×

Programa de formació

Unity

Dates

18/10/2021 - 15/11/2021

Horari

dilluns, dimecres i divendres (09:00h - 14:00h)

Duració

60 hores

Data límit d'inscripció

25/10/2021

Prova de selecció

20/10/2021 a les 10:00h

Examen de certificació inclòs *

UCU-PR: Unity Certified User: Programmer

Modalitat d'impartició

Live Virtual Class (LVC)

Places disponibles

30 places

* Vàlid, en modalitat online proctored, pels alumnes que finalitzin el curs amb aprofitament.
  |
 • Sobre aquest curs
 • |
 • A qui va dirigit
 • |
 • Objectius
 • |
 • Certificació associada
 • |
 • Com puc participar-hi?
 • |
 • Continguts
 • |
 • Altres edicions
 • |

Sobre aquest curs

Unity és un motor de desenvolupament (o motor de videojocs) dels més utilitzats actualment en el sector dels videojocs, un sector que avui dia genera més ingressos que la música i el cinema combinats. El terme “motor de videojoc” (game engine) fa referència a un programari el qual té una sèrie de rutines de programació que permeten el disseny, la creació i el funcionament d'un entorn interactiu; en altres paraules, d'un videojoc.

En aquest curs l’assistent aprendrà els fonaments del llenguatge de programació C# dins del software de Unity (Unity Editor) per tal de crear videojocs, aplicacions, realitat virtual, realitat augmentada i més experiències interactives.

Al llarg del curs, els alumnes crearan diversos projectes amb Unity Editor que els ajudaran a desenvolupar els coneixements i les habilitats necessàries per poder crear el seu propi videojoc.

El nostre valor afegit:

Amb l'objectiu de facilitar als alumnes l'assimilació dels coneixements impartits en el present curs s’ofereix l'accés als següents continguts oficials:

 • Courseware: Temari oficial de el curs que no només ajuda a preparar-se per la certificació Unity Certified User, sinó que també permet aprendre a utilitzar Unity en diferents indústries com el cinema, automoció, arquitectura, enginyeria i construcció (AEC) i XR. Aquest courseware inclou:
  • 12 mòduls en format vídeo amb referències de text per als conceptes clau (88 vídeos).
  • 3 projectes a realitzar amb Unity Editor.
  • 12 desafiaments i qüestionaris per reforçar l'aprenentatge.
 • Practice Test: Els Practice Test són simulacres d'exàmens dissenyats perquè els alumnes interessats a realitzar un certificat d'oficial Unity puguin avaluar prèviament el seu nivell de coneixements, practicar i preparar-se per a la prova amb una eina alineada amb l'examen de certificació oficial.

A qui va dirigit

El present curs va dirigit a aquelles persones que vulguin endinsar-se en el món de la programació i adquirir nocions bàsiques de nivell usuari del software Unity Editor.

Tot i això, es recomanable que l'alumne tingui algunes nocions de programació orientada a objectes.

Objectius

Un cop finalitzat el curs l'alumne haurà adquirit els següents coneixements i habilitats:

 • Depurar, resoldre problemes i interpretar una Interfície de Programació d’Aplicacions (API).
 • Crear codi identificant quines funcions utilitzar en cada escenari.
 • Avaluar codi podent identificar possibles errors i proposant solucions.
 • Navegar per la interfície demostrant un nivell d’habilitats amb l’Entorn de Desenvolupament Integrat (IDE) de Unity per crear màquines estàtiques funcionals.

Certificació associada

Després de la realització del present curs oficial, l’alumne estarà preparat per superar l’examen de certificació oficial:

La superació d'aquest examen és un requisit imprescindible per obtenir la certificació Unity Certified User.

Informació important: Aquest examen de certificació oficial està inclòs per als alumnes que finalitzin el curs amb aprofitament. Es realitzarà l’examen oficial a través de l’opció Online Proctored, que permet atendre l’examen de certificació des de qualsevol ubicació amb una simple connexió a internet.

Com puc participar-hi?

Un cop t’hagis preinscrit al curs, hauràs de fer la corresponent prova de selecció, que té com objectiu seleccionar aquelles persones candidates que puguin aprofitar més el curs, en base als seus coneixements previs i experiència professional.

El dia de la prova de selecció, hauràs de portar la següent documentació:

 • Currículum Vitae actualitzat.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Fotocòpia de la capçalera de la darrera nòmina, en cas d’estar treballant.
 • Fotocòpia de la demanda d’ocupació (DARDO), en cas d’estar desocupat.

Podeu contactar amb nosaltres enviant-nos un email a consorci@pue.es o trucant-nos al 93.206.02.49 indicant que el motiu de la vostra trucada és en relació a un projecte de formació subvencionada.

Continguts

Mòdul 1: Introducció a la programació i al motor de Unity (4 hores)

Mòdul 2: Creant un script i afegint instruccions al joc (6 hores)

Mòdul 3: Control de flux, eines d'edició i convencions de noms (5 hores)

Mòdul 4: Moviments dels personatges (5 hores)

Mòdul 5: Càmeres a Unity (4 hores)

Mòdul 6: Art Pipeline a Unity (5 hores)

Mòdul 7: Restricció de característiques del joc (6 hores)

Mòdul 8: Elements User Inferface (UI) de Unity (5 hores)

Mòdul 9: Trigger Events (5 hores)

Mòdul 10: Efectes visuals i d'àudio (5 hores)

Mòdul 11: Eines Timeline i Cinemachine (5 hores)

Mòdul 12: Entity Component System (ECS) (5 hores)

Altres edicions

Introducció a la programació de videojocs amb Unity. Unity Certified User Programmer
04/10/21 al 01/12/21

Nits: dilluns i dimecres (18:00h - 22:00h)

Introducció a la programació de videojocs amb Unity. Unity Certified User Programmer
05/10/21 al 30/11/21

Nits: dimarts i dijous (18:00h - 22:00h)

Introducció a la programació de videojocs amb Unity. Unity Certified User Programmer
08/10/21 al 27/11/21

Caps de setmana: divendres (18:00h - 22:00h) i dissabte (09:00h - 14:00h)

Fabricants participants

Top