×

Programa de formació

Cisco Systems

Modalitat d'impartició

Live Virtual Class (LVC)

Duració

90 hores

Dates

28/04/2022 - 21/06/2022

Horari

dilluns, dimarts i dijous (18:00h - 22:00h)

Data límit d'inscripció

27/04/2022 23:59h

Examen de certificació inclòs *

200-201: Understanding Cisco Cybersecurity Operations Fundamentals (CBROPS)

Prova de selecció

Modalitat online

Places disponibles

30 places

* Vàlid, en modalitat online proctored, per a membres del programa PUE Alumni que finalitzin el curs amb aprofitament tant l’exigit per part de Consorci com de Cisco (obtenció de voucher).
  |
 • Sobre aquest curs
 • |
 • A qui va dirigit
 • |
 • Objectius
 • |
 • Certificació associada
 • |
 • Com puc participar-hi?
 • |
 • Calendari
 • |
 • Continguts
 • |

Sobre aquest curs

TASTE OF TRAINING

El curs “Cybersecurity Operations - Curs oficial Cisco CyberOps Associate” introdueix els conceptes de seguretat fonamentals i les habilitats necessàries per monitoritzar, detectar, analitzar i donar resposta a la ciberdelincuència, el ciberespionatge, les amenaces internes, las amenaces persistents avançades, els requisits normatius i altres problemes de ciberseguretat que s’enfronten les organitzacions. Així mateix posa èmfasis a l’aplicació pràctica de les habilitats necessàries per mantenir i garantir la disponibilitat de seguretat operativa dels sistemes en xarxa.

Aquest curs té l’objectiu de facilitar a la comunitat IT una formació i certificació en l’àmbit tecnològic, especialitzant-se en xarxes i Internet.

A destacar els escenaris pràctics del curs, basats en sistemes operatius de lliure distribució, com Kali Linux i Security Onion, que incorporen eines especialitzades en proves de penetració i auditoria, així com eines d’anàlisis, classificació i monitorització d’alertes.

A qui va dirigit

Dirigit a professionals IT enginyers de Networking, administradors de xarxes, etc.) que vulguin iniciar-se a la temàtica de la ciberseguretat, augmentant el seu coneixement i experiència en aquesta àrea de demanda creixent i en els procediments treballats en un Centre d’Operacions de Seguretat – SOC.

Per a un major aprofitament del curs, és recomanable que l’alumnat disposi de coneixements bàsics de sistemes operatius Windows i/o Linux, conceptes bàsics de programació, i coneixements previs en xarxes de nivell de fonaments de la comunicació equivalents al mòduls 1 i 2 del curs CCNA v7.

Objectius

Una vegada finalitzat el curs, l’alumne haurà adquirit els coneixements per a:

 • Comprendre els principis, rols i responsabilitats involucrades en les operacions de ciberseguretat, així com les tecnologies, eines, regulacions i estàndards disponibles.
 • Descriure les vulnerabilitats i amenaces comuns en els dispositius d’usuari i en la infraestructura de xarxa.
 • Demostrar habilitats fonamentals aplicades a la monitorització, detecció, investigació, anàlisis i resposta a incidents de seguretat.
 • Classificar esdeveniments intrusius segons categories definides per models de seguretat i establir accions defensives.
 • Explicar i descriure com investigar les vulnerabilitats i atacs de punt final.
 • Avaluar alertes de seguretat i analitzar les dades d'intrusió a la xarxa per identificar vulnerabilitats i hosts compromesos.
 • Aplicar models de resposta a incidents per gestionar incidents de seguretat de xarxa.
 • Dur a terme amb èxit les tasques, deures i responsabilitats d’un Analista de Seguretat de nivell associat en un Centre d’Operacions de Seguretat (SOC).

Certificació associada

Aquest curs és el recomanat per Cisco per a la preparació del següent examen de certificació oficial:

La superació d'aquest examen comporta el reconeixement oficial del candidat amb la certificació Cisco Certified CyberOps Associate.

Informació important: Aquest examen està inclòs en la subvenció del curs per a tots els membres actius del programa PUE Alumni que superin el curs amb aprofitament, tant l’exigit per part de Consorci, com el d'elegibilitat de Cisco per a l'obtenció de voucher. Es realitzarà l’examen oficial a través de l’opció Online Proctored, que permet atendre l’examen de certificació des de qualsevol ubicació amb una simple connexió a internet.

Com puc participar-hi?

Un cop hagis realitzat la preinscripció al curs i perquè puguem comprovar que compleixes els requisits de la convocatòria, hauràs de facilitar-nos la següent documentació:

 • Fotocòpia del DNI.
 • Fotocòpia de la capçalera de la darrera nòmina, en cas d’estar treballant.
 • Fotocòpia de la demanda d’ocupació (DARDO), en cas d’estar desocupat.

A més, hauràs de fer la corresponent prova de selecció, que té com objectiu seleccionar aquelles persones candidates que puguin aprofitar més el curs, en base als seus coneixements previs i experiència professional.

Calendari

A continuació, es mostra el calendari de sessions previstes en modalitat Live Virtual Class (LVC). En algunes situacions excepcionals, aquest calendari podria tenir algunes modificacions puntuals respecte a la seva previsió inicial.

Continguts

Mòdul 1. Introducció - Amenaces, actors i impacte.

Mòdul 2. Ciberseguretat: el Centre d'Operacions de Seguretat - SOC.

Mòdul 3. Sistema operatiu Windows.

Mòdul 4. Sistema operatiu Linux.

Mòdul 5. Protocols de xarxa.

Mòdul 6. Protocols Ethernet i IP.

Mòdul 7. Principis de seguretat en xarxa.

Mòdul 8. Protocol de resolució d'adreces.

Mòdul 9. Capa de transport.

Mòdul 10. Serveis de xarxa.

Mòdul 11. Dispositius de comunicació de xarxa.

Mòdul 12. Infraestructura de seguretat de xarxa.

Mòdul 13. Atacants i les seves eines.

Mòdul 14. Amenaces i atacs comuns.

Mòdul 15. Monitorització de les operacions de xarxa.

Mòdul 16. Atacs als fonaments.

Mòdul 17. Atacs als serveis.

Mòdul 18. Comprensió de la defensa.

Mòdul 19. Control d'accés.

Mòdul 20. Intel·ligència d'amenaces.

Mòdul 21. Criptografia de clau pública - PKI.

Mòdul 22. Protecció de punts finals.

Mòdul 23. Avaluació de vulnerabilitats en punts finals.

Mòdul 24. Tecnologies de seguretat i protocols.

Mòdul 25. Monitorització de la seguretat i tipus de dades.

Mòdul 26. Avaluació d'alertes.

Mòdul 27. Interpretació de les dades de monitoratge.

Mòdul 28. Anàlisi forense. Resposta i gestió d'incidències.

Iniciatives de Formació subvencionades per aquests organismes:

Consorci

Fabricants participants

Top