×

Programa de formació

Microsoft

Modalitat d'impartició

Live Virtual Class (LVC)

Duració

60 hores

Dates

-Selecciona una edició-

Horari

-Selecciona una edició-

Data límit d'inscripció

-Selecciona una edició-

Examen de certificació inclòs *

MS-100: Microsoft 365 Identity and Services

Prova de selecció

Modalitat online

Places disponibles

30 places

* Vàlid, en modalitat online proctored, per a membres del programa PUE Alumni que finalitzin el curs amb aprofitament.
  |
 • Sobre aquest curs
 • |
 • A qui va dirigit
 • |
 • Objectius
 • |
 • Certificació associada
 • |
 • Com puc participar-hi?
 • |
 • Continguts
 • |

Sobre aquest curs

TASTE OF TRAINING

El present curs cobreix tres elements centrals de l'administració empresarial de Microsoft 365:

Administració d'inquilins (tenants) i serveis de Microsoft 365:
Primerament, l'alumne examinarà tots els components clau que s'han de planificar en dissenyar el seu tenant de Microsoft 365. Una vegada que es completi aquesta fase de planificació, l’alumne aprendrà com configurar el seu tenant de Microsoft 365 , inclòs el perfil d'organització, opcions de subscripció de tenant, serveis de components, comptes i llicències d'usuari i grups de seguretat. L’alumne també aprendrà com administrar el seu tenant, incloent-hi la configuració dels rols del tenant i l'administració de la salut i els serveis del seu tenant.

Administració de Microsoft 365:
En aquest punt es donarà una descripció general dels components clau de la gestió de Microsoft 365, començant amb una visió general de la funcionalitat del producte Microsoft 365 incloent Exchange Online, SharePoint Online, Microsoft Teams, Microsoft Power Platform i gestió de dispositius. A continuació, es passa a la configuració de Microsoft 365, amb un enfocament principal a configurar la connectivitat del client d'Office. Més endavant, l’alumne examinarà com gestionar les instal·lacions de client impulsades per l'usuari de desplegaments d'aplicacions de Microsoft 365 per a empreses (abans Office 365 ProPlus) i conclourà aquesta secció aprenent a configurar la telemetria d'Office i l'anàlisi del lloc de treball.

Administració d'identitats de Microsoft 365:
En aquesta última part del curs, l’alumne aprendrà a planificar i implementar Azure Active Directory (AD) Connect, a gestionar les identitats sincronitzades i a implementar la gestió de contrasenyes a Microsoft 365 mitjançant l'autenticació multifactor i la gestió de contrasenyes d'autoservei. L’alumne tindrà una visió completa de la implementació de l'aplicació i l'accés extern, aprendrà a afegir i gestionar aplicacions a Azure AD, inclosa a configurar aplicacions multi-tenant. A continuació, s’examinarà com configurar el servidor intermediari d'aplicació d'Azure AD, inclòs com instal·lar i registrar un connector i com publicar una aplicació local per a l'accés remot. Finalment, s’examinarà com dissenyar i gestionar solucions d'accés extern. Això inclou una guia de llicències per a la col·laboració B2B d'Azure AD, la creació d'un usuari col·laboratiu i la resolució de problemes d'una col·laboració B2B.

A qui va dirigit

El present curs va dirigit a professionals IT que aspirin a la funció d’administrador de Microsoft 365 Enterprise.

És recomanable que l'alumne tingui els següents coneixements previs per garantir un seguiment correcte del curs:

 • Coneixement competent de DNS i experiència funcional bàsica amb els serveis de Microsoft 365.
 • Coneixement competent de les pràctiques generals de TI.

Objectius

Un cop finalitzat el curs l'alumne haurà adquirit els següents coneixements i habilitats:

 • Dissenyar, configurar i administrar el seu inquilí (tenant) de Microsoft 365.
 • Funcionalitat del producte Microsoft 365.
 • Configurar Microsoft 365.
 • Administrar implementacions de Microsoft 365 Apps.
 • Planificació i implementació de la sincronització d'identitats.
 • Implementació d'aplicacions i accés extern.

Certificació associada

Després de la realització del present curs oficial, l’alumne estarà preparat per superar l’examen de certificació oficial:

La superació d'aquest examen és un requisit imprescindible per obtenir la certificació Microsoft 365 Certified: Enterprise Administrator Expert.

Informació important: Aquest examen de certificació oficial està inclòs per als membres del programa PUE Alumni que finalitzin el curs amb aprofitament. Es realitzarà l’examen oficial a través de l’opció Online Proctored, que permet atendre l’examen de certificació des de qualsevol ubicació amb una simple connexió a internet.

Com puc participar-hi?

