×

Programa de formació

Microsoft

Modalitat d'impartició

Live Virtual Class (LVC)

Duració

60 hores

Dates

24/04/2024 - 19/06/2024

Horari

Dilluns i dimecres (18:00h - 22:00h)

Data límit d'inscripció

24/04/2024 23:59h

Examen de certificació inclòs *

PL-300: Microsoft Power BI Data Analyst

Prova de selecció

Modalitat online

Places disponibles

30 places

* Vàlid, en modalitat online proctored, per a membres del programa PUE Alumni que finalitzin el curs amb aprofitament.
  |
 • Sobre aquest curs
 • |
 • A qui va dirigit
 • |
 • Objectius
 • |
 • Certificació associada
 • |
 • Com puc participar-hi?
 • |
 • Calendari
 • |
 • Continguts
 • |

Sobre aquest curs

Microsoft Power Platform ajuda a les organitzacions a optimitzar les seves operacions simplificant, automatitzant i transformant les tasques i processos de negoci.

En el present curs, els estudiants discutiran els diversos mètodes i les millors pràctiques que estan alineades amb els requisits comercials i tècnics per a modelar, visualitzar i analitzar dades amb Power BI. Aquesta formació també mostrarà com accedir i processar dades d'una varietat de fonts de dades, incloses dades relacionals i no relacionals.

A més, també ensenyarà a implementar estàndards i polítiques de seguretat adequades en tot l'espectre de Power BI, inclosos conjunts de dades i grups. El curs també discutirà com administrar i implementar informes i panells per a compartir i distribuir contingut.

A qui va dirigit

El present curs està enfocat a professionals de dades i professionals de business intelligence que desitgen aprendre a realitzar anàlisis de dades amb precisió utilitzant Power BI.

Aquest curs també està dirigit a aquelles persones que desenvolupen informes que visualitzen dades de les tecnologies de plataforma de dades que existeixen tant en el núvol com en les instal·lacions.

Per a un major aprofitament del curs, és recomanable que l'alumne tingui unes nocions bàsiques de maneig de dades en Azure.

Objectius

Una vegada finalitzat el curs l'alumne haurà adquirit els següents coneixements i habilitats:

 • Ingerir, netejar i transformar dades.
 • Modelar de dades per a rendiment i escalabilitat.
 • Dissenyar i crear informes per a l'anàlisi de dades.
 • Aplicar i realitzar anàlisis d'informes avançats.
 • Administrar i compartir actius d'informes.

Certificació associada

Després de la realització del present curs oficial l’alumne estarà preparat per superar els exàmens de certificació oficial:

La superació d'aquest examen és requisit imprescindible per a obtenir la certificació Microsoft Certified: Power BI Data Analyst Associate.

Informació important: Aquest examen de certificació oficial està inclòs per als membres del programa PUE Alumni que finalitzin el curs amb aprofitament. Es realitzarà l’examen oficial a través de l’opció Online Proctored, que permet atendre l’examen de certificació des de qualsevol ubicació amb una simple connexió a internet.

Com puc participar-hi?

Un cop hagis realitzat la preinscripció al curs:

1r rebràs un correu electrònic amb els passos a seguir per accedir a realitzar la corresponent prova de nivell en modalitat online.

2º realitzada aquesta prova de nivell rebràs un correu on et recordarem, perquè puguem formalitzar i validar la teva candidatura, la següent documentació exigida per l'expedient que ens hauràs de facilitar:

 • Fotocòpia del DNI.
 • Títol de formació reglada oficial (Batxillerat, CFGS, CFGM, Diplomatura, Llicenciatura, Grau…). En cas de titulacions extrangeres, és necessària la homologació de la titulació.
 • Informe de Vida Laboral, en cas d’estar treballant.
 • Fotocòpia de la demanda d’ocupació (DARDO) actualitzada, en cas d’estar desocupat.

