×

Programa de formació

VMware®

Dates

-----

Horari

-----

Duració

60 hores

Data límit d'inscripció

-----

Prova de selecció

-----

Examen de certificació inclòs *

2V0-01.19: VMware vSphere 6.7 Foundations Exam 2019

Modalitat d'impartició

-----

Places disponibles

30 places

* Vàlid per a membres del programa PUE Alumni que finalitzin el curs amb aprofitament.
  |
 • Sobre aquest curs
 • |
 • A qui va dirigit
 • |
 • Objectius
 • |
 • Certificació associada
 • |
 • Com puc participar-hi?
 • |
 • Continguts
 • |

Sobre aquest curs

Aquest curs es centra en la instal·lació, configuració i gestió de VMware vSphere 6.7, que inclou VMware ESXi ™ 6.7 i VMware vCenter Server 6.7. El curs prepara per administrar una infraestructura de vSphere per una organització de qualsevol grandària. Es tracten els fonaments per la majoria d’altres tecnologies VMware en el centre de dades definit per software.

A qui va dirigit

Aquest curs està dirigit a professionals TI que vulguin adquirir els coneixements necessaris per administrar una infraestructura de VMware vSphere 6.7 per a una organització de qualsevol mida, en concret:

 • Administradors de Sistemes
 • Enginyers de Sistemes

Per a un correcte aprofitament del curs es requereix que els assistents disposin de coneixements i experiència en l'administració de sistemes operatius Windows i Linux, i disposar dels coneixements equivalents a la certificació VCA-DCV.

Objectius

Al completar el curs, l’estudiant serà capaç de:

 • Descriure el centre de dades definit per software
 • Explicar els components de vSphere i la seva funció en la infraestructura
 • Implementar un host ESXI
 • Implementar VMware vCenter® Server Appliance™
 • Utilitzar una biblioteca de contingut local, com un magatzem ISO, i implementar una màquina virtual
 • Descriure l’arquitectura del servidor vCenter
 • Utilitzar vCenter Server per administrar un host ESXI
 • Configurar i gestionar la infraestructura vSphere amb VMware Host Client™ i VMware vSphere Web Client
 • Descriure les xarxes virtuals amb switches estàndard vSphere
 • Configurar les polítiques estàndard del switch
 • Utilitzar vCenter Server per administrar diferents tipus d’emmagatzematge de host: VMware vSphere® VMFS, NFS, iSCSI i RDM
 • Examinar les característiques i funcions de Fiber Channel i VMware VSAN™
 • Manejar màquines virtuals, plantilles, clons i instantànies
 • Crear, clonar i desplegar una vApp
 • Descriure i utilitzar la biblioteca de contingut
 • Migrar màquines virtuals amb VMware vSphere vMotion®
 • Utilitzar VMware vSphere Storage vMotion® per migrar l’emmagatzematge de màquines virtuals
 • Supervisar l’ús dels recursos i gestionar grups de recursos
 • Utilitzar esxtop per identificar i resoldre problemes de rendiment
 • Discutir l’arquitectura de clúster d’alta disponibilitat VMware vSphere HA
 • Configurar vSphere HA
 • Manejar vSphere HA i VMware i vSphere Fault Tolerance
 • Utilitzar VMware vSphere™ replicació i VMware vSphere™ Data Protection per replicar màquines virtuals i dur a terme la recuperació de dades
 • Utilitzar clústers VMware vSphere Distributed Resource Scheduler™ per millorar l’escalabilitat de host
 • Utilitzar VMware vSphere Update Manager™ per aplicar l’actualització de la correcció d’errors i resoldre problemes
 • VMware vSphere: Install, Configure, Manage
 • Fer servir eines bàsiques de resolució d’incidències i ubicar els arxius de registre rellevants.
 • Fer servir vSphere Syslog Collector

Certificació associada

Després de la realització del present curs l’alumne estarà preparat per superar l’examen de certificació oficial:  vSphere 6.7 Foundations Exam 2019:

Informació important: examen oficial de certificació inclòs per als membres del programa PUE Alumni que finalitzin el curs amb aprofitament.

