×

Programa de formació

Zend® Technologies

Modalitat d'impartició

Live Virtual Class (LVC)

Duració

80 hores

Dates

-Selecciona una edició-

Horari

-Selecciona una edició-

Data límit d'inscripció

-Selecciona una edició-

Examen de certificació inclòs *

200-710: Zend Certified Engineer

Prova de selecció

Modalitat online

Places disponibles

30 places

* Vàlid, en modalitat online proctored, per a membres del programa PUE Alumni que finalitzin el curs amb aprofitament.
  |
 • Sobre aquest curs
 • |
 • A qui va dirigit
 • |
 • Objectius
 • |
 • Certificació associada
 • |
 • Com puc participar-hi?
 • |
 • Continguts
 • |

Sobre aquest curs

TASTE OF TRAINING

Aquest és un curs adequat per preparar a desenvolupadors web, programadors d'internet i administradors web, que necessiten capacitar-se en la creació i manteniment de llocs web dinàmics amb accés a bancs de dades.

El llenguatge PHP és l'estàndard per al desenvolupament de llocs web dinàmics, àmpliament suportat i utilitzat per dissenyadors i desenvolupadors web professionals i aficionats. MySQL és el motor de base de dades relacional SQL més popular a Internet, lleuger, ràpid i multiusuari, que s'integra perfectament amb PHP permetent l'accés a la base de dades de forma eficaç.

A qui va dirigit

Aquest curs està dirigit a aquelles persones que vulguin aprendre a programar portals web amb dues de les eines més esteses al mercat. És recomanable tenir nocions bàsiques de programació i disseny de pàgines web encara que no imprescindible.

Objectius

El present curs li donarà coneixements sobre un dels llenguatges de programació web més utilitzat en la seva última versió. Podrà crear portals amb pàgines dinàmiques i interactuar amb una de les bases de dades més esteses a nivell d'usuari i pime.

En finalitzar el curs de Programació d'aplicacions web amb PHP i MySQL l'alumne serà capaç de realitzar pàgines web dinàmiques, aplicacions web i scripts en PHP interactuant amb el motor de base de dades MySQL.

Certificació associada

Després de la realització del present curs, l’alumne estarà preparat per superar l’examen de certificació oficial

Informació important: Aquest examen de certificació oficial està inclòs per als membres del programa PUE Alumni que finalitzin el curs amb aprofitament. Es realitzarà l’examen oficial a través de l’opció Online Proctored, que permet atendre l’examen de certificació des de qualsevol ubicació amb una simple connexió a internet.

Com puc participar-hi?

Un cop hagis realitzat la preinscripció al curs:

1r rebràs un correu electrònic amb els passos a seguir per accedir a realitzar la corresponent prova de nivell en modalitat online.

2º realitzada aquesta prova de nivell rebràs un correu on et recordarem, perquè puguem formalitzar i validar la teva candidatura, la següent documentació exigida per l'expedient que ens hauràs de facilitar:

 • Fotocòpia del DNI.
 • Títol de formació reglada oficial (Batxillerat, CFGS, CFGM, Diplomatura, Llicenciatura, Grau…). En cas de titulacions extrangeres, és necessària la homologació de la titulació.
 • Informe de Vida Laboral, en cas d’estar treballant.
 • Fotocòpia de la demanda d’ocupació (DARDO) actualitzada, en cas d’estar desocupat.

Podeu contactar amb nosaltres mitjançant el següent formulari de sol·licitud d’informació o trucant-nos al 93.206.02.49 indicant que el motiu de la vostra trucada és en relació a un projecte de formació subvencionada.

Continguts

Mòdul 1: Introducció a PHP

1.1.Sintaxis
1.2.Operadors
1.3.Variables
1.4.Constants
1.5.Estructures de control
1.6.Constructors de llenguatge i funcions
1.7.Extensions

Mòdul 2: Funcions

2.1.Sintaxis
2.2.Paràmetres
2.3.Variables
2.4.Referències
2.5.Retorn
2.6.Ámbit de les variables

Mòdul 3: Arrays

3.1.Arrays numèrics
3.2.Arrays associatius
3.3.Recòrrer una matriu
3.4.Arrays multidimensionals
3.5.Altres operacions sobre arrays
3.6.Objectes amb arrays (ús de la SPL)

Mòdul 4: Cadenes i expressions regulars

4.1.Delimitadors de cadenes
4.2.Comparacions
4.3.Extraccions
4.4.Cerques
4.5.Substitucions
4.6.Formateig
4.7.Expresions regulars compatibles de Perl (PCRE)
4.8.HEREDOC i NOWDOC
4.9.Codificacions de caràcters

Mòdul 5: Entrada/Sortida

5.1.Arxius
5.2.Lectura/Escriptura/Altres funcions d'arxius

Mòdul 6: Característiques web i HTTP

6.1.Formularis
6.2.Dades enviades per GET i POST
6.3.Cookies
6.4.Sessions
6.5.Capçaleres HTTP

Mòdul 7: Bases de dades i MySQL

7.1.SQL
7.2.JOINS
7.3.Anàlisi de consultes
7.4.Prepared Statements
7.5.Transaccions
7.6.PHP Data Objects (PDO)

Mòdul 8: Programació Orientada a Objectes

8.1.Definició de classe
8.2.Instanciació
8.3.Herència
8.4.Interfícies
8.5.Excepcions
8.6.Atributs i Mètodes estàtics
8.7.Autoload
8.8.Indicació de tipus de paràmetres
8.9.Constants de classe
8.10.Espais de noms
8.11.Late Static Binding
8.12.Mètodes "màgics" (__ *)
8.13.Standard PHP Library (SPL)

Mòdul 9: Seguretat

9.1.Configuració
9.2.Seguretat de la Sessió
9.3.XSS - Cross-Site Scripting
9.4.CSRF - Cross-Site Request Forgeries
9.5.Injecció SQL
9.6.Injecció de codi remot
9.7.Injecció per mail
9.8.Filtrar l'entrada/Escapar la sortida
9.9.Algoritmes d'encriptació i hash
9.10.Pujar arxius
9.11.Emmagatzematge de dades
9.12.SSL

Mòdul 10: Tipus i formats de dades

10.1.Introducció a XML
10.2.SimpleXml
10.3.Extensió xml
10.4.XPath
10.5.Introducció a Serveis Web
10.6.SOAP
10.7.REST
10.8.JSON & AJAX
10.9.DateTime
10.10.DOMDocument

Iniciatives de Formació subvencionades per aquests organismes:

Consorci

Fabricants participants

Top