×

Programa de formació

Microsoft

Dates

-----

Horari

-----

Duració

150 hores

Data límit d'inscripció

-----

Prova de selecció

-----

Exàmen de certificació inclòs *

70-740, 70-741 i 70-742

Modalitat d'impartició

-----

Places disponibles

30 places

* Vàlid per a membres del programa PUE Alumni que finalitzin el curs amb aprofitament.
  |
 • Sobre aquest curs
 • |
 • A qui va dirigit
 • |
 • Objectius
 • |
 • Certificació associada
 • |
 • Com puc participar-hi?
 • |
 • Continguts
 • |

Sobre aquest curs

Aquest curs està orientat a l’obtenció dels coneixements necessaris per convertir l’alumne en Administrador de Sistemes Operatius Microsoft Windows Server 2016. L’estudiant estarà capacitat per demostrar que posseeix les habilitats i coneixements necessaris per implementar exitosament i administrar sistemes de xarxes basats en la tecnologia Microsoft Windows Server.

El curs consta de tres mòduls formatius on es treballen els següents continguts: Instal·lació, emmagatzematge i càlcul amb Windows Server 2016, Networking amb Windows Server 2016 i Serveis de Domini d’Active Directori amb Windows Server 2016; els quals cobreixen els punts necessaris perquè l’alumne es prepari per la certificació MCSA Windows Server 2016.

El nostre valor afegit: PUE és Training Partner oficial de Microsoft autoritzat per aquesta multinacional per impartir formació oficial en les seves tecnologies.

A qui va dirigit

El curs va dirigit a administradors de TI, tècnics de sistemes i professionals que desitgen especialitzar-se en l’administració de sistemes operatius de Microsoft Windows Server 2016.

Per a un màxim aprofitament del curs, els candidats aquesta formació hauran de saber gestionar l’interfaç de Windows per localitzar, crear i manipular carpetes i arxius. També serà necessari saber configurar l’entorn de l’escritori, coneixements generals dels components de hardware (memòria, discs durs i microprocessadors) i coneixement general dels conceptes de xarxa (sistema operatiu de xarxa, relacions client-servidor i LAN).

Objectius

El temari es desenvolupa seguint els diferents objectius de la certificació MCSA Windows Server 2016 (Microsoft Certified Solutions Associate), amb l’objectiu de demostrar que es posseeixen les habilitats i coneixements necessaris per implementar i administrar professionalment els sistemes de xarxes basades en la tecnologia Microsoft.

Certificació associada

Després de la realització del present curs oficial l’alumne estarà preparat per superar els exàmens de certificació oficial:

La superació d’aquests exàmens és un requisits imprescindible para l’obtenció de la certificació Microsoft MCSA: Windows Server 2016 (Microsoft Certified Solutions Associate).

Informació important: exàmens oficials de certificació inclosos a la subvenció del curs per als membres del programa PUE Alumni que finalitzin cadascun dels mòduls amb aprofitament.

Com puc participar-hi?

Un cop t’hagis preinscrit al curs, hauràs de fer la corresponent prova de selecció, que té com objectiu seleccionar aquelles persones candidates que puguin aprofitar més el curs, en base als seus coneixements previs i experiència professional.

El dia de la prova de selecció, hauràs de portar la següent documentació:

 • Currículum Vitae actualitzat.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Fotocòpia de la capçalera de la darrera nòmina, en cas d’estar treballant.
 • Fotocòpia de la demanda d’ocupació (DARDO), en cas d’estar desocupat.

Podeu contactar amb nosaltres enviant-nos un email a consorci@pue.es o trucant-nos al 93.206.02.49 indicant que el motiu de la vostra trucada és en relació a un projecte de formació subvencionada.

Continguts

Mòdul 1. Instal·lació, emmagatzematge i càlcul amb Windows Server 2016

 • Instal·lació, actualització i migració de servidors i càrregues de treball
 • Configuració d’emmagatzematge local
 • Implementació de solucions d’emmagatzematge empresarial
 • Implementació d’espais d’emmagatzematge i duplicació de dades
 • Instal·lació i configuració de màquines virtuals i Hyper-V
 • Implementació i administració de contenidors Windows i Hyper-V
 • Visió general de l’alta disponibilitat i recuperació davant desastres
 • Implementació de clustering de failover
 • Implementació de clustering de failover amb Windows Server 2016 Hyper-V
 • Implementació de balanceig de càrrega de xarxa
 • Creació i administració d’imatges d’implementació
 • Administrar, supervisar i mantenir instal·lacions de màquines virtuals

Mòdul 2. Networking amb Windows Server 2016

 • Planificació i implementació d’una xarxa IPv4
 • Implementació d’DHCP
 • Implementació d’IPv6
 • Implementació de DNS
 • Implementació i gestió d’IPAM
 • Accés remot en Windows Server 2016
 • Implementació de DirectAccess
 • Implementació de VPNs
 • Implementació de xarxes per a sucursals
 • Configuració de funcions avançades de xarxa
 • Implementació de xarxes definides per software

Mòdul 3. Serveis de Domini d’Active Directori amb Windows Server 2016

 • Instal·lació i configuració de controladors de domini
 • Administració d’objectes en AD DS
 • Administració avançada de la infraestructura AD DS
 • Implementació i administració de llocs d’ AD DS i replicacions
 • Implementació de polítiques de grup
 • Administració d’opcions d’usuari amb polítiques de grup
 • Seguretat en Serveis de domini d’Active Directori
 • Desplegament i administració de AD CS
 • Creació i administració de certificats
 • Implementació i administració d’AD FS
 • Implementació i administració d’AD RM
 • Implantació de la sincronització d’AD DS amb Microsoft Azure AD
 • Monitorització, administració i recuperació AD DS

Fabricants participants

Top