Podeu contactar amb nosaltres mitjançant el següent formulari de sol·licitud d’informació o trucant-nos al 93.206.02.49 indicant que el motiu de la vostra trucada és en relació a un projecte de formació subvencionada.

Calendari

A continuació, es mostra el calendari de sessions previstes en modalitat Live Virtual Class (LVC). En algunes situacions excepcionals, aquest calendari podria tenir algunes modificacions puntuals respecte a la seva previsió inicial.

Continguts

Mòdul 1: Introducció a Microsoft Data Analytics

 • Anàlisi de dades i Microsoft.
 • Introducció a Power BI.
 • Laboratori: Introducció a Power BI Desktop.

Mòdul 2: Preparació de dades en Power BI

 • Anàlisis de dades i Microsoft.
 • Optimitzar el rendiment.
 • Resoldre errors de dades.
 • Laboratori: Preparació de dades en Power BI Desktop.

Mòdul 3: Neteja, transformació i càrrega de dades en Power BI

 • Donar forma a les dades.
 • Millorar l'estructura de dades.
 • Generar perfils de dades.
 • Laboratori: Transformació i càrrega de dades en Power BI Desktop.

Mòdul 4: Disseny d'un model de dades en Power BI

 • Introducció al modelatge de dades.
 • Treballar amb taules.
 • Dimensions i jerarquies.
 • Laboratori: Modelatge de dades en Power BI Desktop.
  • Crear relacions de model.
  • Configurar taules.
  • Revisió de la interfície del model.
  • Crear jerarquies.

Mòdul 5: Crear càlculs de models usant DAX en Power BI

 • Introducció a DAX.
 • Context de DAX.
 • DAX avançat.
 • Laboratori: Introducció a DAX en Power BI Desktop.
  • Crear taules calculades.
  • Crear columnes calculades.
  • Crear mesures.
 • Laboratori: DAX avançat en Power BI Desktop.
  • Utilitzar la funció CALCULATE() per a manipular el context del filtre.
  • Utilitzar funcions Time Intelligence.

Mòdul 6: Optimitzar el rendiment del model en Power BI

 • Optimitzar el model de dades per al rendiment.
 • Optimitzar models de DirectQuery.
 • Crear i administrar agregacions.

Mòdul 7: Crear informes en Power BI

 • Dissenyar un informe.
 • Millorar l'informe.
 • Laboratori: Disseny d'un informe en Power BI Desktop.
  • Crear una connexió dinàmica en Power BI Desktop.
  • Configurar camps visuals i propietats de format.
 • Laboratori: Millora d'informes amb interacció i format en Power BI Desktop.
  • Crear i configurar Sync Slicers.
  • Crear una pàgina d'obtenció de detalls.
  • Aplicar format condicional.
  • Crear i usar Marcadors.

Mòdul 8: Crear panells en Power BI

 • Crear un tauler.
 • Panells en temps real.
 • Millorar un panell.
 • Laboratori: Creació d'un panell en Power BI Service.
  • Crear un tauler.
  • Ancorar elements visuals a un tauler.
  • Usar Preguntes i respostes per a crear un mosaic de tauler.

Mòdul 9: Identificar patrons i tendències en Power BI

 • Anàlisi avançada.
 • Perspectives de dades a través d'imatges de IA.
 • Laboratori: Anàlisi de dades en Power BI Desktop.
  • Crear gràfics de dispersió animats.
  • Utilitzar l'objecte visual per a pronosticar valors.

Mòdul 10: Crear i administrar espais de treball en Power BI

 • Creació d'espais de treball.
 • Compartir i administrar assets.

Mòdul 11: Administrar arxius i conjunts de dades en Power BI

 • Paràmetres.
 • Conjunts de dades.

Mòdul 12: Seguretat row-level en Power BI

 • Seguretat en Power BI.
 • Laboratori: Reforçar la seguretat row-level.
  • Configurar relacions many-to-many.
  • Fer complir la seguretat row-level.

Iniciatives de Formació subvencionades per aquests organismes:

Consorci

Fabricants participants

Top