×

Programa de formació

VMware®

Modalitat d'impartició

Live Virtual Class (LVC)

Duració

60 hores

Dates

-Selecciona una edició-

Horari

-Selecciona una edició-

Data límit d'inscripció

-Selecciona una edició-

Examen de certificació inclòs *

2V0-21.23PSE: VMware vSphere 8.x Professional

Prova de selecció

Modalitat online

Places disponibles

30 places

* Vàlid, en modalitat online proctored, per a membres del programa PUE Alumni que finalitzin el curs amb aprofitament.
  |
 • Sobre aquest curs
 • |
 • A qui va dirigit
 • |
 • Objectius
 • |
 • Certificació associada
 • |
 • Com puc participar-hi?
 • |
 • Continguts
 • |

Sobre aquest curs

Aquest curs es centra en la instal·lació, configuració i gestió de VMware vSphere ® 8, que inclou VMware ESXi ™ 8 i VMware vCenter Server® 8. El curs prepara per administrar una infraestructura de vSphere per una organització de qualsevol grandària. Es tracten els fonaments per la majoria d’altres tecnologies VMware en el centre de dades definit per software.

El curs prepara per a les funcions d'administrador d'un entorn virtualitzat vSphere. Partint dels fonaments de la virtualització, es defineixen i es tracten els components i recursos de vSphere, els requisits i interaccions entre aquests components, i es presenten les recomanacions i ajustaments de bones pràctiques en la configuració i gestió de la infraestructura.

El curs està conformat també per una sèrie de laboratoris per tal de consolidar els conceptes teòrics i adquirir les habilitats pràctiques necessàries per a la instal·lació, implementació, desplegament i administració d'un entorn vSphere, incloent-hi les funcionalitats fonamentals en aquest tipus d'infraestructures, com ara vSphere vMotion o vSphere Storage vMotion, o les característiques emergents pròpies dels clústers vSphere, com ara vSphere DRS i vSphere HA. En desenvolupar aquests coneixements i habilitats, es pot crear i executar una infraestructura virtual vSphere altament escalable.

PUE està homologat com a Regional VMware IT Academy a Espanya per a la promoció, suport i suport en el procés d'implantació i desenvolupament del programa VMware® IT Academy a centres educatius.

PUE ha estat reconegut pel programa acadèmic VMware IT Academy amb la distinció de ser la institució a nivell europeu amb més estudiants certificats el 2023.

A qui va dirigit

Aquest curs està dirigit a professionals TI que vulguin adquirir els coneixements necessaris per administrar una infraestructura de VMware vSphere ® 8 per a una organització de qualsevol mida, en concret:

 • Administradors de Sistemes
 • Enginyers de Sistemes

Per a un correcte aprofitament del curs es requereix que els assistents disposin de coneixements i experiència en l'administració de sistemes operatius Windows i Linux, un domini mínim de lectura de la llengua anglesa a nivell tècnic i uns coneixements equivalents a la certificació VCTA-DCV.

Objectius

Al completar el curs, l’estudiant serà capaç de:

 • Instal·lar i configurar hosts ESXi
 • Implementar i configurar vCenter
 • Usar vSphere Client per crear l'inventari de vCenter i assignar funcions als usuaris de vCenter
 • Crear xarxes virtuals amb commutadors estàndard i commutadors distribuïts de vSphere
 • Crear i configurar magatzems de dades mitjançant tecnologies d’emmagatzematge compatibles amb vSphere
 • Utilitzar vSphere® Client™ per crear màquines virtuals, plantilles, clons i instantànies
 • Crear biblioteques de contingut per administrar plantilles i implementar màquines virtuals
 • Administrar l’assignació de recursos de màquines virtuals
 • Migrar màquines virtuals amb VMware vSphere® vMotion® i VMware vSphere® Storage vMotion®
 • Crear i configurar un clúster de vSphere, habilitat amb VMware vSphere® High Availability i VMware vSphere® Distributed Resource Scheduler™
 • Administrar el cicle de vida de vSphere per mantenir actualitzat vCenter, els hosts ESXi i les màquines virtuals.

