×

Programa de formació

Oracle

Dates

-----

Horari

-----

Duració

60 hores

Data límit d'inscripció

-----

Prova de selecció

-----

Exàmen de certificació inclòs *

1Z0-811 Java Foundations

Modalitat d'impartició

-----

Places disponibles

30 places

* Vàlid per a membres del programa PUE Alumni que finalitzin el curs amb aprofitament.
  |
 • Sobre aquest curs
 • |
 • A qui va dirigit
 • |
 • Objectius
 • |
 • Certificació associada
 • |
 • Com puc participar-hi?
 • |
 • Continguts
 • |

Sobre aquest curs

Aquest curs trasllada els coneixements fonamentals sobre el desenvolupament d'aplicacions amb Java i de com implementar en Java els conceptes bàsics en programació i en orientació a objectes.

Els temes tractats en les diferents lliçons es veuen reforçats amb exercicis a través dels quals els assistents posaran en pràctica els coneixements abordats en la formació, des de redactar el primer programa en Java fins a com crear classes, implementar herència o redactar línies de codi que continguin sentències de control d'execució.

A qui va dirigit

Aquest curs està dirigit a aquelles persones que desitgin iniciar-se al món de la programació orientada a objectes amb Java, així com per a aquelles persones amb voluntat d'ampliar el seu àmbit de competència en el món professional de la programació d'aplicacions endinsant-se en el desenvolupament d'aplicacions amb Java.

Per a un correcte aprofitament del curs es recomana que els assistents disposin de nocions mínimes de programació.

Objectius

El present curs, té per objecte donar a conèixer als participants les nocions i conceptes essencials per a iniciar-se en el desenvolupament d'aplicacions orientades a objectes amb el llenguatge de programació Java. Al llarg de la formació, els estudiants s'endinsaran en conceptes fonamentals per entendre el paradigma de la programació orientada a objectes, conèixer la terminologia i sintaxi emprada en el desenvolupament d'aplicacions amb el llenguatge Java, així com prendran les mesures necessàries per crear programes bàsics en Java a través d'exercicis pràctics de programació.

Un cop finalitzada la formació, els estudiants estaran en disposició dels coneixements fonamentals sobre el desenvolupament d'aplicacions amb Java i de com implementar en Java els conceptes bàsics en programació i en orientació a objectes.

Els temes tractats en les diferents lliçons es veuen reforçats amb exercicis a través dels quals els assistents posaran en pràctica els coneixements abordats en la formació, des de redactar el primer programa en Java fins a com crear classes, implementar herència o redactar línies de codi que continguin sentències de control d'execució.

El present curs prepara els assistents per a la consecució de la titulació oficial com Java Foundations Certified Junior Associate un cop superat l'examen requerit a aquest efecte.

Certificació associada

Després de la realització del present curs oficial l'alumne estarà preparat per superar l'examen de certificació:

Informació important: examen oficial de certificació inclòs a la subvenció del curs per als membres del programa PUE Alumni que finalitzin el curs amb aprofitament.

Com puc participar-hi?

Un cop t’hagis preinscrit al curs, hauràs de fer la corresponent prova de selecció, que té com objectiu seleccionar aquelles persones candidates que puguin aprofitar més el curs, en base als seus coneixements previs i experiència professional.

El dia de la prova de selecció, hauràs de portar la següent documentació:

 • Currículum Vitae actualitzat.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Fotocòpia de la capçalera de la darrera nòmina, en cas d’estar treballant.
 • Fotocòpia de la demanda d’ocupació (DARDO), en cas d’estar desocupat.

Podeu contactar amb nosaltres enviant-nos un email a consorci@pue.es o trucant-nos al 93.206.02.49 indicant que el motiu de la vostra trucada és en relació a un projecte de formació subvencionada.

Continguts

Introducció a la programació en Java

 • Introducció
 • Sobre el curs
 • Breu història
 • Configuració de Java

Desenvolupament de Programari Java

 • El procés de desenvolupament de Programari
 • Què fa el meu programa?
 • Introducció als conceptes de la programació orientada a objectes

Tipus de Dades Java

 • Què és una variable?
 • Dades Numèriques
 • Dades de tipus Text
 • Conversió entre tipus de dades
 • Entrada per teclat

Mètodes Java i Llibreries de classes

 • Què és un mètode?
 • La declaració import i els Packages
 • La classe String
 • La classe Random
 • La classe Math

Sentències de decisió

 • Expressions Boleanas i constructors if / else
 • Comprenent l'execució de condicionals
 • Sentència switch

Constructors d'iteració

 • Iteracions for
 • Iteracions while i do-while
 • Ús de sentències break i continue

Creació de classes

 • Crear una Classe
 • Instanciació d'Objectes
 • Constructors
 • Sobreescriptura de Mètodes
 • Interacció i Encapsulació d'Objectes
 • Variables i Mètodes estàtics

Arrays i Excepcions

 • Arrays unidimensionals
 • Llistes Array
 • Gestió d'excepcions
 • Conceptes i tècniques de depuració de codi

JavaFX

 • Introducció a Java FX
 • Colors i Formes
 • Gràfics, Àudio, i esdeveniments de Mouse

Fabricants participants

Top