×
Aquesta acció està subjecta a la realització de dues sessions d'orientació professional.

Programa de formació

Microsoft

Modalitat d'impartició

Live Virtual Class (LVC)

Duració

40 hores

Dates

24/04/2024 - 19/06/2024

Horari

Dilluns i dimecres (18:00h - 22:00h)

Data límit d'inscripció

23/04/2024 23:59h

Examen de certificació inclòs *

AZ-900: Azure Fundamentals / MS-900: M365 Fundamentals

Prova de selecció

Modalitat online

Places disponibles

30 places

* Vàlid, en modalitat online proctored, per a membres del programa PUE Alumni que finalitzin el curs amb aprofitament.
  |
 • Sobre aquest curs
 • |
 • A qui va dirigit
 • |
 • Objectius
 • |
 • Certificació associada
 • |
 • Com puc participar-hi?
 • |
 • Calendari
 • |
 • Continguts
 • |
 • Altres edicions
 • |

Sobre aquest curs

TASTE OF TRAINING

Aquest curs, dividit en dos blocs ben diferenciats, introduirà a l’alumne els conceptes fonamentals d’Azure i de Microsoft 365.

El primer bloc proporcionarà a l'alumne el coneixement bàsic dels serveis del núvol i com aquests serveis són proporcionats amb Microsoft Azure, un primer pas a realitzar de cara a encarar amb fermesa i seguretat els següents cursos de la plataforma.

La segona part d’aquest curs proporciona els coneixements bàsics sobre les consideracions a tenir en compte i els beneficis d'adoptar serveis en el núvol i el model Software com a Servei (SaaS), amb un enfocament específic en les ofertes de serveis en el núvol de Microsoft 365.

El nostre valor afegit:

Amb l'objectiu de traslladar als nostres alumnes les eines necessàries per poder garantir l'assimilació i posterior reconeixement dels coneixements impartits en aquest curs, s'inclou l'accés al següents continguts oficials:

 • Practice Test de Microsoft Azure Fundamentals i la certificació AZ-900: Microsoft Azure Fundamentals (*)
 • Practice Test de Microsoft 365 Fundamentals i la certificació MS-900: Microsoft 365 Fundamentals (*)

PUE és Gold Partner de Microsoft autoritzat per aquesta multinacional per impartir formació oficial en les seves tecnologies.

(*) Aquests recursos estan associats a que els estudiants acabin el curs amb aprofitament i siguin membres actius del col·lectiu PUE Alumni.

A qui va dirigit

El present curs va dirigit a un públic general, tant a perfils tècnics com a gerents de software i vendes tècniques, que estiguin interessats en adquirir coneixements bàsics de Microsoft Azure i de Microsoft 365.

Tot i això, es recomanable que l'alumne tingui algunes nocions bàsiques del món de les TIC.

Objectius

Un cop finalitzat el curs l'alumne haurà adquirit els següents coneixements i habilitats:

 • Conceptes generals de la computació en el núvol.
 • Serveis centrals disponibles amb Microsoft Azure.
 • Seguretat, privacitat i compliment normatiu (compliance) de Microsoft Azure.
 • Pricing i els models de suport disponibles amb Microsoft.
 • Diferenciar els diferents models de serveis en el núvol.
 • Identificar les principals diferències entre Microsoft 365 i Office 365.
 • Planificar una migració a Microsoft 365.
 • Identificar les principals diferències entre els serveis locals de Microsoft i els serveis en el núvol de Microsoft 365.
 • Definir la mobilitat empresarial en Microsoft 365.
 • Identificar com els serveis de Microsoft 365 afavoreixen el treball en equip.
 • Descriure l'administració i la protecció dels dispositius en el núvol i l'ús d’Intune.
 • Descriure la protecció de dades i l'ús d'Azure Information Protection.
 • Descriure el compliment normatiu en general i les característiques d'aquest compliment en Microsoft 365.
 • Descriure les subscripcions, llicències, facturació i suport de Microsoft 365.

Certificació associada

Després de la realització del present curs oficial, l’alumne estarà preparat per superar els següents exàmens de certificació oficial:

La superació d'aquests exàmens és un requisit imprescindible per obtenir les certificacions Microsoft Certified: Azure Fundamentals i Microsoft 365 Certified: Fundamentals, respectivament.

Informació important: Aquests exàmens de certificació oficial estan inclosos per als membres del programa PUE Alumni que finalitzin el curs amb aprofitament. Es realitzaran els exàmens oficials a través de l’opció Online Proctored, que permet atendre l’examen de certificació des de qualsevol ubicació amb una simple connexió a internet.

