×

Programa de formació

VMware®

Modalitat d'impartició

Live Virtual Class (LVC)

Duració

60 hores

Dates

03/05/2022 - 30/06/2022

Horari

dimarts i dijous (18:00h - 22:00h)

Data límit d'inscripció

05/05/2022 23:59h

Examen de certificació inclòs *

2V0-21.20: Professional VMware vSphere 7.x

Prova de selecció

Modalitat online

Places disponibles

30 places

* Vàlid, en modalitat online proctored, per a membres del programa PUE Alumni que finalitzin el curs amb aprofitament.
  |
 • Sobre aquest curs
 • |
 • A qui va dirigit
 • |
 • Objectius
 • |
 • Certificació associada
 • |
 • Com puc participar-hi?
 • |
 • Calendari
 • |
 • Continguts
 • |
 • Altres edicions
 • |

Sobre aquest curs

TASTE OF TRAINING

Aquest curs es centra en la instal·lació, configuració i gestió de VMware vSphere ® 7, que inclou VMware ESXi ™ 7 i VMware vCenter Server® 7. El curs prepara per administrar una infraestructura de vSphere per una organització de qualsevol grandària. Es tracten els fonaments per la majoria d’altres tecnologies VMware en el centre de dades definit per software.

A qui va dirigit

Aquest curs està dirigit a professionals TI que vulguin adquirir els coneixements necessaris per administrar una infraestructura de VMware vSphere ® 7 per a una organització de qualsevol mida, en concret:

 • Administradors de Sistemes.
 • Enginyers de Sistemes.

Per a un correcte aprofitament del curs es requereix que els assistents disposin de coneixements i experiència en l'administració de sistemes operatius Windows i Linux, un domini mínim de lectura de la llengua anglesa a nivell tècnic i uns coneixements equivalents a la certificació VCTA-DCV.

Objectius

Al completar el curs, l’estudiant serà capaç de:

 • Descriure el centre de dades definit per software.
 • Explicar els components de vSphere i la seva funció en la infraestructura.
 • Descriure els beneficis i les capacitats de VMware Skyline.
 • Instal·lar i configurar hosts ESXi.
 • Implementar i configurar un dispositiu VMware vCenter® Server Appliance™.
 • Utilitzar VMware vSphere® Client ™ per administrar l'inventari de vCenter Server i la configuració de vCenter Server.
 • Administrar, monitoritzar, fer còpies de seguretat i protegir vCenter Server Appliance.
 • Crear xarxes virtuals amb commutadors estàndard de vSphere.
 • Descriure les tecnologies d'emmagatzematge compatibles amb vSphere.
 • Configurar l'emmagatzematge virtual mitjançant l'emmagatzematge iSCSI i NFS.
 • Crear i administrar magatzems de dades VMware vSphere® VMFS.
 • Utilitzar vSphere Client per crear màquines virtuals, plantilles, clons i instantànies.
 • Crear una biblioteca de contingut i implementar màquines virtuals a partir de plantilles a la biblioteca.
 • Administrar l'ús de recursos de la màquina virtual.
 • Migrar màquines virtuals amb VMware vSphere® vMotion® i VMware vSphere® Storage vMotion®.
 • Crear i administrar un clúster de vSphere que estigui habilitat amb VMware vSphere® High Availability i VMware vSphere® Distributed Resource Scheduler ™.
 • Analitzar les solucions per administrar el cicle de vida de vSphere.
 • Utilitzar VMware vSphere® Lifecycle Manager™ per realitzar actualitzacions en hosts ESXi i màquines virtuals.

Certificació associada

Aquest curs està recomanat per VMware per a la preparació de l’examen de certificació oficial:

La realització d’aquest curs compleix el requeriment necessari d’assistència a formació oficial que, juntament amb la superació de l’examen de certificació, habilita el reconeixement amb la certificació VMware Certified Professional - Data Center Virtualization 2021 (VCP-DCV 2021).

Informació important: Aquest examen de certificació oficial està inclòs per als membres del programa PUE Alumni que finalitzin el curs amb aprofitament. Es realitzarà l’examen oficial a través de l’opció Online Proctored, que permet atendre l’examen de certificació des de qualsevol ubicació amb una simple connexió a internet.

Com puc participar-hi?

Un cop hagis realitzat la preinscripció al curs:

1r rebràs un correu electrònic amb els passos a seguir per accedir a realitzar la corresponent prova de nivell en modalitat online.

2º realitzada aquesta prova de nivell rebràs un correu on et recordarem, perquè puguem formalitzar i validar la teva candidatura, la següent documentació exigida per l'expedient que ens hauràs de facilitar:

 • Fotocòpia del DNI.
 • Fotocòpia de la capçalera de la darrera nòmina, en cas d’estar treballant.
 • Fotocòpia de la demanda d’ocupació (DARDO), en cas d’estar desocupat.

Podeu contactar amb nosaltres mitjançant el següent formulari de sol·licitud d’informació o trucant-nos al 93.206.02.49 indicant que el motiu de la vostra trucada és en relació a un projecte de formació subvencionada.

Calendari

A continuació, es mostra el calendari de sessions previstes en modalitat Live Virtual Class (LVC). En algunes situacions excepcionals, aquest calendari podria tenir algunes modificacions puntuals respecte a la seva previsió inicial.

Continguts

Mòdul 1: Introducció

 • Introducció i logística del curs.
 • Objectius del curs.
 • Obtenir una imatge completa del sistema de certificació VMware.
 • Identificar recursos addicionals.

