×

Formació oficial subvencionada per a la qualificació en tecnologia

En què consisteix?

Et presentem les iniciatives vigents del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya a on PUE participa com a centre autoritzat i reconegut en la capacitació de professionals IT. Dins aquests projectes formatius que s’executaran al llarg del 2023, t’oferim cursos oficials de les principals organitzacions del sector orientats a la preparació de les certificacions més demandades per un mercat laboral que cada dia és més exigent.

Aquest projecte pertany a la convocatòria de formació professional que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (Núm Expedient: PT20230052).

Té com a objectiu principal el desenvolupament de la formació professional contínua per tal de mantenir la capacitació professional dels treballadors per donar resposta a les tendències identificades i afavorir l'ocupabilitat i la mobilitat intersectorial de les persones treballadores.

Des de PUE, apostem per les accions formatives que, dins l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC), estan alineades amb la demanda actual i futura dels mercats.

Per a més informació: FAQ

Quins cursos s’hi inclouen?

Cursos oficials dels principals fabricants de tecnologia (Microsoft, Cisco, VMWare, Linux, PMI Project Management Institute, Scrum Manager entre d’altres) impartits per instructors experts i qualificats en les últimes solucions i productes tecnològics.

Podràs accedir a diferents àrees d’especialització: desenvolupament i programació web, bases de dades, sistemes, xarxes, gestió de projectes, virtualització, entre d’altres.

Tens disponible el llistat de cursos des dels apartats “Cursos tècnics” i “Cursos Microsoft Office”.

Hi ha cursos disponibles en diferents franges horàries. Per a consultar les dates i horaris d’impartició d’un curs determinat, heu d’accedir a la informació de la fitxa corresponent que està disponible als apartats “Cursos tècnics” i “Cursos Microsoft Office”.

A qui van dirigits els cursos?

Els cursos van dirigits a treballadors en actiu, professionals autònoms i desocupats que vulguin formar-se en tecnologia i/o reciclar les seves aptituds amb el reconeixement dels principals fabricants del món IT.

Els cursos estan orientats a persones del sector TIC amb una activitat vinculada amb el desenvolupament, producció, comercialització i ús intensiu de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

Marc global

Tal i com s’exposa en les bases reguladores dels programes de formació professional per a l’ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, el sistema de formació professional per a l’ocupació en l'àmbit laboral té com a finalitat impulsar i estendre entre les empreses i les persones treballadores una formació que respongui a les necessitats del mercat laboral i estigui orientada a la millora de l'ocupabilitat de les persones treballadores i la competitivitat empresarial.

En aquest sentit, les iniciatives de formació professional per a l'ocupació han d'estar adreçades a l'adquisició, millora i actualització permanent de les competències i qualificacions professionals, per tal d'afavorir la formació al llarg de tota la vida de la població activa i conjugar les necessitats de les persones, les empreses, els territoris i els sectors productius.

L'oferta formativa, en concret, té per objecte oferir una formació que atengui els requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, les necessitats d'adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal de les persones treballadores, de manera que les capaciti per a l'exercici qualificat de les diferents professions i els permeti millorar la seva ocupabilitat.

Aquesta oferta formativa es desenvolupa de manera complementària a la formació programada per les empreses, mitjançant programes de formació que inclouen accions formatives que responen a necessitats de caràcter tant sectorial com transversal, així com les específiques de les persones treballadores del règim d'autònoms i de l'economia social.

Iniciatives de Formació subvencionades per aquests organismes:

Consorci

Fabricants participants

Top