×

Programa de formació

Cisco Systems

Modalitat d'impartició

Live Virtual Class (LVC)

Duració

60 hores

Dates

13/05/2024 - 03/07/2024

Horari

Dilluns i dimecres (18:00h - 22:00h)

Data límit d'inscripció

13/05/2024 23:59h

Examen de certificació inclòs *

CCST-CYB: Cisco Certified Support Technician - Cybersecurity

Prova de selecció

Modalitat online

Places disponibles

30 places

* Vàlid, en modalitat online proctored, per a membres del programa PUE Alumni que finalitzin el curs amb aprofitament tant l’exigit per part de Consorci com de Cisco (obtenció de voucher).
  |
 • Sobre aquest curs
 • |
 • A qui va dirigit
 • |
 • Objectius
 • |
 • Acreditacions oficials
 • |
 • Certificació associada
 • |
 • Com puc participar-hi?
 • |
 • Calendari
 • |
 • Continguts
 • |

Sobre aquest curs

El panorama digital de la ciberseguretat està evolucionant a un ritme sense precedents amb amenaces desconegudes s’amaguen a cada cantonada. La resiliència de la ciberseguretat en el món actual no pot ser només un complement: és una necessitat. És per això que les organitzacions han de desenvolupar resiliència global, incorporant professionals tant en l'aspecte de la seguretat defensiva, com des del punt de vista de la seguretat ofensiva, en rols com el de hacker ètic, o els emprovadors de penetració (pentesters), que poden ajudar a descobrir de manera proactiva amenaces desconegudes i abordar-les abans que ho facin els ciberdelinqüents.

Aquest curs prepara als participants en l'art de delimitar l'abast i àmbit de possibles febleses de seguretat, així com en el disseny i la realització de proves i avaluacions de vulnerabilitats, i informar dels resultats recomanant estratègies de mitigació.

En completar el curs s'adquireix una perspectiva integrada dels aspectes de ciberseguretat, tant en l'àmbit de la seguretat ofensiva en rols de hacker ètic, com en l'àmbit de la seguretat defensiva, en rols d'analista de seguretat, en comprendre la mentalitat i les tàctiques dels actors amenaça, en assolir les habilitats per a implementar controls de seguretat i monitoratge, i per a analitzar i respondre a les amenaces de seguretat actuals.

Aquest curs s'emmarca al programa Cisco Networking Academy, projecte dissenyat per la multinacional Cisco Systems, amb l'objectiu d'apropar a la comunitat IT formació i certificació oficial a nivell tecnològic, especialitzant-se en xarxes i Internet.

Projecte Universitat Empresa (PUE), guardonat per cinquè any consecutiu com a ASC Premier Partner del programa Cisco Networking Academy per la seva excel·lència en les tasques de suport a la xarxa de centres Cisco Networking Academy, va rebre la primera homologació com a Cisco Regional Academy l'any 2000 que s'ha renovat fins avui.

Actualment, PUE està reconegut com a Academy Support Center (ASC) i Instructor Training Center (ITC) de Cisco, donant suport a més de 330 centres Cisco Academy actius, que formen actualment més de 13.000 alumnes en els diferents currículums disponibles al programa CNA.

A qui va dirigit

Dirigit a professionals IT (enginyers de Networking, administradors de xarxes, etc.) que desitgin conèixer, consolidar i aprofundir en els elements constitutius de la ciberseguretat en xarxes, comunicacions, sistemes i aplicacions, així com desenvolupar habilitats i competències en ciberseguretat en la seva orientació a l'anàlisi d'amenaces i protecció d'actius digitals i, especialment, en el seu vessant de seguretat ofensiva, adreçat a la preparació i execució d'avaluacions de vulnerabilitats i proves de penetració, i a la realització d'informes de resultats enriquits amb recomanacions d'estratègies de mitigació d'amenaces.

Per a un major aprofitament del curs, és recomanable que l'alumne disposi de conceptes bàsics de programació, i d'un coneixement de fonaments de ciberseguretat equivalents a haver realitzat el curs Cisco Certified Support Technician (CCST) Cybersecurity.