Com puc participar-hi?

Un cop t’hagis preinscrit al curs, hauràs de fer la corresponent prova de selecció, que té com objectiu seleccionar aquelles persones candidates que puguin aprofitar més el curs, en base als seus coneixements previs i experiència professional.

El dia de la prova de selecció, hauràs de portar la següent documentació:

 • Currículum Vitae actualitzat.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Fotocòpia de la capçalera de la darrera nòmina, en cas d’estar treballant.
 • Fotocòpia de la demanda d’ocupació (DARDO), en cas d’estar desocupat.

Podeu contactar amb nosaltres enviant-nos un email a consorci@pue.es o trucant-nos al 93.206.02.49 indicant que el motiu de la vostra trucada és en relació a un projecte de formació subvencionada.

Continguts

Mòdul 1: Introducció

 • Introducció i logística del curs
 • Objectius del curs.
 • Descriure el contingut d’aquest curs
 • Obtenir una imatge completa del sistema de certificació VMware
 • Familiaritzar-se amb els beneficis de la zona d’aprenentatge VMware Education
 • Identificar recursos addicionals

Mòdul 2: Introducció a vSphere i el centre de dades definit per software

 • Descriure la tipologia d’un centre de dades físic
 • Explicar la infraestructura virtual vSphere
 • Definir els arxius i components de màquines virtuals
 • Descriure els beneficis de l’ús de màquines virtuals
 • Explicar les similituds i diferències entre les arquitectures físiques i arquitectures virtuals
 • Definir el propòsit de ESXI
 • Definir el propòsit de vCenter Server
 • Explicar el centre de dades definit per software
 • Descriure, núvols públics, privats i híbrids 

Mòdul 3: Creació de màquines Virtuals

 • Introducció a màquines virtuals, hardware de màquina virtual, i els arxius de màquina virtual
 • Identificar els arxius que composen una màquina virtual
 • Discutir l’últim hardware de la màquina virtual i les seves característiques
 • Descriure la CPU de la màquina virtual, memòria, disc, i l’ús de recursos de xarxa
 • Explicar la importància de les VMware Tools ™
 • Discutir PCI pass-through, Direct I/O, accés directe a memòria remota i NVMe
 • Desplegar i configurar màquines virtuals i plantilles
 • Identificar el format de disc de màquina virtual

Mòdul 4: vCenter Server

 • Introducció a l'arquitectura de vCenter Server
 • Implementació i configuració de vCenter Server Appliance
 • Client ús vSphere Web
 • Realitzar còpies de seguretat i restaurar vCenter Server
 • Examinar permisos i rols del servior vCenter
 • Explicar les arquitectures i funcions de vSphere HA
 • Examinar el nou proxy d’autenticació de vSphere
 • Administrar l’inventari de vCenter Server i les llicències
 • Accedir i navegar pels nous clients de vSphere

Mòdul 5: Configuració i administració de xarxes virtuals

 • Descriure, crear i gestionar switches estàndard
 • Configurar la seguretat de switch virtual i les polítiques d’equilibri de càrrega
 • Contrast i comparació de switches vSpheredistribuïts i estàndard
 • Descriure els tipus de connexió de switch virtual
 • Descriure la nova arquitectura de pila TCP/IP
 • Utilitzar VLAN amb switches estàndard

Mòdul 6: Configuració i administració d’emmagatzematge virtual

 • Introduir a protocols d'emmagatzematge i tipus de dispositius
 • Discutir els host ESXi utilitzant emmagatzematge iSCSI, NFS i Fiber Channel
 • Crear i gestionar magatzems de dades VMFS i NFS
 • Descriure les noves característiques de VMFS6.5
 • Introduir VSAN
 • Descriure el xifrat d'arxius de convidats

