×

Programa de formació

Oracle

Dates

-----

Horari

-----

Duració

80 hores

Data límit d'inscripció

-----

Prova de selecció

-----

Exàmen de certificació inclòs *

1Z0-815 Java SE 11 Programmer I

Modalitat d'impartició

-----

Places disponibles

30 places

* Vàlid per a membres del programa PUE Alumni que finalitzin el curs amb aprofitament.
  |
 • Sobre aquest curs
 • |
 • A qui va dirigit
 • |
 • Objectius
 • |
 • Certificació associada
 • |
 • Com puc participar-hi?
 • |
 • Continguts
 • |

Sobre aquest curs

El present curs oficial d'Oracle, dissenyat per atorgar als participants una base sòlida en la Programació Orientada a Objectes, constitueix el segon pas en el camí cap a l'èxit com a desenvolupador d'aplicacions en la plataforma Java.

Els assistents aprendran a utilitzar el llenguatge de programació Java per dissenyar aplicacions robustes orientades a objectes, al seu torn que posen en pràctica conceptes clau com herència, encapsulació i abstracció. També aprendran a dissenyar aplicacions robustes mitjançant l’ús de la programació modular en la plataforma Java, a la vegada que coneixen i posen en pràctica es components natius claus de l’API de Java SE11 per definit HTTP Clients i WebSockets, criptografía XML, noves interfaces, especificacions de seguretat, etc.

Aquest curs s'emmarca dins el programa Workforce Development Program (WDP), iniciativa dissenyada per Oracle per ajudar a la nova generació de professionals TI a aprendre les habilitats més demandades sobre tecnologies Oracle, així com ajudar-los en la seva preparació als exàmens de certificació associats al curs, suposant un valor afegit i diferenciador en el seu perfil professional.

A qui va dirigit

Aquest curs està dirigit a particulars amb coneixements de programació interessats a afegir la programació en Java a la seva llista de coneixements, i a aquells participants que s'estan preparant per obtenir la certificació OCP Java SE11 Developer i desitgen aprofundir en alguns continguts.

És recomanable tenir coneixements previs de programació en altres llenguatges i sobre el paradigma de programació orientada a objectes. Encara que no es tracta d'un requisit imprescindible per realitzar el curs, serà recomanable per part de l'alumne fer un esforç en obtenir aquestes nocions per poder seguir el ritme del curs amb garanties.

Objectius

Una vegada finalitzat el curs, l'alumne haurà adquirit els coneixements i habilitats per:

 • Escriure codi Java fent servir variables, matrius, construccions condicionals i de bucle.
 • Identificar els principis de la programació modular.
 • Accedir i crear camps i mètodes estàtics.
 • Encapsular una classe utilitzant modificadors d’accés i constructors sobrecarregats.
 • Manipular dades numèriques, de text i cadenes de dades utilizant els operadors de Java apropiats.
 • Establir variables d’entorn per permetre que el compilador de Java i els executables runtime funcionen correctament.
 • Crear classes de Java simples i fer referències a objectes per accedir a camps i mètodes en una classe.
 • Demostrar el polimorfisme mitjançant la implementació d’una interfaç Java.
 • Gestionar una checked exception en una aplicació Java.
 • Utilitzat una Predicate Lambda Expresion com argument d’un mètode.
 • Definir i implementar una jerarquia de classes simple que suporti els requisits de l’aplicació.
 • Crear aplicacions Java que aprofitin les característiques orientades a objectes del llenguatge Java, com encapsulació, herència i polimorfisme.
 • Executar una aplicació Java des de la linea de comandaments.
 • Crear aplicacions que utilitzin el framework Java Collections.
 • Buscar i filtrar coleccions utilizant Lambda Expressions.
 • Implementar tècniques de gestió d’errors utilitzant la gestió d’excepcions.
 • Implementar la funcionalitat d’entrada/salida (E/S) per llegir i escriure en arxius de dades i text.
 • Manipular fitxers, directoris i sistemes d’arxius utilitzant l’especificació JDK NIO.2
 • Realitzar múltiples operacions a les taules de bases de dades inclosa la creació, lectura, actualització i eliminació fent servir tecnologia JDBC i JPA.
 • Fer servir les característiques de concurrència de Lambda Expression.
 • Aplicar pràctiques i serveis de programació modular a les aplicacions.
 • Crear aplicacions multihilo d’alt rendiment.

Certificació associada

Després de la realització del present curs oficial estarà capacitat per superar els següents exàmens de certificació:

Informació important: examen oficial de certificació inclòs a la subvenció del curs per als membres del programa PUE Alumni que finalitzin el curs amb aprofitament.

Com puc participar-hi?

Un cop t’hagis preinscrit al curs, hauràs de fer la corresponent prova de selecció, que té com objectiu seleccionar aquelles persones candidates que puguin aprofitar més el curs, en base als seus coneixements previs i experiència professional.

El dia de la prova de selecció, hauràs de portar la següent documentació:

 • Currículum Vitae actualitzat.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Fotocòpia de la capçalera de la darrera nòmina, en cas d’estar treballant.
 • Fotocòpia de la demanda d’ocupació (DARDO), en cas d’estar desocupat.

Podeu contactar amb nosaltres enviant-nos un email a consorci@pue.es o trucant-nos al 93.206.02.49 indicant que el motiu de la vostra trucada és en relació a un projecte de formació subvencionada.

Continguts

Mòdul 1: Java SE 11 Programmer I

 • Què és un programa Java?
 • Creació d'una classe principal de Java
 • Tipus de dades
 • Gestió de diversos articles
 • Descrivint objectes i classes
 • La manipulació i formateig de les dades en el seu Programa
 • Creació i ús de mètodes
 • L'ús d'encapsulació
 • Més sobre Condicionals
 • Més sobre matrius i bucles
 • Ús d'Herència
 • Utilització de les interfícies
 • Gestió d'excepcions
 • Desplegament i manteniment de l’aplicació Soccer
 • Comprensió dels mòduls
 • Jshell

Mòdul 2: Java SE 11 Programmer I

 • Programació funcional
 • Programació modular
 • Streams i streams paral·lels
 • Conceptes de programació d’API i codificació segura
 • Col·leccions i genèrics
 • Excepcions i assercions

Fabricants participants

Top