×

Programa de formació

Python Institute

Dates

29/11/2021 - 15/12/2021

Horari

de dilluns a divendres (09:00h - 14:00h)

Duració

50 hores

Data límit d'inscripció

29/11/2021

Prova de selecció

15/11/2021 a les 09:00h

Examen de certificació inclòs *

PCAP-31-03: Certified Associate in Python Programming

Modalitat d'impartició

Live Virtual Class (LVC)

Places disponibles

30 places

* Vàlid, en modalitat online proctored, per a membres del programa PUE Alumni que finalitzin el curs amb aprofitament.
  |
 • Sobre aquest curs
 • |
 • A qui va dirigit
 • |
 • Objectius
 • |
 • Certificació associada
 • |
 • Com puc participar-hi?
 • |
 • Continguts
 • |
 • Altres edicions
 • |

Sobre aquest curs

Python és un dels llenguatges de programació de propòsit general més populars i estesos a dia d'avui. Ha estat adoptat en la majoria de sectors en la indústria (finances, medicina, anàlisi de dades, etc) i és fonamental per al desenvolupament de destreses clau en el sector TIC: Big Data, Machine Learning, Data Analysis, IOT i estadística.

El present curs oficial del Python Institute ha estat desenvolupat per formar alumnes en les habilitats necessàries per a la programació amb Python: dissenyar, escriure, depurar i executar programes desenvolupats en Python, al mateix temps que s'obtenen coneixements fonamentals i habilitats de programació necessàries per al desenvolupament web, l'anàlisi de dades i IOT, entre molts altres camps.

El nostre valor afegit:

Amb l'objectiu de traslladar als nostres alumnes les eines necessàries per poder garantir l'assimilació i posterior reconeixement dels coneixements impartits en aquest curs, s'inclou l'accés al següent contingut oficial:

 • Certificació PCAP - Python Certified Associate Programmer (*)

 (*) Aquest recurs està associat a que els estudiants acabin el curs amb aprofitament i siguin membres actius del col·lectiu PUE Alumni.

A qui va dirigit

El curs està orientat a tots aquells que vulguin iniciar la seva carrera com a programadors en Python o aprendre un nou llenguatge de programació. Així mateix, també està dirigit a qualsevol perfil TIC (programadors i administradors de sistemes) que vulguin incorporar Python al seu àrea de coneixement i poder aplicar-lo a la seva feina.

Tot i ser un curs introductori, es recomana tenir nocions bàsiques de programació per a un major aprofitament de la formació.

Objectius

Un cop finalitzat el curs l'alumne haurà adquirit els següents coneixements i habilitats:

 • Utilitzar la sintaxi del llenguatge Python per dissenyar senzills programes.
 • Utilitzar mètodes, estructures de decisió i bucles per determinar el flux d'execució d'un programa.
 • Utilitzar i construir mòduls i paquets per a una correcta organització del codi.
 • Conèixer les bases de la programació orientada a objectes.
 • Utilitzar i manipular referències a objectes i escriure codi de gestió d'errors.
 • Gestionar satisfactòriament la manipulació d'arxius.

Certificació associada

Després de la realització del present curs oficial, l’alumne estarà preparat per superar el següent examen de certificació oficial:

La superació d'aquest examen és un requisit imprescindible per obtenir la certificació PCAP | Certified Associate in Python Programming.

Informació important: Aquest examen de certificació oficial està inclòs per als membres del programa PUE Alumni que finalitzin el curs amb aprofitament. Es realitzarà l’examen oficial a través de l’opció Online Proctored, que permet atendre l’examen de certificació des de qualsevol ubicació amb una simple connexió a internet.

Com puc participar-hi?

Un cop t’hagis preinscrit al curs, hauràs de fer la corresponent prova de selecció, que té com objectiu seleccionar aquelles persones candidates que puguin aprofitar més el curs, en base als seus coneixements previs i experiència professional.

El dia de la prova de selecció, hauràs de portar la següent documentació:

 • Currículum Vitae actualitzat.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Fotocòpia de la capçalera de la darrera nòmina, en cas d’estar treballant.
 • Fotocòpia de la demanda d’ocupació (DARDO), en cas d’estar desocupat.

Podeu contactar amb nosaltres enviant-nos un email a consorci@pue.es o trucant-nos al 93.206.02.49 indicant que el motiu de la vostra trucada és en relació a un projecte de formació subvencionada.

Continguts

Mòdul 1: Conceptes bàsics de programació en Python

 • El teu primer programa.
 • Entrada i sortida de dades.
 • La funció print ().
 • La funció input ().
 • Tipus de dades en Python.
 • Ús i definició de variables.
 • Operadors i expressions.
 • Operadors aritmètics.
 • Operadors relacionals.
 • Prioritat entre operadors.
 • Conversions entre tipus de dades.

Mòdul 2: Bucles i estructures de decisió en Python

 • Indentació de codi.
 • Estructures de tipus if-else-elif.
 • Estructures de tipus while.
 • Estructures de tipus for.
 • Ús de break i continue.
 • Operacions lògiques i a nivell de bits.
 • Llistes en Python.
 • Matrius en Python.

Mòdul 3: Funcions i estructures de dades en Python

 • Definició i ús de funcions.
 • Arguments per nom i per posició.
 • Shadowing en funcions.
 • Àmbits de visibilitat.
 • Variables globals.
 • Recursivitat
 • Tuples en Python.
 • Diccionaris en Python.

Mòdul 4: Ús de mòduls i paquets en Python

 • Mòduls i paquets.
 • Importació de mòduls.
 • Ús de mòduls estàndards.
 • Definició i ús de mòduls.
 • Definició i ús de paquets.
 • Gestió d'errors i excepcions.
 • Strings en acció.

Mòdul 5: Programació orientada a objectes en Python

 • Conceptes bàsics de la POO.
 • Classes vs objectes.
 • Definició i ús de propietats.
 • Definició i ús de mètodes.
 • Reflexió i introspecció.
 • Herència: Jerarquia de classes.
 • Herència vs Composició.
 • Herència simple vs Herència múltiple.
 • Excepcions en Python.
 • Anatomia d'una excepció.
 • Definició i ús d'excepcions pròpies.
 • Generators i closures.
 • Funcions Lambda.
 • Manipulació d'arxius en Python.

Altres edicions

Fonaments de programació en Python – Curs oficial del Python Institute
18/10/21 al 29/10/21

Matins: de dilluns a divendres (09:00h - 14:00h)

Fonaments de programació en Python – Curs oficial del Python Institute
19/10/21 al 16/12/21

Nits: dimarts i dijous (18:00h - 22:00h)

Fonaments de programació en Python – Curs oficial del Python Institute
22/10/21 al 27/11/21

Caps de setmana: divendres (16:00h - 21:00h) i dissabte (09:00h - 14:00h)

Fonaments de programació en Python – Curs oficial del Python Institute
25/10/21 al 15/12/21

Nits: dilluns i dimecres (18:10h - 22:00h)

Fabricants participants

Top