×

Programa de formació

Microsoft Office

Dates

11/05/2020 - 19/06/2020

Horari

de dilluns a divendres (09:00h - 14:00h)

Duració

140 hores

Data límit d'inscripció

21/05/2020

Prova de selecció

06/05/2020 a les 10:00h

Examen de certificació inclòs *

77-730: Access 2016: Core Database Management, Manipulation, and Query Skills

Modalitat d'impartició

Live Virtual Class (LVC)

Places disponibles

30 places

* Vàlid, en modalitat online proctored, pels alumnes que finalitzin el curs amb aprofitament.
  |
 • Sobre aquest curs
 • |
 • A qui va dirigit
 • |
 • Objectius
 • |
 • Certificació associada
 • |
 • Com puc participar-hi?
 • |
 • Continguts
 • |

Sobre aquest curs

El present curs oficial de Microsoft traslladarà a l’assistent els coneixements avançats per la utilització professional de l’eina Microsoft Office Word 2016, Excel 2016, Power Point 2016 i Acces 2016.

Aquest curs està orientat cap a la preparació de la certificació oficial de Microsoft, Microsoft Office Specialist Master 2016.

El nostre valor afegit:
PUE és Training Partner oficial de Microsoft autoritzat per aquesta multinacional per impartir formació oficial en les seves tecnologies.

A qui va dirigit

Curs dirigit a totes aquelles persones que vulguin adquirir coneixements necessaris per l’ús professional de l’eina de Microsoft Word,Excel, Power Point i Access 2016.

Objectius

El temari es desenvolupa seguint els diferents objectius de la formació oficial de Microsoft Office Specialist 2016 en l’eina de Word, Excel, Power Point i Access.

 • Entendre, comprendre i realitzar operacions per l’ús professional de les funcionalitats avançades de l’eina Microsoft Word 2016, tals com l’administració de documents i contingut, el disseny avançat de documents i la creació de referències avançades i elements de Word personalitzats.
 • Entendre, comprendre i realitzar operacions per l’ús professional de funcionalitats avançades de l’eina Microsoft Excel 2016, tals com l’administració de configuracions i opcions d’un llibre, i les funcions avançades per a crear fórmules, taules i gràfics i la gestió de configuracions personalitzades.
 • Entendre, comprendre i realitzar operacions per l’ús professional de l’eina Microsoft PowerPoint 2016, tals com la creació i administració de presentacions, la inserció i formateig de texts, formes i imatges, la inserció de taules, gràfics, SMARTART i medis, l’aplicació de transicions i animacions i la gestió de múltiples presentacions.
 • Entendre, comprendre i realitzar operacions per l’ús professional de l’eina Microsoft Access 2016, tals com la creació i modificació de dades, la creació de taules, la creació de consultes, la creació de formularis i la creació d’informes.

Certificació associada

Després de la realització del present curs oficial l’alumne estarà preparat per superar els exàmens de certificació oficial:

Nota: és imprescindible la superació dels quatre exàmens anteriorment detallats per tal d’obtenir el MOS Màster 2016.

Informació important: Aquest examen de certificació oficial està inclòs per als alumnes que finalitzin el curs amb aprofitament. Es realitzarà l’examen oficial a través de l’opció Online Proctored, que permet atendre l’examen de certificació des de qualsevol ubicació amb una simple connexió a internet.

Com puc participar-hi?

Un cop t’hagis preinscrit al curs, hauràs de fer la corresponent prova de selecció, que té com objectiu seleccionar aquelles persones candidates que puguin aprofitar més el curs, en base als seus coneixements previs i experiència professional.

El dia de la prova de selecció, hauràs de portar la següent documentació:

 • Currículum Vitae actualitzat.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Fotocòpia de la capçalera de la darrera nòmina, en cas d’estar treballant.
 • Fotocòpia de la demanda d’ocupació (DARDO), en cas d’estar desocupat.