Objectius

Una vegada realitzat el curs l'assistent haurà adquirit els coneixements i les habilitats necessàries per a complir els següents objectius:

 • Descriure els diferents tipus de metodologies i frameworks de hacking ètic i proves de penetració.
 • Conèixer i explicar el funcionament d'eines de hacking ètic.
 • Conèixer eines i metodologies per a l'obtenció d'informació d'un objectiu.
 • Crear documents per a la realització de proves de penetració.
 • Utilitzar eines per a escanejar i descobrir vulnerabilitats.
 • Desenvolupar i executar proves de penetració en sistemes, xarxes i aplicacions.
 • Aprofitar i explotar vulnerabilitats en un rang d'objectius que simulen escenaris reals.
 • Crear informes de resultats de les proves de penetració i recomanar accions de mitigació i/o remediació.
 • Classificar les eines de penetració segons el cas d'ús.

Acreditacions oficials a obtenir

La superació del curs Cisco Ethical Hacker permet obtenir la insígnia digital Ethical Hacker, emesa per Cisco, que reconeix un ampli coneixement dels requisits legals i de compliment, i la competència per a determinar l'abast, executar i informar avaluacions de vulnerabilitat, i recomanar estratègies de mitigació.

Certificació associada

PUE donarà accés als alumnes, a l'itinerari oficial Cisco en Ciberseguretat, Junior Cybersecurity Analyst, en format d'autoestudi. Els continguts complementaris d'aquest itinerari són els recomanats per Cisco per a la preparació del següent examen de certificació:

La superació d'aquest examen és un requisit indispensable per obtenir la certificació oficial Cisco Certified Support Technician (CCST) Cybersecurity.

Important: Com a valor afegit, PUE oferirà una convocatòria de l'examen oficial associat a aquest curs sense cost, per als alumnes que siguin membres PUE Alumni que finalitzin la formació amb l'aprofitament exigit per Consorci, i també el exigit per Cisco per a la superació del curs preparatori d'aquest examen de certificació. Aquest examen de certificació oficial es realitzarà a través de l'opció Online Proctored, que permet presentar-se a l'examen des de qualsevol ubicació amb una simple connexió a Internet.

Com puc participar-hi?

Un cop hagis realitzat la preinscripció al curs:

1r rebràs un correu electrònic amb els passos a seguir per accedir a realitzar la corresponent prova de nivell en modalitat online.

2º realitzada aquesta prova de nivell rebràs un correu on et recordarem, perquè puguem formalitzar i validar la teva candidatura, la següent documentació exigida per l'expedient que ens hauràs de facilitar:

 • Fotocòpia del DNI.
 • Títol de formació reglada oficial (Batxillerat, CFGS, CFGM, Diplomatura, Llicenciatura, Grau…). En cas de titulacions extrangeres, és necessària la homologació de la titulació.
 • Informe de Vida Laboral, en cas d’estar treballant.
 • Fotocòpia de la demanda d’ocupació (DARDO) actualitzada, en cas d’estar desocupat.

Podeu contactar amb nosaltres mitjançant el següent formulari de sol·licitud d’informació o trucant-nos al 93.206.02.49 indicant que el motiu de la vostra trucada és en relació a un projecte de formació subvencionada.

Calendari

A continuació, es mostra el calendari de sessions previstes en modalitat Live Virtual Class (LVC). En algunes situacions excepcionals, aquest calendari podria tenir algunes modificacions puntuals respecte a la seva previsió inicial.

Continguts

Mòdul 1. Introduction to Ethical Hacking and Penetration Testing

Mòdul 2. Planning and Scoping a Penetration Testing Assessment

Mòdul 3. Information Gathering and Vulnerability Scanning

Mòdul 4. Social Engineering Attacks

Mòdul 5. Exploiting Wired and Wireless Networks

Mòdul 6. Exploiting Application-Based Vulnerabilities

Mòdul 7. Cloud, Mobile, and IoT Security

Mòdul 8. Performing Post-Exploitation Techniques

Mòdul 9. Reporting and Communication

Mòdul 10. Tools and Code Analysis

Iniciatives de Formació subvencionades per aquests organismes:

Consorci

Fabricants participants

Top