×

Programa de formació

Microsoft

Dates

27/10/2021 - 01/12/2021

Horari

dilluns i dimecres (18:00h - 22:00h)

Duració

40 hores

Data límit d'inscripció

27/10/2021

Prova de selecció

14/10/2021 a les 18:00h

Examen de certificació inclòs *

AZ-900: Azure Fundamentals / MS-900: M365 Fundamentals

Modalitat d'impartició

Live Virtual Class (LVC)

Places disponibles

30 places

* Vàlid, en modalitat online proctored, per a membres del programa PUE Alumni que finalitzin el curs amb aprofitament.
  |
 • Sobre aquest curs
 • |
 • A qui va dirigit
 • |
 • Objectius
 • |
 • Certificació associada
 • |
 • Com puc participar-hi?
 • |
 • Continguts
 • |
 • Altres edicions
 • |

Sobre aquest curs

Aquest curs, dividit en dos blocs ben diferenciats, introduirà a l’alumne els conceptes fonamentals d’Azure i de Microsoft 365.

El primer bloc proporcionarà a l'alumne el coneixement bàsic dels serveis del núvol i com aquests serveis són proporcionats amb Microsoft Azure, un primer pas a realitzar de cara a encarar amb fermesa i seguretat els següents cursos de la plataforma.

La segona part d’aquest curs proporciona els coneixements bàsics sobre les consideracions a tenir en compte i els beneficis d'adoptar serveis en el núvol i el model Software com a Servei (SaaS), amb un enfocament específic en les ofertes de serveis en el núvol de Microsoft 365.

El nostre valor afegit:

Amb l'objectiu de traslladar als nostres alumnes les eines necessàries per poder garantir l'assimilació i posterior reconeixement dels coneixements impartits en aquest curs, s'inclou l'accés al següents continguts oficials:

 • Practice Test de Microsoft Azure Fundamentals i la certificació AZ-900: Microsoft Azure Fundamentals (*)
 • Practice Test de Microsoft 365 Fundamentals i la certificació MS-900: Microsoft 365 Fundamentals (*)

PUE és Gold Partner de Microsoft autoritzat per aquesta multinacional per impartir formació oficial en les seves tecnologies.

(*) Aquests recursos estan associats a que els estudiants acabin el curs amb aprofitament i siguin membres actius del col·lectiu PUE Alumni.

A qui va dirigit

El present curs va dirigit a un públic general, tant a perfils tècnics com a gerents de software i vendes tècniques, que estiguin interessats en adquirir coneixements bàsics de Microsoft Azure i de Microsoft 365.

Tot i això, es recomanable que l'alumne tingui algunes nocions bàsiques del món de les TIC.

Objectius

Un cop finalitzat el curs l'alumne haurà adquirit els següents coneixements i habilitats:

 • Conceptes generals de la computació en el núvol.
 • Serveis centrals disponibles amb Microsoft Azure.
 • Seguretat, privacitat i compliment normatiu (compliance) de Microsoft Azure.
 • Pricing i els models de suport disponibles amb Microsoft.
 • Diferenciar els diferents models de serveis en el núvol.
 • Identificar les principals diferències entre Microsoft 365 i Office 365.
 • Planificar una migració a Microsoft 365.
 • Identificar les principals diferències entre els serveis locals de Microsoft i els serveis en el núvol de Microsoft 365.
 • Definir la mobilitat empresarial en Microsoft 365.
 • Identificar com els serveis de Microsoft 365 afavoreixen el treball en equip.
 • Descriure l'administració i la protecció dels dispositius en el núvol i l'ús d’Intune.
 • Descriure la protecció de dades i l'ús d'Azure Information Protection.
 • Descriure el compliment normatiu en general i les característiques d'aquest compliment en Microsoft 365.
 • Descriure les subscripcions, llicències, facturació i suport de Microsoft 365.

Certificació associada

Després de la realització del present curs oficial, l’alumne estarà preparat per superar els següents exàmens de certificació oficial:

La superació d'aquests exàmens és un requisit imprescindible per obtenir les certificacions Microsoft Certified: Azure Fundamentals i Microsoft 365 Certified: Fundamentals, respectivament.

Informació important: Aquests examens de certificació oficial estan inclosos per als membres del programa PUE Alumni que finalitzin el curs amb aprofitament. Es realitzaran els examens oficials a través de l’opció Online Proctored, que permet atendre l’examen de certificació des de qualsevol ubicació amb una simple connexió a internet.

