×

Programa de formació

Angular

Dates

-----

Horari

-----

Duració

60 hores

Data límit d'inscripció

-----

Prova de selecció

-----

Examen de certificació inclòs *

Sense certificació inclosa

Modalitat d'impartició

-----

Places disponibles

30 places

* Vàlid, en modalitat online proctored, per a membres del programa PUE Alumni que finalitzin el curs amb aprofitament.
  |
 • Sobre aquest curs
 • |
 • A qui va dirigit
 • |
 • Objectius
 • |
 • Com puc participar-hi?
 • |
 • Continguts
 • |

Sobre aquest curs

Angular és un framework de codi obert dissenyat per a solucionar molts dels problemes trobats en el desenvolupament de single-page web applications.

El seu objectiu és simplificar els desenvolupaments i proves d’aquest tipus d’aplicacions, proporcionant un marc del costat del client en arquitectures MVC, junt amb els Components més utilitzats en aplicacions de Internet.

A qui va dirigit

Aquest curs esta dirigit a professionals del sector de la programació interessats en el desenvolupament de aplicacions web habilitades per a entorns de nova generació.

Per a obtenir un òptim aprofitament i comprensió del curs els alumnes han de disposar de coneixements sobre HTML, CSS i JavaScript.

Objectius

Aquest curs acompanyarà als alumnes en la creació de una aplicació basada en el patró MVC (Modelo-Vista-Controlat) i amb injecció de dependències de forma que puguin escriure un codi ordenat, mantenible i testejable.

Al finalitzar aquest curs el alumne haurà adquirit els coneixements teoricopràctics necessaris per a desenvolupar aplicacions web amb Angular

Com puc participar-hi?

Un cop t’hagis preinscrit al curs, hauràs de fer la corresponent prova de selecció, que té com objectiu seleccionar aquelles persones candidates que puguin aprofitar més el curs, en base als seus coneixements previs i experiència professional.

El dia de la prova de selecció, hauràs de portar la següent documentació:

 • Currículum Vitae actualitzat.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Fotocòpia de la capçalera de la darrera nòmina, en cas d’estar treballant.
 • Fotocòpia de la demanda d’ocupació (DARDO), en cas d’estar desocupat.

Podeu contactar amb nosaltres enviant-nos un email a consorci@pue.es o trucant-nos al 93.206.02.49 indicant que el motiu de la vostra trucada és en relació a un projecte de formació subvencionada.

Continguts

Mòdul 1: Introducció a les apps híbrides

Mòdul 2: Introducció a Angular

Mòdul 3: Introducció a Typescript

Mòdul 4: Configuració de l’entorn

Mòdul 5: Introducció als components

Mòdul 6: Plantilles, Interpolació i Directives

Mòdul 7: Enllaçant amb dades i filtrat de dades (pipes)

Mòdul 8: Aprofundint en components:

 • Comunicació entre components
 • Amidament

Mòdul 9: Treballant amb Serveis:

 • Injecció de dependències
 • Reutilització

Mòdul 10: Treballant amb formularis

Mòdul 11: Entrada de dades de usuari

Mòdul 12: Validació de dades

Mòdul 13: Validadores personalitzades

Mòdul 14: Accés i obtenció de dades remots:

 • Http i JSON
 • Promeses
 • Observables

Mòdul 15: Navegació i Enrutat de components

Mòdul 16: Modularització d’una App

Mòdul 17: Organització (d’una app) en mòduls

Mòdul 18: Testing:

 • Test unitaris
 • Test d’integració

Mòdul 19: Desplegament de apps

Mòdul 20: Best practices

Fabricants participants

Top