×

Programa de formació

Unity

Dates

02/05/2022 - 27/06/2022

Horari

dilluns i dimecres (18:00h - 22:00h)

Duració

60 hores

Data límit d'inscripció

02/05/2022

Prova de selecció

Modalitat online

Examen de certificació inclòs *

UCU-PR: Unity Certified User: Programmer

Modalitat d'impartició

Live Virtual Class (LVC)

Places disponibles

30 places

* Vàlid, en modalitat online proctored, per a membres del programa PUE Alumni que finalitzin el curs amb aprofitament.
  |
 • Sobre aquest curs
 • |
 • A qui va dirigit
 • |
 • Objectius
 • |
 • Certificació associada
 • |
 • Com puc participar-hi?
 • |
 • Continguts
 • |
 • Altres edicions
 • |

Sobre aquest curs

TASTE OF TRAINING

Unity és un motor de desenvolupament (o motor de videojocs) dels més utilitzats actualment en el sector dels videojocs, un sector que avui dia genera més ingressos que la música i el cinema combinats. El terme “motor de videojoc” (game engine) fa referència a un programari el qual té una sèrie de rutines de programació que permeten el disseny, la creació i el funcionament d'un entorn interactiu; en altres paraules, d'un videojoc.

En aquest curs l’assistent aprendrà els fonaments del llenguatge de programació C# dins del software de Unity (Unity Editor) per tal de crear videojocs, aplicacions, realitat virtual, realitat augmentada i més experiències interactives.

Al llarg del curs, els alumnes crearan diversos projectes amb Unity Editor que els ajudaran a desenvolupar els coneixements i les habilitats necessàries per poder crear el seu propi videojoc.

El nostre valor afegit:

Amb l'objectiu de facilitar als alumnes l'assimilació dels coneixements impartits en el present curs s’ofereix l'accés als següents continguts oficials:

 • Courseware: Temari oficial de el curs que no només ajuda a preparar-se per la certificació Unity Certified User, sinó que també permet aprendre a utilitzar Unity en diferents indústries com el cinema, automoció, arquitectura, enginyeria i construcció (AEC) i XR. Aquest courseware inclou:
  • 12 mòduls en format vídeo amb referències de text per als conceptes clau (88 vídeos).
  • 3 projectes a realitzar amb Unity Editor.
  • 12 desafiaments i qüestionaris per reforçar l'aprenentatge.
 • Practice Test: Els Practice Test són simulacres d'exàmens dissenyats perquè els alumnes interessats a realitzar un certificat d'oficial Unity puguin avaluar prèviament el seu nivell de coneixements, practicar i preparar-se per a la prova amb una eina alineada amb l'examen de certificació oficial.

A qui va dirigit

El present curs va dirigit a aquelles persones que vulguin endinsar-se en el món de la programació i adquirir nocions bàsiques de nivell usuari del software Unity Editor.

Tot i això, es recomanable que l'alumne tingui algunes nocions de programació orientada a objectes.

Objectius

Un cop finalitzat el curs l'alumne haurà adquirit els següents coneixements i habilitats:

 • Depurar, resoldre problemes i interpretar una Interfície de Programació d’Aplicacions (API).
 • Crear codi identificant quines funcions utilitzar en cada escenari.
 • Avaluar codi podent identificar possibles errors i proposant solucions.
 • Navegar per la interfície demostrant un nivell d’habilitats amb l’Entorn de Desenvolupament Integrat (IDE) de Unity per crear màquines estàtiques funcionals.

Certificació associada

Després de la realització del present curs oficial, l’alumne estarà preparat per superar l’examen de certificació oficial:

La superació d'aquest examen és un requisit imprescindible per obtenir la certificació Unity Certified User.

Informació important: Aquest examen de certificació oficial està inclòs per als membres del programa PUE Alumni que finalitzin el curs amb aprofitament. Es realitzarà l’examen oficial a través de l’opció Online Proctored, que permet atendre l’examen de certificació des de qualsevol ubicació amb una simple connexió a internet.

Com puc participar-hi?

Un cop hagis realitzat la preinscripció al curs i perquè puguem comprovar que compleixes els requisits de la convocatòria, hauràs de facilitar-nos la següent documentació:

 • Fotocòpia del DNI.
 • Fotocòpia de la capçalera de la darrera nòmina, en cas d’estar treballant.
 • Fotocòpia de la demanda d’ocupació (DARDO), en cas d’estar desocupat.

A més, hauràs de fer la corresponent prova de selecció, que té com objectiu seleccionar aquelles persones candidates que puguin aprofitar més el curs, en base als seus coneixements previs i experiència professional.

Continguts

Mòdul 1: Introducció a la programació i al motor de Unity

Mòdul 2: Creant un script i afegint instruccions al joc

Mòdul 3: Control de flux, eines d'edició i convencions de noms

Mòdul 4: Moviments dels personatges

Mòdul 5: Càmeres a Unity

Mòdul 6: Art Pipeline a Unity

Mòdul 7: Restricció de característiques del joc

Mòdul 8: Elements User Inferface (UI) de Unity

Mòdul 9: Trigger Events

Mòdul 10: Efectes visuals i d'àudio

Mòdul 11: Eines Timeline i Cinemachine

Mòdul 12: Entity Component System (ECS)

Altres edicions

Introducció a la programació de videojocs amb Unity - Certificació Unity User Programmer
16/02/22 al 06/04/22

Nits: dilluns i dimecres (18:00h - 22:00h)

Inscripcions tancades
Tancat

Introducció a la programació de videojocs amb Unity - Certificació Unity User Programmer
26/05/22 al 19/07/22

Nits: de dilluns a dijous (18:00h - 22:00h)

Inscripcions tancades
Tancat

Fabricants participants

Top