×

Programa de formació

Unity

Modalitat d'impartició

Live Virtual Class (LVC)

Duració

60 hores

Dates

-Selecciona una edició-

Horari

-Selecciona una edició-

Data límit d'inscripció

-Selecciona una edició-

Examen de certificació inclòs *

UCU-PR: Unity Certified User: Programmer

Prova de selecció

Modalitat online

Places disponibles

30 places

* Vàlid, en modalitat online proctored, per a membres del programa PUE Alumni que finalitzin el curs amb aprofitament.
  |
 • Sobre aquest curs
 • |
 • A qui va dirigit
 • |
 • Objectius
 • |
 • Certificació associada
 • |
 • Com puc participar-hi?
 • |
 • Continguts
 • |

Sobre aquest curs

TASTE OF TRAINING

Unity és un motor de desenvolupament (o motor de videojocs) dels més utilitzats actualment en el sector dels videojocs, un sector que avui dia genera més ingressos que la música i el cinema combinats. El terme “motor de videojoc” (game engine) fa referència a un programari el qual té una sèrie de rutines de programació que permeten el disseny, la creació i el funcionament d'un entorn interactiu; en altres paraules, d'un videojoc.

En aquest curs l’assistent aprendrà els fonaments del llenguatge de programació C# dins del software de Unity (Unity Editor) per tal de crear videojocs, aplicacions, realitat virtual, realitat augmentada i més experiències interactives.

Al llarg del curs, els alumnes crearan diversos projectes amb Unity Editor que els ajudaran a desenvolupar els coneixements i les habilitats necessàries per poder crear el seu propi videojoc.

El nostre valor afegit:

Amb l'objectiu de facilitar als alumnes l'assimilació dels coneixements impartits en el present curs s’ofereix l'accés als següents continguts oficials:

 • Courseware: Temari oficial de el curs que no només ajuda a preparar-se per la certificació Unity Certified User, sinó que també permet aprendre a utilitzar Unity en diferents indústries com el cinema, automoció, arquitectura, enginyeria i construcció (AEC) i XR. Aquest courseware inclou:
  • 12 mòduls en format vídeo amb referències de text per als conceptes clau (88 vídeos).
  • 3 projectes a realitzar amb Unity Editor.
  • 12 desafiaments i qüestionaris per reforçar l'aprenentatge.
 • Practice Test: Els Practice Test són simulacres d'exàmens dissenyats perquè els alumnes interessats a realitzar un certificat d'oficial Unity puguin avaluar prèviament el seu nivell de coneixements, practicar i preparar-se per a la prova amb una eina alineada amb l'examen de certificació oficial.

A qui va dirigit

El present curs va dirigit a aquelles persones que vulguin endinsar-se en el món de la programació i adquirir nocions bàsiques de nivell usuari del software Unity Editor.

Tot i això, es recomanable que l'alumne tingui algunes nocions de programació orientada a objectes.

Objectius

Un cop finalitzat el curs l'alumne haurà adquirit els següents coneixements i habilitats:

 • Depurar, resoldre problemes i interpretar una Interfície de Programació d’Aplicacions (API).
 • Crear codi identificant quines funcions utilitzar en cada escenari.
 • Avaluar codi podent identificar possibles errors i proposant solucions.
 • Navegar per la interfície demostrant un nivell d’habilitats amb l’Entorn de Desenvolupament Integrat (IDE) de Unity per crear màquines estàtiques funcionals.

Certificació associada

Després de la realització del present curs oficial, l’alumne estarà preparat per superar l’examen de certificació oficial:

La superació d'aquest examen és un requisit imprescindible per obtenir la certificació Unity Certified User.

Informació important: Aquest examen de certificació oficial està inclòs per als membres del programa PUE Alumni que finalitzin el curs amb aprofitament. Es realitzarà l’examen oficial a través de l’opció Online Proctored, que permet atendre l’examen de certificació des de qualsevol ubicació amb una simple connexió a internet.

Com puc participar-hi?

Un cop hagis realitzat la preinscripció al curs:

1r rebràs un correu electrònic amb els passos a seguir per accedir a realitzar la corresponent prova de nivell en modalitat online.

2º realitzada aquesta prova de nivell rebràs un correu on et recordarem, perquè puguem formalitzar i validar la teva candidatura, la següent documentació exigida per l'expedient que ens hauràs de facilitar:

 • Fotocòpia del DNI.
 • Títol de formació reglada oficial (Batxillerat, CFGS, CFGM, Diplomatura, Llicenciatura, Grau…). En cas de titulacions extrangeres, és necessària la homologació de la titulació.
 • Informe de Vida Laboral, en cas d’estar treballant.
 • Fotocòpia de la demanda d’ocupació (DARDO) actualitzada, en cas d’estar desocupat.

Podeu contactar amb nosaltres mitjançant el següent formulari de sol·licitud d’informació o trucant-nos al 93.206.02.49 indicant que el motiu de la vostra trucada és en relació a un projecte de formació subvencionada.

Continguts

Mòdul 1: Introducció a la programació i al motor de Unity

Mòdul 2: Creant un script i afegint instruccions al joc

Mòdul 3: Control de flux, eines d'edició i convencions de noms

Mòdul 4: Moviments dels personatges

Mòdul 5: Càmeres a Unity

Mòdul 6: Art Pipeline a Unity

Mòdul 7: Restricció de característiques del joc

Mòdul 8: Elements User Inferface (UI) de Unity

Mòdul 9: Trigger Events

Mòdul 10: Efectes visuals i d'àudio

Mòdul 11: Eines Timeline i Cinemachine

Mòdul 12: Entity Component System (ECS)

Iniciatives de Formació subvencionades per aquests organismes:

Consorci

Fabricants participants

Top