×

Programa de formació

Oracle

Dates

24/01/2019 - 09/04/2019

Horari

dimarts i dijous (18:00h - 22:00h)

Duració

80 hores

Data límit d'inscripció

25/01/2019

Prova de selecció

21/01/2019 a les 18:00h

Exàmen de certificació inclòs *

1Z0-808 Java SE 8 Programmer I

Modalitat d'impartició

PUE - Av. Diagonal, 98-100 (Barcelona, 08019)

Places disponibles

24 places

* Vàlid per a membres del programa PUE Alumni que finalitzin el curs amb aprofitament.
  |
 • Sobre aquest curs
 • |
 • A qui va dirigit
 • |
 • Objectius
 • |
 • Certificació associada
 • |
 • Com puc participar-hi?
 • |
 • Continguts
 • |

Sobre aquest curs

El present curs oficial d'Oracle, dissenyat per atorgar als participants una base sòlida en l'ús de components nadius de l'API de Java ES 8, constitueix el segon pas en el camí cap a l'èxit com a desenvolupador d'aplicacions en la plataforma Java.

Els assistents aprendran a utilitzar el llenguatge de programació Java per dissenyar aplicacions robustes orientades a objectes, al seu torn que posen en pràctica conceptes clau com herència, encapsulació i abstracció. També aprendran a dissenyar aplicacions robustes orientades a objectes en la plataforma Java, alhora que coneixen i posen en pràctica els components nadius claus de l'API de Java ES 8: Collections, Generics, JDCB, Localization, Java NIO.2, The Fork -Join Framework.

Aquest curs s'emmarca dins el programa Workforce Development Program (WDP), iniciativa dissenyada per Oracle per ajudar a la nova generació de professionals TI a aprendre les habilitats més demandades sobre tecnologies Oracle, així com ajudar-los en la seva preparació als exàmens de certificació associats al curs, suposant un valor afegit i diferenciador en el seu perfil professional.

A qui va dirigit

Aquest curs està dirigit a particulars amb coneixements de programació interessats a afegir la programació en Java a la seva llista de coneixements, i a aquells participants que s'estan preparant per obtenir la certificació OCA Java SE 8 Programmer i desitgen aprofundir en alguns continguts.

És recomanable tenir coneixements previs de programació en altres llenguatges i sobre el paradigma de programació orientada a objectes. Encara que no es tracta d'un requisit imprescindible per realitzar el curs, serà recomanable per part de l'alumne fer un esforç en obtenir aquestes nocions per poder seguir el ritme del curs amb garanties.

Objectius

Una vegada finalitzat el curs, l'alumne haurà adquirit els coneixements i habilitats per:

 • Utilitzar la sintaxi del llenguatge Java per dissenyar aplicacions robustes orientades a objectes.
 • Utilitzar mètodes i estructures de decisió i bucles per determinar el flux d'execució d'un programa.
 • Comprendre conceptes bàsics de l'orientació a objectes com l'herència, encapsulació i abstracció.
 • Utilitzar i manipular referències a objectes i escriure codi de gestió d'errors.
 • Utilitzar els nous paquets java.time i java.time.format disponibles a Java SE 8.
 • Utilitzar i construir expressions lambda simples.
 • Dissenyar aplicacions a la plataforma Java usant les APIs natives més conegudes.
 • Posar en pràctica els coneixements sobre orientació a objectes.
 • Identificar bones pràctiques per a dissenyar aplicacions robustes.
 • Utilitzar i dissenyar expressions Lamba.
 • Emmagatzemar i manipular dades usant col·leccions.
 • Interactuar amb arxius, directoris i el sistema de fitxers.
 • Connectar amb bases de dades utilitzant consultes SQL estàndard mitjançant JDBC.
 • Dissenyar aplicacions multi-thread amb alt rendiment.

Certificació associada

Després de la realització del present curs oficial estarà capacitat per superar els següents exàmens de certificació:

Informació important: examen oficial de certificació inclòs a la subvenció del curs per als membres del programa PUE Alumni que finalitzin el curs amb aprofitament.

Com puc participar-hi?

Un cop t’hagis preinscrit al curs, hauràs de fer la corresponent prova de selecció, que té com objectiu seleccionar aquelles persones candidates que puguin aprofitar més el curs, en base als seus coneixements previs i experiència professional.

El dia de la prova de selecció, hauràs de portar la següent documentació:

 • Currículum Vitae actualitzat.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Fotocòpia de la capçalera de la darrera nòmina, en cas d’estar treballant.
 • Fotocòpia de la demanda d’ocupació (DARDO), en cas d’estar desocupat.

Podeu contactar amb nosaltres enviant-nos un email a consorci@pue.es o trucant-nos al 93.206.02.49 indicant que el motiu de la vostra trucada és en relació a un projecte de formació subvencionada.

Continguts

Mòdul 1: Java SE 8 Programmer I

 • Què és un programa Java?
 • Creació d'una classe principal de Java
 • Tipus de dades
 • Gestió de diversos articles
 • Descrivint objectes i classes
 • La manipulació i formateig de les dades en el seu Programa
 • Creació i ús de mètodes
 • L'ús d'encapsulació
 • Més sobre Condicionals
 • Més sobre matrius i bucles
 • Ús d'Herència
 • Utilització de les interfícies
 • Gestió d'excepcions

Mòdul 2: Java SE 8 Programmer II

 • Descripció general de la plataforma Java
 • Java Sintaxi i revisió de classes
 • L'encapsulació i subclasses
 • Substitució de mètodes, polimorfisme, i classes estàtiques
 • Les classes abstractes i niades
 • Les interfícies i Expressions Lambda
 • Ús de genèrics
 • Collections Streams i filtres
 • Lambda Built-in interfícies funcionals
 • Operacions Lambda
 • Excepcions i assercions
 • Java Date/Time API
 • Fonaments de I/O
 • File I/O (NIO.2)
 • Concurrència
 • El Framework Fork-Join
 • Stream paral·lels
 • Accès a bases de dades amb JDBC
 • Localització

Fabricants participants

Top