Com puc participar-hi?

Un cop t’hagis preinscrit al curs, hauràs de fer la corresponent prova de selecció, que té com objectiu seleccionar aquelles persones candidates que puguin aprofitar més el curs, en base als seus coneixements previs i experiència professional.

El dia de la prova de selecció, hauràs de portar la següent documentació:

 • Currículum Vitae actualitzat.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Fotocòpia de la capçalera de la darrera nòmina, en cas d’estar treballant.
 • Fotocòpia de la demanda d’ocupació (DARDO), en cas d’estar desocupat.

Podeu contactar amb nosaltres enviant-nos un email a consorci@pue.es o trucant-nos al 93.206.02.49 indicant que el motiu de la vostra trucada és en relació a un projecte de formació subvencionada.

Continguts

PART 1: AZ-900: Microsoft Azure Fundamentals

Mòdul 1: Conceptes del núvol

 • Per què utilitzar serveis en el núvol?
 • Infraestructura com a Servei (IaaS), Plataforma com a Servei (PaaS) i Software com a Servei (SaaS).
 • Models de núvol pública, privada i híbrida.

Mòdul 2: Serveis principals d'Azure

 • Components principals de l'arquitectura d'Azure.
 • Serveis i productes principals de Azure.
 • Solucions de Azure.
 • Eines d'administració de Azure.

Mòdul 3: Seguretat, privacitat, compliment normatiu (compliance) i confiança

 • Assegurant la connexió de xarxes en Azure.
 • Serveis principals d'Azure Identity.
 • Eines i característiques de seguretat.
 • Metodologies de governança d’Azure.
 • Monitorització i informació en Azure.
 • Privacitat, compliment normatiu (compliance) i estàndards de protecció de dades en Azure.

Mòdul 4: Preus i suport d'Azure

 • Subscripcions d'Azure.
 • Planificació i gestió de costos.
 • Opcions de suport disponibles amb Azure.
 • Cicle de vida d'un servei en Azure.


PART 2: MS-900: Microsoft 365 Fundamentals

Mòdul 5: Introducció a Microsoft 365

 • Principis d'informàtica en el núvol.
 • Què és Microsoft 365?
 • Seleccionar una implementació en el núvol.

Mòdul 6: Capacitats de productivitat i treball en equip de Microsoft 365

 • Solucions de productivitat i treball en equip de Microsoft 365.
 • Involucrar als empleats amb Microsoft Stream, Teams i Yammer.
 • Fer més amb Office en tots els dispositius.
 • Emmagatzematge i ús compartit d'arxius amb Onedrive i SharePoint.

Mòdul 7: Capacitats d'administració empresarial de Microsoft 365

 • Administrar el seu negoci amb Microsoft 365.
 • Simplificar l'administració de dispositius amb Microsoft Endpoint Manager.
 • Aconseguir millors resultats per estar segur amb Windows 10.
 • Aprofitar la intel·ligència empresarial amb anàlisis i informes de Microsoft 365.

Mòdul 8: Seguretat i compliment normatiu (compliance) de Microsoft 365

 • Principis de seguretat i àrees de solució.
 • Gestió d'identitats i accessos.
 • Protecció contra amenaces.
 • Seguretat en el núvol.
 • Governança i protecció de la informació.
 • Gestió de compliment.
 • Gestionar el risc, la descoberta i l'auditoria.

Mòdul 9: Llicències i suport de Microsoft 365

 • Identificar les opcions de llicència disponibles a Microsoft 365.
 • Descriure les ofertes de suport en els serveis de Microsoft 365.
 • Descriure el cicle de vida del servei en Microsoft 365.

Altres edicions

Microsoft Cloud Fundamentals: Azure AZ-900 & Microsoft 365 MS-900
02/11/21 al 02/12/21

Nits: dimarts i dijous (18:00h - 22:00h)

Microsoft Cloud Fundamentals: Azure AZ-900 & Microsoft 365 MS-900
05/11/21 al 27/11/21

Caps de setmana: divendres (16:00h - 21:00h) i dissabte (09:00h - 14:00h)

Microsoft Cloud Fundamentals: Azure AZ-900 & Microsoft 365 MS-900
22/11/21 al 02/12/21

Matins: de dilluns a dijous (09:00h - 14:00h)

Fabricants participants

Top