×

Programa de formació

Android™ ATC

Dates

02/10/2018 - 03/12/2018

Horari

dimarts i dijous (18:00h - 22:00h)

Duració

70 hores presencials

Data límit d'inscripció

28/09/2018

Prova de selecció

06/09/2018 a les 18:00h

Exàmen de certificació inclòs *

AND-401 Android Application Development

Lloc d'impartició

PUE - Av. Diagonal, 98-100 (Barcelona, 08019)

Places disponibles

24 places

* Vàlid per a membres del programa PUE Alumni que finalitzin el curs amb aprofitament.
  |
 • Sobre aquest curs
 • |
 • A qui va dirigit
 • |
 • Objectius
 • |
 • Certificació associada
 • |
 • Com puc participar-hi?
 • |
 • Continguts
 • |
 • Altres edicions
 • |

Sobre aquest curs

Android és un sistema operatiu lliure orientat a dispositius mòbils o smart devices, com telèfons intel·ligents i tablets. Va ser desenvolupat inicialment per Android Inc, una marca comprada per Google el 2005. Actualment Android presenta una gran comunitat de desenvolupadors escrivint aplicacions per estendre la funcionalitat dels dispositius.

A causa de les característiques del projecte i gràcies al programari lliure, el sistema operatiu Android ha anat menjant terreny a altres sistemes operatius per a mòbils i s'ha situat en el 2n sistema operatiu més usat per usuaris i desenvolupadors. A causa de la seva gran demanda és important formar professionals en el sector de la mobilitat i concretament en el desenvolupament d'aplicacions mòbils d'última generació.

Aquest curs permetrà als alumnes adquirir les nocions necessàries per desenvolupar aplicacions en la plataforma lliure per a dispositius mòbils Android. Un cop completada la formació disposaran d'una sòlida base sobre la qual aprofundir en els temes més avançats.

PUE és centre oficial de formació Android ATC exclusiu a Catalunya, sent l'única entitat que pot formar en els diferents currículums oficials dissenyats per Android ATC sota el seu reconeixement.

A qui va dirigit

Aquest curs està pensat per a aquells professionals TIC (programadors, dissenyadors, analistes, enginyers informàtics ...) que vulguin ampliar el seu coneixement i habilitats en una tecnologia tan emergent i demandada com és Android, i en particular en el desenvolupament d'aplicacions per a mòbils.

Per a un correcte seguiment del curs, és recomanable tenir coneixement del llenguatge de programació Java, o d'algun altre llenguatge de programació orientat a objectes.

Objectius

Aquest curs té com a objectiu donar un enfocament teòric i pràctic de les característiques del sistema operatiu Android des del punt de vista del desenvolupador, així com de les possibilitats de monetització del mercat d'aplicacions mòbils.

S'inclou una introducció inicial de tot el conjunt de tecnologies que formen Android i l'anàlisi de cadascun dels seus components de forma separada i com interactuen entre ells per desenvolupar aplicacions. Una vegada que l'assistent comprengui els fonaments essencials d'Android, es mostra de quina manera les aplicacions es comuniquen amb l'usuari, a través d'interfícies gràfiques i vistes. Finalment es fa èmfasi en la importància de la seguretat a l'hora tant de desenvolupar les aplicacions com en l'execució d'aquestes. Per finalitzar es mostren totes les alternatives que disposa un desenvolupador per monetitzar el seu aplicacions mòbils en els diferents mercats.

Al final del curs, l'assistent haurà de tenir els coneixements necessaris per desenvolupar aplicacions sobre el sistema Android, mantenir altres ja existents, dominar un conjunt de bones pràctiques a l'hora de desenvolupar en Android i publicar aplicacions a Google Play per al seu ús o venda.

Certificació associada

Després de la realització del present curs oficial estarà capacitat per superar l'examen de certificació oficial Android Certified Application Developer: AND 401: Android Sol Development

Informació important: examen oficial de certificació inclòs a la subvenció del curs per als membres del programa PUE Alumni que finalitzin el curs amb aprofitament.