Mòdul 7: Administració de màquines virtuals

 • Utilitzar plantilles i clonació per desplegar noves màquines virtuals
 • Modificar i administrar màquines virtuals
 • Clonar una màquina virtual
 • Actualitzar el hardware de la màquina virtual a la versió 12
 • Retirar màquines virtuals de l'inventari de vCenter Server i del magatzem de dades
 • Personalitzar una nova màquina virtual utilitzant arxius de personalització
 • Realitzar migracions vSphere vMotion i vSphere Storage vMotion
 • Crear i gestionar instantànies de màquines virtuals
 • Crear, clonar i exportar vApps
 • Introduir els tipus de biblioteques de contingut i de com implementar-los i utilitzar-los

Mòdul 8: Gestió de Recursos i Monitorització

 • Introduir els conceptes de memòria i CPUvirtuals
 • Explicar tècniques de recuperació de memòria virtual
 • Descriure la sobresuscripció de màquines virtuals i la competència pels recursos
 • Configurar i gestionar grups de recursos
 • Descriure mètodes per a l'optimització de la CPU i de l'ús de memòria
 • Ús d'eines per supervisar l'ús dels recursos
 • Creació i ús d'alarmes per informar de condicions o esdeveniments
 • Descriure i implementar grups de recursos
 • Establir reserves, límits i comparticions
 • Descriure reserves expansibles
 • Planificar canvis a la configuració de recursos
 • Crear, clonar i exportar vApps
 • Utilitzar els gràfics de vCenter Server perfomance i esxtop, per analitzar el rendiment de vSphere

Mòdul 9: vSphere HA, vSphere Fault Tolerance i protecció de dades

 • Explicar l'arquitectura de vSphere HA
 • Configurar i administrar un clúster de vSphereHA
 • Utilitzar paràmetres avançats vSphere HA
 • Definir les capacitats d'ordenament de reinicio en el clúster
 • Complir les dependències d'infraestructura o intra-app durant la commutació per error
 • Descriure els heartbeats de xarxa i de magatzem de dades en vSphere HA
 • Introduir
 • Habilitar vSphere Fault Tolerance en les màquines virtuals
 • Suport a la interoperabilitat de vSphere FaultTolerance amb vSAN
 • Examen de la major consolidació de màquines virtuals amb vSphere Fault Tolerance
 • Introduir vSphere Replication
 • Usar vSphere Data Protection per a còpia de seguretat i restauració de dades

Mòdul 10: vSphere DRS

 • Descriure les funcions i beneficis d'un clúster de vSphere DRS
 • Configurar i administrar un clúster de vSphere DRS
 • Treballar amb regles d'afinitat i anti-afinitat
 • Descriure les noves capacitats per a l'anàlisi d'hipòtesi i proactiu de vSphere DRS
 • Destacar l'evolució de vSphere DRS amb dades predictives de VMware vRealize®Operations Manager ™
 • Realitzar accions preventives per preparar-se per als canvis de memòria o CPU
 • Descriure vSphere Update Manager Integrat en vCenter Server, VMware vSphere ESXi ™ Image Builder CLI i les capacitats de VMware vSphere Acte Deploy
 • Utilitzar vSphere HA i DRS vSphere combinats per a la continuïtat del negoci

Mòdul 11: vSphere Update Manager

 • Descriure la nova arquitectura, components i capacitats de vSphere Update Manager
 • Utilitzar vSphere Update Manager per gestionar ESXi, màquines virtuals, i l'aplicació de l’actualització de la correcció d’errors a vApps
 • Instal·lar vSphere Update Manager i el plugin vSphere Update Manager
 • Crear línies de base d’actualització de la correcció d’errors
 • Utilitzar perfils de host per gestionar la conformitat de configuració de host
 • Escanejar i reparar host

Mòdul 12: Resolució d’incidències

 • Eines de resolució d’incidències
 • Resolució d’incidències bàsiques

Fabricants participants

Top