×

Programa de formació

Oracle

Modalitat d'impartició

Live Virtual Class (LVC)

Duració

120 hores

Dates

20/12/2021 - 23/02/2022

Horari

dilluns i dimecres (18:00h - 22:00h)

Data límit d'inscripció

14/12/2021 00:00h

Examen de certificació inclòs *

1Z0-819: Java SE 11 Developer

Prova de selecció

Modalitat online

Places disponibles

30 places

* Vàlid, en modalitat online proctored, per a membres del programa PUE Alumni que finalitzin el curs amb aprofitament.
  |
 • Sobre aquest curs
 • |
 • A qui va dirigit
 • |
 • Objectius
 • |
 • Certificació associada
 • |
 • Com puc participar-hi?
 • |
 • Continguts
 • |
 • Altres edicions
 • |

Sobre aquest curs

TASTE OF TRAINING

El present curs es basa en la versió actual de suport a llarg termini Java SE 11 i està dissenyat per a alumnes que vulguin aprendre i aprofundir els seus coneixements en el llenguatge de programació Java i en el desenvolupament d'aplicacions en la plataforma Java SE.

Els assistents aprendran a dissenyar aplicacions robustes mitjançant l'ús de la programació modular a la plataforma Java, alhora que coneixen i posen en pràctica els components nadius claus de l'API de Java (Java Stream API, Java NIO.2, Java Collections Framework, JDBC, Java Concurrency, ...)

Cal destacar, com a valor afegit, que el present curs prepara els estudiants per a la superació de la prestigiosa certificació oficial d'Oracle OCP: Java SE 11 Developer.

A qui va dirigit

Aquest curs està dirigit a persones que volen aprendre i aprofundir els seus coneixements en el llenguatge de programació Java i en el desenvolupament d'aplicacions en la plataforma Java SE, incloent entre altres els seus components i conceptes principals, les construccions principals del llenguatge, la utilització de les APIs fonamentals de la plataforma, la gestió de col·leccions, l'ús d'expressions lambda i l'API de Streams, l'accés a base de dades i sistema de fitxers, la concurrència i la modularització, entre d'altres.

És recomanable tenir coneixements previs de programació en altres llenguatges i sobre el paradigma de programació orientada a objectes. Encara que no es tracta d'un requisit imprescindible per a realitzar el curs, serà recomanable per part de l'alumne fer un esforç en obtenir aquestes nocions per poder seguir el ritme del curs amb garanties.

Objectius

Un cop finalitzat el curs, l'alumne haurà adquirit els coneixements i habilitats per:

 • Desplegar i executar aplicacions Java modulars.
 • Manipular valors numèrics, de text, de data i hora utilitzant tipus primitius i classes de Java.
 • Implementar la lògica d'un programa utilitzant variables, arrays, construccions condicionals i bucles.
 • Organitzar el codi Java mitjançant classes, interfícies i enumeracions.
 • Crear aplicacions que aprofitin les característiques de la programació orientada a objectes de Java com l'encapsulació, l'herència i el polimorfisme.
 • Implementar propagació i gestió d'errors.
 • Utilitzar l'API de Java Collections.
 • Utilitzar expressions Lambda.
 • Processar informació mitjançant l'API de Streams.
 • Manipular arxius, directoris i sistemes de fitxers.
 • Implementar funcionalitat d'entrada/sortida (E/S) per llegir i escriure dades binaris i de text.
 • Utilitzar l'API JDBC per a l'accés a base de dades.
 • Utilitzar l'API de Java Concurrency.
 • Utilitzar i definir les nostres pròpies anotacions en Java.

Certificació associada

Després de la realització del present curs oficial, l’alumne estarà preparat per superar l’examen de certificació oficial:

La superació d'aquest examen és un requisit imprescindible per obtenir la certificació OCP: Java SE 11 Developer

Informació important: Aquest examen de certificació oficial està inclòs per als membres del programa PUE Alumni que finalitzin el curs amb aprofitament. Es realitzarà l’examen oficial a través de l’opció Online Proctored, que permet atendre l’examen de certificació des de qualsevol ubicació amb una simple connexió a internet.

Com puc participar-hi?

Un cop hagis realitzat la preinscripció al curs i perquè puguem comprovar que compleixes els requisits de la convocatòria, hauràs de facilitar-nos la següent documentació:

 • Fotocòpia del DNI.
 • Fotocòpia de la capçalera de la darrera nòmina, en cas d’estar treballant.
 • Fotocòpia de la demanda d’ocupació (DARDO), en cas d’estar desocupat.

A més, hauràs de fer la corresponent prova de selecció, que té com objectiu seleccionar aquelles persones candidates que puguin aprofitar més el curs, en base als seus coneixements previs i experiència professional.

Continguts

Mòdul 1.- Comprensió de la tecnologia i l'entorn Java

Mòdul 2.- Creació d'un programa Java simple

Mòdul 3.- Java Platform Module System (JPMS)

Mòdul 4.- Migració a una aplicació modular

Mòdul 5.- Treballant amb tipus de dades en Java

Mòdul 6.- Treballant amb operadors en Java

Mòdul 7.- Ús de sentències de decisió en Java

Mòdul 8.- Ús de sentències d'iteració en Java

Mòdul 9.- Col·leccions bàsiques: Arrays i ArrayLists

Mòdul 10.- Descripció i ús d'objectes i classes en Java

Mòdul 11.- Creació i ús de mètodes en Java

Mòdul 12.- Aplicació d'encapsulació en Java

Mòdul 13.- Reutilització d'implementacions mitjançant herència

Mòdul 14.- Maneig d'excepcions i assercions en Java

Mòdul 15.- Classes niuades i enumeracions en Java

Mòdul 16.- Interfícies en Java

Mòdul 17.- Interfícies funcionals

Mòdul 18.- Java Stream API

Mòdul 19.- Operacions Lambda en Streams

Mòdul 20.- Streams paral·lels

Mòdul 21.- Java Collections Framework (JCF) i Generics

Mòdul 22.- Java I/O API (Fonaments i NIO2)

Mòdul 23.- Accés a bases de dades mitjançant JDBC

Mòdul 24.- Anotacions en Java

Mòdul 25.- Localització e internacionalització en Java

Mòdul 26.- Concurrència i multitasking en Java

Altres edicions

Programació avançada en Java - Certificació OCP Java SE 11 Developer
08/11/21 al 16/12/21

Matins: de dilluns a divendres (09:00h - 14:00h)

Inscripcions tancades
Tancat

Programació avançada en Java - Certificació OCP Java SE 11 Developer
24/03/22 al 31/05/22

Nits: dimarts i dijous (18:00h - 22:00h)

Inscripcions tancades
Tancat

Programació avançada en Java - Certificació OCP Java SE 11 Developer
25/03/22 al 22/04/22

Matins: de dilluns a divendres (09:00h - 14:00h)

Inscripcions tancades
Tancat

Iniciatives de Formació subvencionades per aquests organismes:

Consorci

Fabricants participants

Top