Mòdul 2: Introducció a vSphere i el centre de dades definit per software

 • Explicar els conceptes bàsics de virtualització.
 • Descriure com encaixa vSphere al centre de dades definit per software i la infraestructura del núvol.
 • Explicar com interactua vSphere amb les CPU, la memòria, les xarxes i l'emmagatzematge.
 • Reconèixer les interfícies d'usuari per accedir a sistema vCenter Server i els hosts ESXi.
 • Descriure l'arquitectura de l'host ESXi.
 • Navegar per la Interfície d'usuari de la consola directa (DCUI) per configurar un host ESXi.
 • Reconèixer les millors pràctiques del compte d'usuari de l'host ESXi.
 • Instal·lar un host ESXi.
 • Utilitzar VMware Host Client™ per configurar els paràmetres de l'host ESXi.
 • Descriure com administrar de forma proactiva el seu entorn de vSphere mitjançant VMware Skyline.

Mòdul 3: Màquines Virtuals

 • Crear i aprovisionar una màquina virtual.
 • Explicar la importància de VMware Tools™.
 • Instal·lar VMware Tools™.
 • Identificar els arxius que componen una VM.
 • Reconèixer els components d'una VM.
 • Reconèixer els dispositius virtuals compatibles amb una VM.
 • Descriure els beneficis i casos d'ús dels contenidors.
 • Identificar les parts d'un sistema de contenidors.

Mòdul 4: vCenter Server

 • Descriure l'arquitectura de vCenter Server.
 • Discutir com els hosts ESXi es comuniquen amb vCenter Server.
 • Implementar i configurar vCenter Server Appliance.
 • Utilitzar vSphere Client per administrar l'inventari de vCenter Server.
 • Afegir centres de dades, objectes organitzacionals i hosts a vCenter Server.
 • Utilitzar rols i permisos per permetre que els usuaris accedeixin a objectes en l'inventari de vCenter Server.
 • Fer una còpia de seguretat de vCenter Server Appliance.
 • Monitoritzar les tasques, esdeveniments i l'estat de el dispositiu de vCenter Server.
 • Utilitzar VMware vCenter Server® High Availability per protegir un vCenter Server Appliance.

Mòdul 5: Configuració i administració de xarxes virtuals

 • Crear i administrar commutadors estàndard.
 • Descriure els tipus de connexió de l'interruptor virtual.
 • Configura la seguretat del commutador virtual, la configuració del trànsit i les polítiques d'equilibri de càrrega.
 • Comparar commutadors distribuïts de vSphere i commutadors estàndard.

Mòdul 6: Configuració i administració d’emmagatzematge virtual

 • Introduir els protocols d'emmagatzematge i tipus de dispositius.
 • Discutir els host ESXi utilitzant emmagatzematge iSCSI, NFS i Fiber Channel.
 • Crear i gestionar magatzems de dades VMFS i NFS.
 • Explicar com funcionen les rutes múltiples amb emmagatzematge iSCSI, NFS i Fibre Channel.
 • Reconèixer els components de configuració de VMware vSAN™.

Mòdul 7: Administració de màquines virtuals

 • Utilitzar plantilles i clonació per desplegar noves màquines virtuals.
 • Modificar i administrar màquines virtuals.
 • Crear una biblioteca de contingut i implementar màquines virtuals a partir de plantilles a la biblioteca.
 • Utilitzar arxius d'especificació de personalització per a personalitzar una nova màquina virtual.
 • Realitzar migracions vSphere vMotion i vSphere Storage vMotion.
 • Descriure la funció de compatibilitat millorada de vMotion.
 • Crear i administrar instantànies de màquines virtuals.
 • Examinar les característiques i funcions de VMware vSphere® Replication™.
 • Descriure els beneficis de les API d'emmagatzematge de VMware vSphere®.

Mòdul 8: Gestió de Recursos i Monitorització

 • Discutir els conceptes de CPU i memòria en un entorn virtualitzat.
 • Descriure què significa el "overcommitment" d'un recurs.
 • Descriure mètodes per optimitzar l'ús de CPU i la memòria.
 • Utilitza diverses eines per monitoritzar l'ús de recursos.
 • Crear i utilitzar alarmes per reportar certes condicions o esdeveniments.

Mòdul 9: Agrupacions (clústers) vSphere

 • Descriure les funcions d'un clúster de vSphere DRS.
 • Crear un clúster vSphere DRS.
 • Supervisar la configuració d'un clúster de vSphere.
 • Descriure les opcions per fer que un entorn de vSphere sigui altament disponible.
 • Explicar l'arquitectura de vSphere HA.
 • Configurar i administrar un clúster de vSphere HA.
 • Examinar les característiques i funcions de VMware vSphere® Fault Tolerance.
 • Descriure la funció de vSphere® Clúster Service.

Mòdul 10: vSphere Lifecycle Management

 • Reconèixer la importància de vCenter Server Update Planner.
 • Descriure com funciona VMware vSphere® Lifecycle Manager™.
 • Descriure com actualitzar hosts ESXi usant línies de base.
 • Validar el compliment de l'host ESXi usant una imatge de clúster.
 • Descriure com actualitzar VMware Tools i maquinari VM.
 • Descriure VMware Integració de vSphere® Lifecycle Manager™ i VMware vSAN™.

Altres edicions

VMware vSphere: Install, Configure and Manage v7
22/04/22 al 28/05/22

Caps de setmana: divendres (16:00h - 21:00h) i dissabte (09:00h - 14:00h)

Inscripcions tancades
Tancat

VMware vSphere: Install, Configure and Manage v7
02/05/22 al 27/06/22

Nits: dilluns i dimecres (18:00h - 22:00h)

Inscripcions tancades
Tancat

VMware vSphere: Install, Configure and Manage v7
08/09/22 al 27/10/22

Nits: dimarts i dijous (18:00h - 22:00h)

Inscripcions tancades
Tancat

Iniciatives de Formació subvencionades per aquests organismes:

Consorci

Fabricants participants

Top