×

Programa de formació

Android™ ATC

Modalitat d'impartició

Live Virtual Class (LVC)

Duració

80 hores

Dates

-Selecciona una edició-

Horari

-Selecciona una edició-

Data límit d'inscripció

-Selecciona una edició-

Examen de certificació inclòs *

AND-X01: Android Certified Application Developer

Prova de selecció

Modalitat online

Places disponibles

30 places

* Vàlid, en modalitat online proctored, per a membres del programa PUE Alumni que finalitzin el curs amb aprofitament.
  |
 • Sobre aquest curs
 • |
 • A qui va dirigit
 • |
 • Objectius
 • |
 • Certificació associada
 • |
 • Com puc participar-hi?
 • |
 • Continguts
 • |

Sobre aquest curs

TASTE OF TRAINING

Android és un sistema operatiu orientat a dispositius mòbils o smart devices, com telèfons intel·ligents i tauletes. Degut a les característiques del projecte i gràcies al software lliure, el sistema operatiu Android ha agafat força i es posiciona com el segon sistema operatiu més utilitzat per usuaris i desenvolupadors. Degut aquesta gran demanda és important formar a professionals en el sector de la mobilitat i concretament en el desenvolupament d’aplicacions mòbils d’última generació.

Aquest curs permetrà als alumnes adquirir nocions necessàries per desenvolupar aplicacions en plataforma lliure per a dispositius mòbils Android. Un cop completada la formació disposaran d’una sòlida base sobre la qual profunditzar en temes més avançats.

PUE és centre oficial de formació Android ATC exclusiu a Catalunya, sent l'única entitat que pot formar en els diferents currículums oficials dissenyats per Android ATC sota el seu reconeixement.

A qui va dirigit

Aquest curs està pensat per a aquells professionals TIC (programadors, dissenyadors, analistes, enginyers informàtics...) que desitgin ampliar els seus coneixements i habilitats d’una tecnologia tan emergent i demandada com és Android i, en particular, en el desenvolupament d’aplicacions per a mòbils.

Per a un correcte seguiment del curs, és recomanable tenir coneixements d’algun llenguatge de programació orientada a objectes.

Objectius

Aquest curs té com a objectiu donar un enfocament teoricopràctic de les característiques del sistema operatiu Android des del punt de vista del desenvolupador, així com de les possibilitats de monetització del mercat d’aplicacions mòbils.

S’inclou una introducció inicial en els fonaments de Kotlin per a candidats que no tenen suficient experiència en programació o que tenen només antecedents de Java. Continua amb una introducció de tot el conjunt de tecnologies que formen Android i amb l’anàlisi de cadascun dels seus components de manera separada, per veure com interactuen entre ells per a desenvolupar aplicacions. Una vegada l’alumne compta amb els fonaments essencials d’Android es mostra de quina manera les aplicacions es comuniquen amb l’usuari a través d’interfícies gràfiques i vistes. Finalment, es fa èmfasis en la importància de la seguretat a l’hora de desenvolupar les aplicacions, així com en l’execució d’aquestes. Per a finalitzar, es mostren totes les alternatives que disposa un desenvolupador per a monetitzar les seves aplicacions mòbils en els diferents mercats.

Al final del curs, l’assistent haurà de tenir els coneixements necessaris per a desenvolupar aplicacions sobre el sistema Android mantenir altres ja existents, dominar un conjunt de bones pràctiques a l’hora de desenvolupar a Android i publicar aplicacions a Google Play per al seu ús o venta.

Certificació associada

Després de la realització del present curs oficial estarà capacitat per superar l'examen de certificació oficial Android Certified Application Developer:

Informació important: Aquest examen de certificació oficial està inclòs per als membres del programa PUE Alumni que finalitzin el curs amb aprofitament. Es realitzarà l’examen oficial a través de l’opció Online Proctored, que permet atendre l’examen de certificació des de qualsevol ubicació amb una simple connexió a internet.

Com puc participar-hi?

Un cop hagis realitzat la preinscripció al curs:

1r rebràs un correu electrònic amb els passos a seguir per accedir a realitzar la corresponent prova de nivell en modalitat online.