Certificació associada

Aquest curs oficial està recomanat per VMware per a la preparació de l’examen de certificació oficial:

La superació d'aquest examen en la versió PSE és un requisit imprescindible per obtenir la certificació oficial:

Informació important: Com a valor afegit, PUE donarà accés a una convocatòria de l'examen oficial associat a aquest curs sense cost per als alumnes que en siguin membres PUE ALUMNI, i que finalitzin la formació amb l'aprofitament exigit pel SEPE i també l'exigit per VMware per a l'obtenció del voucher de certificació. Aquest examen de certificació oficial es farà mitjançant l'opció Online Proctored, que permet atendre l'examen de certificació des de qualsevol ubicació amb una simple connexió a Internet.

Informació important: Aquests exàmens de certificació oficial estan inclosos per als membres del programa PUE Alumni que finalitzin el curs amb aprofitament. Es realitzaran els exàmens oficials a través de l’opció Online Proctored, que permet atendre l’examen de certificació des de qualsevol ubicació amb una simple connexió a internet.

Com puc participar-hi?

Un cop hagis realitzat la preinscripció al curs:

1r rebràs un correu electrònic amb els passos a seguir per accedir a realitzar la corresponent prova de nivell en modalitat online.

2º realitzada aquesta prova de nivell rebràs un correu on et recordarem, perquè puguem formalitzar i validar la teva candidatura, la següent documentació exigida per l'expedient que ens hauràs de facilitar:

 • Fotocòpia del DNI.
 • Títol de formació reglada oficial (Batxillerat, CFGS, CFGM, Diplomatura, Llicenciatura, Grau…). En cas de titulacions extrangeres, és necessària la homologació de la titulació.
 • Informe de Vida Laboral, en cas d’estar treballant.
 • Fotocòpia de la demanda d’ocupació (DARDO) actualitzada, en cas d’estar desocupat.

Podeu contactar amb nosaltres mitjançant el següent formulari de sol·licitud d’informació o trucant-nos al 93.206.02.49 indicant que el motiu de la vostra trucada és en relació a un projecte de formació subvencionada.

Continguts

Mòdul 1: Introducció

 • Introducció i logística del curs
 • Objectius del curs.

Mòdul 2: Introducció a vSphere i el centre de dades definit per software

 • Explicar els conceptes bàsics de virtualització.
 • Descriure com encaixa vSphere al centre de dades definit per programari i la infraestructura del núvol.
 • Reconèixer les interfícies d’usuari per accedir al sistema vSphere.
 • Explicar com interactua vSphere amb els recursos de CPU, memòria, xarxes, emmagatzematge i GPU

Mòdul 3: Instal·lar i configurar ESXi

 • Instal·lar un host ESXi.
 • Reconèixer les millors pràctiques per a la gestió de comptes d’usuari.
 • Configurar els paràmetres d'un amfitrió ESXi mitjançant DCUI i VMware Host Client.

Mòdul 4: Desplegament i configuració de vCenter

 • Reconèixer la comunicació de hosts ESXi amb vCenter.
 • Implementar el dispositiu (appliance) Servidor vCenter.
 • Configurar els paràmetres de vCenter.
 • Usar vSphere Client per afegir i administrar claus de llicència.
 • Crear i organitzar objectes d'inventari de vCenter.
 • Reconèixer les regles per aplicar permisos de vCenter.
 • Veure registres i esdeveniments de vCenter.

Mòdul 5: Configuració de xarxes vSphere

 • Configuració i visualització de configuracions d'interruptors estàndard.
 • Configurar i veure configuracions de commutadors distribuïts.
 • Reconèixer la diferència entre commutadors estàndard i commutadors distribuïts.
 • Explicar com establir polítiques de xarxa a commutadors estàndard i distribuïts.

