×

Programa de formació

Angular

Modalitat d'impartició

Live Virtual Class (LVC)

Duració

60 hores

Dates

-Selecciona una edició-

Horari

-Selecciona una edició-

Data límit d'inscripció

-Selecciona una edició-

Examen de certificació inclòs *

Sense certificació inclosa

Prova de selecció

Modalitat online

Places disponibles

30 places

* Vàlid, en modalitat online proctored, per a membres del programa PUE Alumni que finalitzin el curs amb aprofitament.
  |
 • Sobre aquest curs
 • |
 • A qui va dirigit
 • |
 • Objectius
 • |
 • Com puc participar-hi?
 • |
 • Continguts
 • |

Sobre aquest curs

TASTE OF TRAINING

Angular és un framework de codi obert dissenyat per a solucionar molts dels problemes trobats en el desenvolupament de single-page web applications.

El seu objectiu és simplificar els desenvolupaments i proves d’aquest tipus d’aplicacions, proporcionant un marc del costat del client en arquitectures MVC, junt amb els Components més utilitzats en aplicacions de Internet.

A qui va dirigit

Aquest curs esta dirigit a professionals del sector de la programació interessats en el desenvolupament de aplicacions web habilitades per a entorns de nova generació.

Per a obtenir un òptim aprofitament i comprensió del curs els alumnes han de disposar de coneixements sobre HTML, CSS i JavaScript.

Objectius

Aquest curs acompanyarà als alumnes en la creació de una aplicació basada en el patró MVC (Modelo-Vista-Controlat) i amb injecció de dependències de forma que puguin escriure un codi ordenat, mantenible i testejable.

Al finalitzar aquest curs el alumne haurà adquirit els coneixements teoricopràctics necessaris per a desenvolupar aplicacions web amb Angular

Com puc participar-hi?

Un cop hagis realitzat la preinscripció al curs:

1r rebràs un correu electrònic amb els passos a seguir per accedir a realitzar la corresponent prova de nivell en modalitat online.

2º realitzada aquesta prova de nivell rebràs un correu on et recordarem, perquè puguem formalitzar i validar la teva candidatura, la següent documentació exigida per l'expedient que ens hauràs de facilitar:

 • Fotocòpia del DNI.
 • Títol de formació reglada oficial (Batxillerat, CFGS, CFGM, Diplomatura, Llicenciatura, Grau…). En cas de titulacions extrangeres, és necessària la homologació de la titulació.
 • Informe de Vida Laboral, en cas d’estar treballant.
 • Fotocòpia de la demanda d’ocupació (DARDO) actualitzada, en cas d’estar desocupat.

Podeu contactar amb nosaltres mitjançant el següent formulari de sol·licitud d’informació o trucant-nos al 93.206.02.49 indicant que el motiu de la vostra trucada és en relació a un projecte de formació subvencionada.

Continguts

Mòdul 1: Introducció a les apps híbrides

Mòdul 2: Introducció a Angular

Mòdul 3: Introducció a Typescript

Mòdul 4: Configuració de l’entorn

Mòdul 5: Introducció als components

Mòdul 6: Plantilles, Interpolació i Directives

Mòdul 7: Enllaçant amb dades i filtrat de dades (pipes)

Mòdul 8: Aprofundint en components:

 • Comunicació entre components
 • Amidament

Mòdul 9: Treballant amb Serveis:

 • Injecció de dependències
 • Reutilització

Mòdul 10: Treballant amb formularis

Mòdul 11: Entrada de dades de usuari

Mòdul 12: Validació de dades

Mòdul 13: Validadores personalitzades

Mòdul 14: Accés i obtenció de dades remots:

 • Http i JSON
 • Promeses
 • Observables

Mòdul 15: Navegació i Enrutat de components

Mòdul 16: Modularització d’una App

Mòdul 17: Organització (d’una app) en mòduls

Mòdul 18: Testing:

 • Test unitaris
 • Test d’integració

Mòdul 19: Desplegament de apps

Mòdul 20: Best practices

Iniciatives de Formació subvencionades per aquests organismes:

Consorci

Fabricants participants

Top