Un cop hagis realitzat la preinscripció al curs:

1r rebràs un correu electrònic amb els passos a seguir per accedir a realitzar la corresponent prova de nivell en modalitat online.

2º realitzada aquesta prova de nivell rebràs un correu on et recordarem, perquè puguem formalitzar i validar la teva candidatura, la següent documentació exigida per l'expedient que ens hauràs de facilitar:

 • Fotocòpia del DNI.
 • Títol de formació reglada oficial (Batxillerat, CFGS, CFGM, Diplomatura, Llicenciatura, Grau…). En cas de titulacions extrangeres, és necessària la homologació de la titulació.
 • Informe de Vida Laboral, en cas d’estar treballant.
 • Fotocòpia de la demanda d’ocupació (DARDO) actualitzada, en cas d’estar desocupat.

Podeu contactar amb nosaltres mitjançant el següent formulari de sol·licitud d’informació o trucant-nos al 93.206.02.49 indicant que el motiu de la vostra trucada és en relació a un projecte de formació subvencionada.

Continguts

Mòdul 1: Disseny del seu tenant de Microsoft 365

 • Planificació de la vostra experiència de Microsoft 365.
 • Planificació de Microsoft 365 a la seva infraestructura local.
 • Planificació de la solució d'identitat i autenticació.
 • Planificació de la configuració del vostre servei.
 • Planificació del vostre entorn híbrid.
 • Planificació de la migració a l'Office 365.
 • Laboratori: Transició a Microsoft 365

Mòdul 2: Configuració del vostre tenant de Microsoft 365

 • Configurar la vostra experiència de Microsoft 365.
 • Administrar comptes d'usuari i llicències a Microsoft 365.
 • Gestionar grups de seguretat a Microsoft 365.
 • Implementar els serveis de domini.
 • Aprofitar FastTrack i Serveis per a socis.
 • Laboratori: Configurar el vostre tenant Microsoft 365
  • Inicialitzar el vostre tenant de Microsoft 365.
  • Administrar usuaris i grups.
  • Afegir un domini personalitzat.

Mòdul 3: Administrar el vostre tenant Microsoft 365

 • Configuració de rols d'administració de Microsoft 365.
 • Gestió de serveis i estat dels espais empresarials.
 • Gestió d'instal·lacions de clients dirigides per l'usuari.
 • Administrar aplicacions centralitzades de Microsoft 365 per a implementacions empresarials.
 • Laboratori: Administrar el vostre espai empresarial de Microsoft 365
  • Administrar la delegació d’administració.
  • Supervisar i solucionar problemes de Microsoft 365.
  • Instal·lar aplicacions de Microsoft 365 per a empreses.

Mòdul 4: Descripció general de l'Office 365

 • Descripció general de l'Exchange Online.
 • Informació general del SharePoint Online.
 • Descripció general de Teams.
 • Informació general de Power Platform.
 • Descripció general de Power Apps.
 • Descripció general de Power Automate.
 • Informació general de Power BI.
 • Descripció general de Power Virtual Agents.
 • Resum de recursos addicionals.
 • Descripció general de la gestió de dispositius.
 • Laboratori: Revisió de la funcionalitat de l'Office 365
  • Revisar les característiques clau de l'Exchange Online.
  • Revisar les característiques clau del SharePoint Online.
  • Crear un sistema de tiquets al SharePoint.
  • Revisar les característiques clau dels Microsoft Teams.
  • Explorar el Power Platform Admin Center.
  • Crear una Power App a partir d'una font de dades del SharePoint.
  • Crea una Power App des de zero.
  • Crear un flux usant Power Automate.
  • Crear una política DLP usant Power Automate.
  • Crear un informe i un panell de Power BI.

Mòdul 5: Configurar clients de Microsoft 365

 • Descripció general del client Microsoft 365.
 • Configuració de la connectivitat del client d'Office a Microsoft 365.

Mòdul 6: Capturar dades dirigides per l’usuari

 • Configura Telemetria d'Office.
 • Configuració de Workplace Analytics.

Mòdul 7: Planificació i implementació de sincronització d’identitats

 • Introducció a la sincronització d'identitats.
 • Planificació d'Azure AD Connect.
 • Implementar Azure AD Connect.
 • Gestionar identitats sincronitzades.
 • Gestió de contrasenyes a Microsoft 365.
 • Laboratori: Administrar identitats
  • Preparar-se per a la sincronització d'identitats.
  • Implementació de sincronització d'identitats.
  • Implementar administració de contrasenyes.

Mòdul 8: Implementació d'aplicacions i accés extern

 • Implementació d'aplicacions a Azure AD.
 • Configuració del servidor intermediari de l'aplicació Azure AD.
 • Solucions per a accés extern.

Iniciatives de Formació subvencionades per aquests organismes:

Consorci

Fabricants participants

Top