punts de connexió de servei.
 • Implementar estratègies de seguretat d'emmagatzematge, incloses firmes d'accés compartit, polítiques de retenció de blobs i autenticació d'Azure Files.
 • Implementar estratègies de seguretat de bases de dades que inclouen autenticació, classificació de dades, emmascarament dinàmic de dades i sempre xifrat.
 • Implementar Azure Monitor, incloses fonts connectades, anàlisi de registres i alertes.
 • Implementar Azure Security Center, incloses polítiques, recomanacions i accés just a temps a la màquina virtual.
 • Implementar Azure Sentinel, inclosos llibres, incidents i quaderns d'estratègies.

Certificació associada

Després de la realització del present curs oficial, l’alumne estarà preparat per superar l’examen de certificació oficial:

La superació d'aquest examen és un requisit imprescindible per obtenir la certificació Microsoft Certified: Azure Security Engineer Associate.

Informació important: Aquest examen de certificació oficial està inclòs per als membres del programa PUE Alumni que finalitzin el curs amb aprofitament. Es realitzarà l’examen oficial a través de l’opció Online Proctored, que permet atendre l’examen de certificació des de qualsevol ubicació amb una simple connexió a internet.

Com puc participar-hi?

Un cop hagis realitzat la preinscripció al curs:

1r rebràs un correu electrònic amb els passos a seguir per accedir a realitzar la corresponent prova de nivell en modalitat online.

2º realitzada aquesta prova de nivell rebràs un correu on et recordarem, perquè puguem formalitzar i validar la teva candidatura, la següent documentació exigida per l'expedient que ens hauràs de facilitar:

 • Fotocòpia del DNI.
 • Títol de formació reglada oficial (Batxillerat, CFGS, CFGM, Diplomatura, Llicenciatura, Grau…). En cas de titulacions extrangeres, és necessària la homologació de la titulació.
 • Informe de Vida Laboral, en cas d’estar treballant.
 • Fotocòpia de la demanda d’ocupació (DARDO) actualitzada, en cas d’estar desocupat.

Podeu contactar amb nosaltres mitjançant el següent formulari de sol·licitud d’informació o trucant-nos al 93.206.02.49 indicant que el motiu de la vostra trucada és en relació a un projecte de formació subvencionada.

Continguts

Mòdul 1: Administrar identitat i accés

 • Azure Active Directory.
 • Protecció de identitats d'Azure.
 • Governança empresarial.
 • Administració d'identitats privilegiades d'Azure AD.
 • Identitat híbrida.
 • Laboratoris:
  • Control d'accés basat en rols.
  • Polítiques d'Azure.
  • Bloquejos de l'administrador de recursos.
  • MFA, accés condicional i protecció d'identitats AAD.
  • Administració d'identitats privilegiades d'Azure AD.
  • Implementar la sincronització de directoris.

Mòdul 2: Implementar la protecció de la plataforma

 • Seguretat del perímetre.
 • Seguretat de la xarxa.
 • Seguretat del host.
 • Seguretat del contenidor.
 • Laboratoris:
  • Grups de seguretat de xarxa i grups de seguretat d'aplicacions.
  • Azure Firewall.
  • Configuració i protecció de ACR i AKS.

Mòdul 3: Dades i aplicacions segures

 • Azure Key Vault.
 • Seguretat de l'aplicació.
 • Seguretat d'emmagatzematge.
 • Seguretat de la base de dades SQL.
 • Laboratoris:
  • Key Vault (implementació de dades segures en configurar Always Encrypted).
  • Protecció de la base de dades SQL d'Azure.
  • Punts de connexió de servei i emmagatzematge segur.

Mòdul 4: Gestionar operacions de seguretat

 • Azure Monitor.
 • Azure Security Center.
 • Azure Sentinel.
 • Laboratoris:
  • Azure Monitor.
  • Azure Security Center.
  • Azure Sentinel.

Iniciatives de Formació subvencionades per aquests organismes:

Consorci

Fabricants participants

Top