×

Programa de formació

Python Institute

Modalitat d'impartició

Live Virtual Class (LVC)

Duració

50 hores

Dates

08/05/2024 - 19/06/2024

Horari

Dilluns i dimecres (18:00h - 22:00h)

Data límit d'inscripció

07/05/2024 23:59h

Examen de certificació inclòs *

PCAP-31-03: Certified Associate in Python Programming

Prova de selecció

Modalitat online

Places disponibles

30 places

* Vàlid, en modalitat online proctored, per a membres del programa PUE Alumni que finalitzin el curs amb aprofitament.
  |
 • Sobre aquest curs
 • |
 • A qui va dirigit
 • |
 • Objectius
 • |
 • Certificació associada
 • |
 • Com puc participar-hi?
 • |
 • Calendari
 • |
 • Continguts
 • |
 • Altres edicions
 • |

Sobre aquest curs

TASTE OF TRAINING

Python és un dels llenguatges de programació de propòsit general més populars i estesos a dia d'avui. Ha estat adoptat en la majoria de sectors en la indústria (finances, medicina, anàlisi de dades, etc) i és fonamental per al desenvolupament de destreses clau en el sector TIC: Big Data, Machine Learning, Data Analysis, IOT i estadística.

El present curs oficial del Python Institute ha estat desenvolupat per formar alumnes en les habilitats necessàries per a la programació amb Python: dissenyar, escriure, depurar i executar programes desenvolupats en Python, al mateix temps que s'obtenen coneixements fonamentals i habilitats de programació necessàries per al desenvolupament web, l'anàlisi de dades i IOT, entre molts altres camps.

El nostre valor afegit:

Amb l'objectiu de traslladar als nostres alumnes les eines necessàries per poder garantir l'assimilació i posterior reconeixement dels coneixements impartits en aquest curs, s'inclou l'accés al següent contingut oficial:

 • Certificació PCAP - Python Certified Associate Programmer (*)

 (*) Aquest recurs està associat a que els estudiants acabin el curs amb aprofitament i siguin membres actius del col·lectiu PUE Alumni.

A qui va dirigit

El curs està orientat a tots aquells que vulguin iniciar la seva carrera com a programadors en Python o aprendre un nou llenguatge de programació. Així mateix, també està dirigit a qualsevol perfil TIC (programadors i administradors de sistemes) que vulguin incorporar Python al seu àrea de coneixement i poder aplicar-lo a la seva feina.

Tot i ser un curs introductori, es recomana tenir nocions bàsiques de programació per a un major aprofitament de la formació.

Objectius

Un cop finalitzat el curs l'alumne haurà adquirit els següents coneixements i habilitats:

 • Utilitzar la sintaxi del llenguatge Python per dissenyar senzills programes.
 • Utilitzar mètodes, estructures de decisió i bucles per determinar el flux d'execució d'un programa.
 • Utilitzar i construir mòduls i paquets per a una correcta organització del codi.
 • Conèixer les bases de la programació orientada a objectes.
 • Utilitzar i manipular referències a objectes i escriure codi de gestió d'errors.
 • Gestionar satisfactòriament la manipulació d'arxius.

Certificació associada

Després de la realització del present curs oficial, l’alumne estarà preparat per superar el següent examen de certificació oficial:

La superació d'aquest examen és un requisit imprescindible per obtenir la certificació PCAP | Certified Associate in Python Programming.

Informació important: Aquest examen de certificació oficial està inclòs per als membres del programa PUE Alumni que finalitzin el curs amb aprofitament. Es realitzarà l’examen oficial a través de l’opció Online Proctored, que permet atendre l’examen de certificació des de qualsevol ubicació amb una simple connexió a internet.

Com puc participar-hi?

Un cop hagis realitzat la preinscripció al curs:

1r rebràs un correu electrònic amb els passos a seguir per accedir a realitzar la corresponent prova de nivell en modalitat online.

2º realitzada aquesta prova de nivell rebràs un correu on et recordarem, perquè puguem formalitzar i validar la teva candidatura, la següent documentació exigida per l'expedient que ens hauràs de facilitar:

 • Fotocòpia del DNI.
 • Títol de formació reglada oficial (Batxillerat, CFGS, CFGM, Diplomatura, Llicenciatura, Grau…). En cas de titulacions extrangeres, és necessària la homologació de la titulació.
 • Informe de Vida Laboral, en cas d’estar treballant.
 • Fotocòpia de la demanda d’ocupació (DARDO) actualitzada, en cas d’estar desocupat.

