×

Formació oficial subvencionada per a la qualificació en tecnologia

En què consisteix?

Et presentem les iniciatives vigents del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya a on PUE participa com a centre autoritzat i reconegut en la capacitació de professionals IT. Dins aquests projectes formatius que s’executaran al llarg de 2021 i 2022, t’oferim cursos oficials de les principals organitzacions del sector orientats a la preparació de les certificacions més demandades per un mercat laboral que cada dia és més exigent.

Aquests projectes pertanyen a les convocatòries de formació professional que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (Núm Expedient: PT20210028 i Núm. Expedient: RE20210016).

Tenen com a objectiu principal el desenvolupament de la formació professional contínua per tal de mantenir la capacitació professional dels treballadors en supòsits de canvi dels processos productius, en el marc de l'Estratègia europea d'ocupació.

Des de PUE, apostem per les accions formatives que, dins l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC), estan alineades amb la demanda actual i futura dels mercats.

Per a més informació: FAQ

Quins cursos s’hi inclouen?

Cursos oficials dels principals fabricants de tecnologia (Microsoft, VMWare, Linux, PMI Project Management Institute, Scrum Manager entre d’altres) impartits per instructors experts i qualificats en les últimes solucions i productes tecnològics.

Podràs accedir a diferents àrees d’especialització: desenvolupament i programació web, bases de dades, sistemes, xarxes, gestió de projectes, virtualització, entre d’altres.

Tens disponible el llistat de cursos des dels apartats “Cursos tècnics” i “Cursos Microsoft Office”.

Hi ha cursos disponibles en diferents franges horàries. Per a consultar les dates i horaris d’impartició d’un curs determinat, heu d’accedir a la informació de la fitxa corresponent que està disponible als apartats “Cursos tècnics” i “Cursos Microsoft Office”.

A qui van dirigits els cursos?

Els cursos van dirigits a treballadors en actiu, professionals autònoms i desocupats que vulguin formar-se en tecnologia i/o reciclar les seves aptituds amb el reconeixement dels principals fabricants del món IT.

Els cursos estan orientats a persones del sector TIC amb una activitat vinculada amb el desenvolupament, producció, comercialització i ús intensiu de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

Marc global

Tal i com s’exposa en les bases reguladores dels programes de formació professional per a l’ocupació per a persones treballadores ocupades, els programes mitxos d’orientació i formació i Programes de Formació REACT EU que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, el sistema de formació professional per a l’ocupació en l'àmbit laboral té com a finalitat impulsar i estendre entre les empreses i les persones treballadores una formació que respongui a les necessitats del mercat laboral i estigui orientada a la millora de l'ocupabilitat de les persones treballadores i la competitivitat empresarial.

En aquest sentit, les iniciatives de formació professional per a l'ocupació han d'estar adreçades a l'adquisició, millora i actualització permanent de les competències i qualificacions professionals, per tal d'afavorir la formació al llarg de tota la vida de la població activa i conjugar les necessitats de les persones, les empreses, els territoris i els sectors productius.

L'oferta formativa, en concret, té per objecte oferir una formació que atengui els requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, les necessitats d'adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal de les persones treballadores, de manera que les capaciti per a l'exercici qualificat de les diferents professions i els permeti millorar la seva ocupabilitat.

Aquesta oferta formativa es desenvolupa de manera complementària a la formació programada per les empreses, mitjançant programes de formació que inclouen accions formatives que responen a necessitats de caràcter tant sectorial com transversal, així com les específiques de les persones treballadores del règim d'autònoms i de l'economia social.

SEPE

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i finançada pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19.

Next Generation
SEPE

Fabricants participants

Top