Mòdul 6: Configuració d'emmagatzematge vSphere

 • Reconèixer les tecnologies d’emmagatzematge de vSphere.
 • Identificar tipus de magatzems de dades de vSphere.
 • Descriure els components i l'encaminament de Fibre Channel.
 • Descriure els components iSCSI i l'encaminament.
 • Configurar l'emmagatzematge iSCSI a ESXiS.
 • Crear i administrar magatzems de dades VMFS.
 • Configurar i administrar magatzems de dades NFS.

Mòdul 7: Desplegament de màquines virtuals

 • Crear i proveir màquines virtuals.
 • Explicar la importància de VMware Tools.
 • Identificar els fitxers que componen una VM.
 • Reconèixer els components duna VM.
 • Navegar per vSphere Client i examinar la configuració i les opcions de la màquina virtual.
 • Modificar les màquines virtuals augmentant dinàmicament els recursos.
 • Crear plantilles de VM i implementar VMs a partir d'elles.
 • Clonar màquines virtuals.
 • Crear especificacions de personalització per a sistemes operatius convidats.
 • Crear biblioteques de contingut locals, publicades i subscrites.
 • Implementar màquines virtuals des de biblioteques de contingut.
 • Administrar múltiples versions de plantilles de VM a biblioteques de contingut.

Mòdul 8: Administració de màquines virtuals

 • Reconèixer els tipus de migracions de màquines virtuals que podeu realitzar dins d'una instància de vCenter i entre instàncies de vCenter.
 • Migrar màquines virtuals amb vSphere vMotion.
 • Descriure la funció de la compatibilitat millorada de vMotion a les migracions.
 • Migrar màquines virtuals amb vSphere Storage vMotion.
 • Prendre una instantània duna màquina virtual.
 • Administrar, consolidar i eliminar instantànies.
 • Descriure els conceptes de CPU i memòria amb relació a un entorn virtualitzat.
 • Descriure com les màquines virtuals competeixen pels recursos.
 • Definir recursos compartits de CPU i memòria, reserves i límits.

Mòdul 9: Administració i configuració d'agrupacions (clústers) vSphere

 • Crear un clúster de vSphere habilitat per a vSphere DRS i vSphere HA.
 • Veure informació sobre un clúster de vSphere.
 • Explicar com vSphere DRS determina la ubicació de les màquines virtuals als hosts del clúster.
 • Reconèixer casos d’ús per a la configuració de vSphere DRS.
 • Supervisar un clúster de vSphere DRS.
 • Descriure com respon vSphere HA a diversos tipus de falles.
 • Identificar opcions per configurar la redundància de xarxa en un clúster de vSphere HA.
 • Reconèixer les consideracions de disseny de vSphere HA.
 • Reconèixer els casos d'ús per a diverses configuracions de vSphere HA.
 • Configurar un clúster de vSphere HA.
 • Reconèixer quan utilitzar vSphere Fault Tolerance.

Mòdul 10: Administració del vSphere Lifecycle

 • Habilitar vSphere Lifecycle Manager en un clúster de vSphere.
 • Descriure les funcions de vCenter Update Planner.
 • Executar comprovacions prèvies d’actualització de vCenter i informes d’interoperabilitat.
 • Reconèixer les funcions del VMware vSphere® Lifecycle Manager™.
 • Distingir entre administrar hosts usant línies de base i administrar hosts usant imatges.
 • Descriure com actualitzar amfitrions utilitzant línies de base.
 • Descriure imatges d'ESXi.
 • Validar el compliment del host ESXi respecte a una imatge de clúster i actualitzar els hosts ESXi.
 • Actualitzar els hosts ESXi mitjançant vSphere Lifecycle Manager.
 • Descriure les recomanacions automàtiques del vSphere Lifecycle Manager.
 • Usar vSphere Lifecycle Manager per actualitzar VMware Tools i el maquinari de VMs.

Iniciatives de Formació subvencionades per aquests organismes:

Consorci

Fabricants participants

Top