Podeu contactar amb nosaltres enviant-nos un email a consorci@pue.es o trucant-nos al 93.206.02.49 indicant que el motiu de la vostra trucada és en relació a un projecte de formació subvencionada.

Continguts

Mòdul 1. Microsoft Word 2016 Nivell avançat - Certificació MOS 77-726

1.1 Gestionar opcions i configuració de document

 • Gestionar documents i plantilles
 • Preparar documents per a revisió
 • Gestionar canvis en documents

1.2 Dissenyar documents avançats

 • Realitzar edició i format avançat
 • Crear estils

1.3 Crear referències avançades

 • Crear i gestionar índex
 • Crear i gestionar referències
 • Gestionar formularis, camps i operacions de combinació de correspondència

1.4 Crear elements personalitzats de Word

 • Crear i modificar blocs de creació, macros i controls
 • Crear conjunts personalitzats d’estil i plantilles
 • Preparar un document per a la internacionalització i l’accessibilitat

Mòdul 2. Microsoft Excel 2016 Nivell avançat - Certificació MOS 77-728

2.1 Administrar configuracions i opcions d’un llibre

 • Administrar llibres
 • Administrar revisió de llibres

2.2 Aplicar dissenys i formats de dades personalitzades

 • Aplicar formats de dades personalitzades i validacions
 • Aplicar filtres i formats condicionals avançats
 • Crear i modificar elements d’un llibre personalitzat
 • Preparar un llibre per a la internacionalització

2.3 Crear fórmules avançades

 • Aplicar funcions en fórmules
 • Buscar dades utilitzant funcions
 • Aplicar funcions avançades de data i hora
 • Realitzar anàlisis de dades i intel·ligència empresarial
 • Resoldre problemes amb les fórmules
 • Definir objectes i rangs con nombre

2.4 Crear taules i gràfics avançats

 • Crear gràfics avançats
 • Crear i administrar taules dinàmiques
 • Crear i administrar gràfics dinàmics

Mòdul 3. Microsoft PowerPoint 2016 - Certificació MOS 77-729

3.1 Crear i gestionar presentacions

 • Crear presentacions
 • Inserir donar format a diapositives
 • Modificar diapositives, documents i notes
 • Ordenar i agrupar diapositives
 • Canviar vistes i opcions de presentació
 • Configurar presentacions per a la seva impressió
 • Configurar i mostrar presentacions de diapositives

3.2 Inserir i donar format a text, formes i imatges

 • Inserir i donar format a text
 • Inserir i donar format a formes i quadres de text
 • Inserir i donar format a imatges
 • Ordenar i agrupar objectes

3.3 Inserir taules, gràfics, SmartArt i arxius multimèdia

 • Inserir i donar format a taules
 • Inserir i donar format a gràfics
 • Inserir i donar format a gràfics SmartArt
 • Inserir i donar format a arxius multimèdia

3.4 Aplicar transicions i animacions

 • Aplicar transicions entre diapositives
 • Animar contingut de diapositives
 • Configurar intervals per a transicions i animacions

3.5 Gestionar diferents presentacions

 • Combinar contingut de diferents presentacions
 • Finalitzar presentacions

Mòdul 4. Microsoft Access 2016 - Certificació MOS 77-730

4.1 Crear i administrar bases de dades

 • Crear i modificar bases de dades
 • Administrar relaciones i claves
 • Desplaçar-se per una base de dades
 • Protegir i realitzar el manteniment de bases de dades
 • Imprimir i exportar dades

4.2 Crear taules

 • Crear taules
 • Administrar taules
 • Administrar registres en taules
 • Crear i modificar camps

4.3 Crear consultes

 • Crear consultes
 • Modificar consultes
 • Crear camps calculats i grups a les consultes

4.4 Crear formularis

 • Crear formularis
 • Configurar els controls d’un formulari
 • Aplicar format a un formulari

4.5 Crear informes

 • Crear informes
 • Configurar els controles de un informe
 • Aplicar format a els informes

Fabricants participants

Top