×

Programa de formació

Python Institute

Modalitat d'impartició

Live Virtual Class (LVC)

Duració

50 hores

Dates

07/09/2022 - 26/10/2022

Horari

dilluns i dimecres (18:10h - 22:00h)

Data límit d'inscripció

07/09/2022 23:59h

Examen de certificació inclòs *

PCAP-31-03: Certified Associate in Python Programming

Prova de selecció

Modalitat online

Places disponibles

30 places

* Vàlid, en modalitat online proctored, per a membres del programa PUE Alumni que finalitzin el curs amb aprofitament.
  |
 • Sobre aquest curs
 • |
 • A qui va dirigit
 • |
 • Objectius
 • |
 • Certificació associada
 • |
 • Com puc participar-hi?
 • |
 • Calendari
 • |
 • Continguts
 • |

Sobre aquest curs

TASTE OF TRAINING

Python és un dels llenguatges de programació de propòsit general més populars i estesos a dia d'avui. Ha estat adoptat en la majoria de sectors en la indústria (finances, medicina, anàlisi de dades, etc) i és fonamental per al desenvolupament de destreses clau en el sector TIC: Big Data, Machine Learning, Data Analysis, IOT i estadística.

El present curs oficial del Python Institute ha estat desenvolupat per formar alumnes en les habilitats necessàries per a la programació amb Python: dissenyar, escriure, depurar i executar programes desenvolupats en Python, al mateix temps que s'obtenen coneixements fonamentals i habilitats de programació necessàries per al desenvolupament web, l'anàlisi de dades i IOT, entre molts altres camps.

El nostre valor afegit:

Amb l'objectiu de traslladar als nostres alumnes les eines necessàries per poder garantir l'assimilació i posterior reconeixement dels coneixements impartits en aquest curs, s'inclou l'accés al següent contingut oficial:

 • Certificació PCAP - Python Certified Associate Programmer (*)

 (*) Aquest recurs està associat a que els estudiants acabin el curs amb aprofitament i siguin membres actius del col·lectiu PUE Alumni.

A qui va dirigit

El curs està orientat a tots aquells que vulguin iniciar la seva carrera com a programadors en Python o aprendre un nou llenguatge de programació. Així mateix, també està dirigit a qualsevol perfil TIC (programadors i administradors de sistemes) que vulguin incorporar Python al seu àrea de coneixement i poder aplicar-lo a la seva feina.

Tot i ser un curs introductori, es recomana tenir nocions bàsiques de programació per a un major aprofitament de la formació.

Objectius

Un cop finalitzat el curs l'alumne haurà adquirit els següents coneixements i habilitats:

 • Utilitzar la sintaxi del llenguatge Python per dissenyar senzills programes.
 • Utilitzar mètodes, estructures de decisió i bucles per determinar el flux d'execució d'un programa.
 • Utilitzar i construir mòduls i paquets per a una correcta organització del codi.
 • Conèixer les bases de la programació orientada a objectes.
 • Utilitzar i manipular referències a objectes i escriure codi de gestió d'errors.
 • Gestionar satisfactòriament la manipulació d'arxius.

Certificació associada

Després de la realització del present curs oficial, l’alumne estarà preparat per superar el següent examen de certificació oficial:

La superació d'aquest examen és un requisit imprescindible per obtenir la certificació PCAP | Certified Associate in Python Programming.

Informació important: Aquest examen de certificació oficial està inclòs per als membres del programa PUE Alumni que finalitzin el curs amb aprofitament. Es realitzarà l’examen oficial a través de l’opció Online Proctored, que permet atendre l’examen de certificació des de qualsevol ubicació amb una simple connexió a internet.

Com puc participar-hi?

Un cop hagis realitzat la preinscripció al curs:

1r rebràs un correu electrònic amb els passos a seguir per accedir a realitzar la corresponent prova de nivell en modalitat online.

2º realitzada aquesta prova de nivell rebràs un correu on et recordarem, perquè puguem formalitzar i validar la teva candidatura, la següent documentació exigida per l'expedient que ens hauràs de facilitar:

 • Fotocòpia del DNI.
 • Títol de formació reglada oficial (Batxillerat, CFGS, CFGM, Diplomatura, Llicenciatura, Grau…). En cas de titulacions extrangeres, és necessària la homologació de la titulació.
 • Informe de Vida Laboral, en cas d’estar treballant.
 • Fotocòpia de la demanda d’ocupació (DARDO) actualitzada, en cas d’estar desocupat.

Podeu contactar amb nosaltres mitjançant el següent formulari de sol·licitud d’informació o trucant-nos al 93.206.02.49 indicant que el motiu de la vostra trucada és en relació a un projecte de formació subvencionada.

Calendari

A continuació, es mostra el calendari de sessions previstes en modalitat Live Virtual Class (LVC). En algunes situacions excepcionals, aquest calendari podria tenir algunes modificacions puntuals respecte a la seva previsió inicial.

Continguts

Mòdul 1: Conceptes bàsics de programació en Python

 • El teu primer programa.
 • Entrada i sortida de dades.
 • La funció print ().
 • La funció input ().
 • Tipus de dades en Python.
 • Ús i definició de variables.
 • Operadors i expressions.
 • Operadors aritmètics.
 • Operadors relacionals.
 • Prioritat entre operadors.
 • Conversions entre tipus de dades.

Mòdul 2: Bucles i estructures de decisió en Python

 • Indentació de codi.
 • Estructures de tipus if-else-elif.
 • Estructures de tipus while.
 • Estructures de tipus for.
 • Ús de break i continue.
 • Operacions lògiques i a nivell de bits.
 • Llistes en Python.
 • Matrius en Python.

Mòdul 3: Funcions i estructures de dades en Python

 • Definició i ús de funcions.
 • Arguments per nom i per posició.
 • Shadowing en funcions.
 • Àmbits de visibilitat.
 • Variables globals.
 • Recursivitat
 • Tuples en Python.
 • Diccionaris en Python.

Mòdul 4: Ús de mòduls i paquets en Python

 • Mòduls i paquets.
 • Importació de mòduls.
 • Ús de mòduls estàndards.
 • Definició i ús de mòduls.
 • Definició i ús de paquets.
 • Gestió d'errors i excepcions.
 • Strings en acció.

Mòdul 5: Programació orientada a objectes en Python

 • Conceptes bàsics de la POO.
 • Classes vs objectes.
 • Definició i ús de propietats.
 • Definició i ús de mètodes.
 • Reflexió i introspecció.
 • Herència: Jerarquia de classes.
 • Herència vs Composició.
 • Herència simple vs Herència múltiple.
 • Excepcions en Python.
 • Anatomia d'una excepció.
 • Definició i ús d'excepcions pròpies.
 • Generators i closures.
 • Funcions Lambda.
 • Manipulació d'arxius en Python.

Iniciatives de Formació subvencionades per aquests organismes:

Consorci

Fabricants participants

Top