Podeu contactar amb nosaltres mitjançant el següent formulari de sol·licitud d’informació o trucant-nos al 93.206.02.49 indicant que el motiu de la vostra trucada és en relació a un projecte de formació subvencionada.

Calendari

A continuació, es mostra el calendari de sessions previstes en modalitat Live Virtual Class (LVC). En algunes situacions excepcionals, aquest calendari podria tenir algunes modificacions puntuals respecte a la seva previsió inicial.

Continguts

Mòdul 1 (PE1): Introducció a Python ia la programació

 • Python com un llenguatge de programació modern, universal i en creixement.
 • Versions de Python i desenvolupament del llenguatge.
 • Breu ressenya de les eines i els entorns necessaris per començar a programar a Python.

Mòdul 2 (PE1): Tipus de dades, variables, operacions bàsiques d'entrada i sortida, i operadors bàsics

 • Com escriure i executar el teu primer programa a Python.
 • Literals de Python.
 • Operadors i expressions de Python.
 • Variables: com anomenar-les i fer-les servir.
 • Operacions bàsiques d'entrada i sortida a Python.

Mòdul 3 (PE1): Valors booleans, execució condicional, bucles, llistes i el seu processament, operacions lògiques i a nivell de bits

 • Tipus de dades booleanes.
 • Operadors relacionals a Python.
 • Presa de decisions a Python: if, if-else, if-elif-else.
 • Repetició de codi mitjançant bucles: while i for.
 • Operacions lògiques i de bit a bit a Python.
 • Llistes a Python: construcció, indexació, slicing i manipulació de contingut.
 • Com ordenar una llista usant l'algorisme bubble-sort.
 • Llistes multidimensionals i les seves aplicacions.

Mòdul 4 (PE1): Funcions, tuples, diccionaris i processament de dades

 • Estructuració del codi i concepte de funcions.
 • Invocació de funcions i devolució de resultats des d'una funció.
 • Assoliments dels noms i shadowing de variables.
 • Tuples: propòsit, construcció i ús.
 • Diccionaris: propòsit, construcció i ús.
 • Excepcions: try-except, algunes excepcions útils.

Mòdul 5 (PE2): Mòduls, paquets i PIP

 • Què és un mòdul i per què ho necessitem?
 • Importació i ús de mòduls.
 • Revisió d'alguns mòduls nadius útils de Python.
 • Què és un paquet i en què es diferencia d'un mòdul?
 • Construir i utilitzar paquets.
 • PIP: una navalla suïssa per al manteniment de paquets.

Mòdul 6 (PE2): Excepcions, Strings i Mètodes sobre Llistes/Strings

 • Característiques, Strings i estàndards de codificació.
 • Strings vs Llistes: similituds i diferències.
 • Mètodes sobre llistes.
 • Mètodes sobre Strings.
 • Errors en temps d'execució a Python.
 • Controlar el flux d'errors mitjançant try i excepte.
 • Jerarquia de les excepcions.

Mòdul 7 (PE2): Programació orientada a objectes en Python (OOP)

 • Conceptes bàsics de programació orientada a objectes.
 • Del enfocament procedimental a l'orientat a objectes: motivacions i beneficis.
 • Classes, objectes, propietats i mètodes.
 • Herència i polimorfisme.
 • Les excepcions com a objectes.

Mòdul 8 (PE2): Miscellaneous

 • Generadors, iteradors i closures.
 • Treballar amb el sistema de fitxers, l'arbre de directoris i els fitxers.
 • Alguns mòduls interessants de la Python Standard Library (os, datetime, time i calendar).

Altres edicions

Fonaments de programació en Python - Curs oficial PCAP del Python Institute
25/09/24 al 06/11/24

Nits: Dilluns i dimecres (18:00h - 22:00h)

Fonaments de programació en Python - Curs oficial PCAP del Python Institute
27/09/24 al 09/11/24

Caps de setmana: Divendres (16:00h - 21:00h) i dissabte (09:00h - 14:00h)

Fonaments de programació en Python - Curs oficial PCAP del Python Institute
01/10/24 al 14/11/24

Nits: Dimarts i dijous (18:00h - 22:00h)

Iniciatives de Formació subvencionades per aquests organismes:

Consorci

Fabricants participants

Top