Com puc participar-hi?

Un cop hagis realitzat la preinscripció al curs:

1r rebràs un correu electrònic amb els passos a seguir per accedir a realitzar la corresponent prova de nivell en modalitat online.

2º realitzada aquesta prova de nivell rebràs un correu on et recordarem, perquè puguem formalitzar i validar la teva candidatura, la següent documentació exigida per l'expedient que ens hauràs de facilitar:

 • Fotocòpia del DNI.
 • Títol de formació reglada oficial (Batxillerat, CFGS, CFGM, Diplomatura, Llicenciatura, Grau…). En cas de titulacions extrangeres, és necessària la homologació de la titulació.
 • Informe de Vida Laboral, en cas d’estar treballant.
 • Fotocòpia de la demanda d’ocupació (DARDO) actualitzada, en cas d’estar desocupat.

Podeu contactar amb nosaltres mitjançant el següent formulari de sol·licitud d’informació o trucant-nos al 93.206.02.49 indicant que el motiu de la vostra trucada és en relació a un projecte de formació subvencionada.

Calendari

A continuació, es mostra el calendari de sessions previstes en modalitat Live Virtual Class (LVC). En algunes situacions excepcionals, aquest calendari podria tenir algunes modificacions puntuals respecte a la seva previsió inicial.

Continguts

PART 1: AZ-900: Microsoft Azure Fundamentals

Mòdul 1: Conceptes del núvol

 • Per què utilitzar serveis en el núvol?
 • Infraestructura com a Servei (IaaS), Plataforma com a Servei (PaaS) i Software com a Servei (SaaS).
 • Models de núvol pública, privada i híbrida.

Mòdul 2: Serveis principals d'Azure

 • Components principals de l'arquitectura d'Azure.
 • Serveis i productes principals de Azure.
 • Solucions de Azure.
 • Eines d'administració de Azure.

Mòdul 3: Seguretat, privacitat, compliment normatiu (compliance) i confiança

 • Assegurant la connexió de xarxes en Azure.
 • Serveis principals d'Azure Identity.
 • Eines i característiques de seguretat.
 • Metodologies de governança d’Azure.
 • Monitorització i informació en Azure.
 • Privacitat, compliment normatiu (compliance) i estàndards de protecció de dades en Azure.

Mòdul 4: Preus i suport d'Azure

 • Subscripcions d'Azure.
 • Planificació i gestió de costos.
 • Opcions de suport disponibles amb Azure.
 • Cicle de vida d'un servei en Azure.


PART 2: MS-900: Microsoft 365 Fundamentals

Mòdul 5: Introducció a Microsoft 365

 • Principis d'informàtica en el núvol.
 • Què és Microsoft 365?
 • Seleccionar una implementació en el núvol.

Mòdul 6: Capacitats de productivitat i treball en equip de Microsoft 365

 • Solucions de productivitat i treball en equip de Microsoft 365.
 • Involucrar als empleats amb Microsoft Stream, Teams i Yammer.
 • Fer més amb Office en tots els dispositius.
 • Emmagatzematge i ús compartit d'arxius amb Onedrive i SharePoint.

Mòdul 7: Capacitats d'administració empresarial de Microsoft 365

 • Administrar el seu negoci amb Microsoft 365.
 • Simplificar l'administració de dispositius amb Microsoft Endpoint Manager.
 • Aconseguir millors resultats per estar segur amb Windows 10.
 • Aprofitar la intel·ligència empresarial amb anàlisis i informes de Microsoft 365.

Mòdul 8: Seguretat i compliment normatiu (compliance) de Microsoft 365

 • Principis de seguretat i àrees de solució.
 • Gestió d'identitats i accessos.
 • Protecció contra amenaces.
 • Seguretat en el núvol.
 • Governança i protecció de la informació.
 • Gestió de compliment.
 • Gestionar el risc, la descoberta i l'auditoria.

Mòdul 9: Llicències i suport de Microsoft 365

 • Identificar les opcions de llicència disponibles a Microsoft 365.
 • Descriure les ofertes de suport en els serveis de Microsoft 365.
 • Descriure el cicle de vida del servei en Microsoft 365.

Altres edicions

Microsoft Cloud Fundamentals: Azure AZ-900 & Microsoft 365 MS-900
22/04/24 al 27/05/24

Nits: Dilluns i dimecres (18:00h - 22:00h)

Iniciatives de Formació subvencionades per aquests organismes:

Consorci

Fabricants participants

Top