Com puc participar-hi?

Un cop t’hagis preinscrit al curs, hauràs de fer la corresponent prova de selecció, que té com objectiu seleccionar aquelles persones candidates que puguin aprofitar més el curs, en base als seus coneixements previs i experiència professional.

El dia de la prova de selecció, hauràs de portar la següent documentació:

 • Currículum Vitae actualitzat.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Fotocòpia de la capçalera de la darrera nòmina, en cas d’estar treballant.
 • Fotocòpia de la demanda d’ocupació (DARDO), en cas d’estar desocupat.

Podeu contactar amb nosaltres enviant-nos un email a o trucant-nos al indicant que el motiu de la vostra trucada és en relació a un projecte de formació subvencionada.

Continguts

Mòdul 1: Java

 • Començant amb Java
 • Identificadors, paraules i tipus
 • Expressions i control de flux
 • Els paquets java.util i java.lang
 • Classes embolcall (wrapper)
 • Programació orientada a objectes
 • Disseny d'una classe
 • Arrays
 • Excepcions
 • Streams d'entrada i sortida
 • Threads
 • Introducció a la programació en xarxa
 • Java Database Connectivity (JDBC)
 • Construcció d'interfícies gràfiques d'usuari (GUI) en JAVA
 • Model d'esdeveniments en Java
 • Java Foundation Classes: SWING
 • Java Applets

Mòdul 2: Coneix Android per dins

 • Nucli Linux.
 • Llibreries Natives.
 • Android Runtime.
 • Màquina virtual (Dalvik).
 • Capa d'aplicacions.

Mòdul 3: Entorns de desenvolupament i emulació

 • Aprèn a configurar l'entorn de desenvolupament (Android SDK + Eclipse)
 • De moment no et cal telèfon: L'emulador d'Android
 • Com estructurar el teu projecte Android?
 • Comencem pel principi: L'AndroidManifest.xml

Mòdul 4: Preparat per dissenyar l'esquelet de la teva app?

 • Components d'un app
 • Gestió de permisos
 • Dissenya les vistes d'usuari (Activities i Menús)
 • Els teus apps, també en segon pla (Services)
 • Connecta el teu app amb dades externes (Content Providers)
 • Navega entre vistes (Intents / Intents Filters / Broadcast Intents)
 • El teu app pot rebre missatges interns i externs (Broadcast Receiver)
 • Gestiona tots els recursos del app (Resource Managers)

Mòdul 5: Depura i optimitza la teva app (no som perfectes!)

Mòdul 6: Vols llançar diversos processos alhora? Utilitza threads i tasques asíncrones

Mòdul 7: Consumint dades en local

 • Preferències d'usuari
 • Fitxers
 • Base de dades (SQLite)
 • Proveïdors de contingut (Content Providers)

Mòdul 8: Consumint dades en remot amb webservices

 • REST
 • SOAP

Mòdul 9: Aprèn a utilitzar les tècniques de geo-posicionament: GPS / Wi-FI

Mòdul 10: Treballa amb mapes amb la nova versió de Google Maps

Mòdul 11: Notificacions locals i remotes (Push Notifications)

Mòdul 12: Ha arribat el moment: La teva aplicació a Google Play

Altres edicions

Desenvolupament d'aplicacions sobre dispositius mòbils Android
12/02/18 al 23/04/18

Tardes: dilluns i dimecres (15:15h - 18:45h)

Inscripcions tancades
Tancat

Desenvolupament d'aplicacions sobre dispositius mòbils Android
05/03/18 al 10/04/18

Nits: de dilluns a dijous (18:30h - 22:00h)

Inscripcions tancades
Tancat

Desenvolupament d'aplicacions sobre dispositius mòbils Android
03/04/18 al 27/04/18

Matins: de dilluns a divendres (09:00h - 14:00h)

Inscripcions tancades
Tancat

Fabricants participants

Top