2º realitzada aquesta prova de nivell rebràs un correu on et recordarem, perquè puguem formalitzar i validar la teva candidatura, la següent documentació exigida per l'expedient que ens hauràs de facilitar:

 • Fotocòpia del DNI.
 • Títol de formació reglada oficial (Batxillerat, CFGS, CFGM, Diplomatura, Llicenciatura, Grau…). En cas de titulacions extrangeres, és necessària la homologació de la titulació.
 • Informe de Vida Laboral, en cas d’estar treballant.
 • Fotocòpia de la demanda d’ocupació (DARDO) actualitzada, en cas d’estar desocupat.

Podeu contactar amb nosaltres mitjançant el següent formulari de sol·licitud d’informació o trucant-nos al 93.206.02.49 indicant que el motiu de la vostra trucada és en relació a un projecte de formació subvencionada.

Continguts

Introducció a Kotlin

 • Historia de Kotlin
 • Avantatges de Kotlin
 • ¿Cóm funcionen els programes de Kotlin?
 • Prerequisits del software Kotlin
 • Instal·lar Android Studio
 • Creant el Projecte Kotlin utilitzant Android Studio
 • Creant un programa Kotlin
 • Execució d’un programa de Kotlin
 • Escriure comentaris
 • Variables de Kotlin
 • Tipus de dades de Kotlin
 • Entrada d’Informació al Programa Kotlin

Control de declaracions de flux

 • Introducció
 • Declaració if
 • Declaració if-Else
 • If-Else i operadors lògics
 • Declaració i expressió When
 • Bucles For
 • Bucles While
 • Bucles Do-While
 • Expressions de salt

Funcions i Programació Orientada a Objectes (POO)

 • Funcions
 • Estructura de funcions
 • Creant una funció
 • Funcions i variables
 • Programació orientada a objectes (POO)
 • Objectes
 • Classe
 • Col·leccions de Kotlin

Android Framework i Android Studio

 • Introducció
 • Arquitectura de plataforma Android
 • Biblioteques d’Android
 • Components de l’aplicació Android
 • Tipus de processos d’Android i les seves prioritats
 • Desenvolupament d’aplicacions Android
 • Laboratori: Creant la teva primera aplicació

Crear interfície d’usuari IU

 • Introducció
 • Estructura de projecte Android
 • Vista
 • Creant una interfície d’usuari
 • Laboratori: Creació d’una aplicació

Disseny d’estils, temes i menús Android

 • Introducció
 • Punts de vista
 • Dissenys
 • Estils i temes d’Android
 • Manifest de l’aplicació
 • Pràctica de laboratori: dissenys, estils i temes d’aplicacions d’Android

Toast, Activitats, Navegacions i Vistes

 • Classe de context
 • Classe Toast
 • Què és una activitat?
 • Cicle de vida de l’activitat
 • Vistes d’Android
 • Pràctica de laboratori: Configuració d’Android RecyclerView

Diàlegs, Snackbar, menús, webView i notificacions d’Android

 • Introducció
 • Diàlegs d’Android
 • Snackbar
 • Menús
 • WebView
 • Notificacions d’Android
 • Pràctica de laboratori: Configurar el navegador web Android, el menú i notificacions

Emmagatzematge a Android, SQLite i proveïdors de contingut

 • Opcions d’emmagatzematge en Android
 • Preferències compartides
 • Emmagatzematge intern
 • Emmagatzematge extern
 • Connexió de xarxa
 • Bases de dades SQLite
 • Proveïdors de contingut
 • Adaptadors de sincronització
 • ORMLite
 • Escollir emmagatzematge intern o extern
 • Laboratori: bases de dades SQLite i proveïdors de contingut

Aplicacions amb reconeixement d’ubicació: ús de GPS i Google Maps

 • Introducció
 • Què és GPS i com funciona?
 • Altres proveïdors de serveis d’ubicació
 • Configurant Google Maps
 • JSON y API
 • Laboratori: Aplicacions amb reconeixement d’ubicació utilitzant GPS i Google Maps

Iniciatives de Formació subvencionades per aquests organismes:

Consorci

Fabricants participants

Top